Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

18.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.
Тому аналіз даних показників має важливе значення.
Його основні завдання:
оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;
визначення впливу факторів на зміну величини цих показників ;
виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.


Джерелами інформації для аналізу виробництва та реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф.
№ 1-п (річна) "Звіт по продукції", ф. № 1-п (квартальна) "Квартальна звітність промислового підприємства (об'єднання) про випуск окремих видів продукції в асортименті", ф. № 1-п (місячна) "Термінова звітність промислового підприємства (об'єднання) по продукції", ф. № 2 "Звіт про прибутки і збитки", відомість № 16 "Рух готових виробів, їх відвантаження і реалізація" і ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "18.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу "
 1. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  В даний час на російському ринку представлені і найбільш широко використовуються чотири міжнародних інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш
 2. Інформаційний ринок
  Цей ринок виступає в ролі провісника майбутнього стану інших ринків. Інформаційний ринок об'єктивно пов'язаний із забезпеченням найрізноманітніших і багатопланових відомостей про стан справ на тому чи іншому ринку, з метою прийняття адекватних рішень відповідно до що складається ситуацією. Тому інформаційний ринок в прямому його функціональному призначенні зводиться до забезпечення господарських
 3. Контрольні питання
  1. Поясніть, чому інформаційним технологіям відводиться велика роль у розвитку бюджетної системи економіки країни. 2. Що являють собою інформаційні системи бюджетного процесу? 3. Охарактеризуйте АІС «Фінанси». 4. Які програмні комплекси входять в АІС «Податки» і які завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 4. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Інформаційно-технологічний потенціал - це сукупність усіх видів ресурсів і умов, що забезпечують можливість формування ключових інститутів інформаційного суспільства. Основні складові інформаційно-технологічного потенціалу: - інформаційні ресурси; - інформаційно-комп'ютерні та телекомунікаційні технології; - автоматизовані інформаційні системи і механізми
 5. Питання 82. Предмет і завдання статистики цінних паперів. Види цінних паперів
  Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. Фондова біржа - це організація з правом юридичної особи, яка створюється для забезпечення професійними учасниками ринку цінних паперів умов з торгівлі ними, визначення їх курсу,
 6. 11.7. Організація автоматизованого робочого місця аналітика
  Роль автоматизації економічних розрахунків у підвищенні ефективності аналітичних досліджень. Організація АРМ аналітика. Аналітична обробка економічної інформації дуже трудомістка сама по собі і вимагає великого обсягу різноманітних обчислень. З переходом до ринкових відносин потреба в аналітичній інформації значно збільшується. Це пов'язано насамперед з потребою
 7. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість
 8. Інформаційно-аналітична функція
  Інформаційно-аналітична функція являє собою збір, обробку, аналіз та оцінку інформації з метою підвищення ефективності діяльності, включає в себе всі дії з оперування інформацією. Ця функція виділяється відповідно до загальновизнаних класифікаційними ознаками. Важливість дій суб'єкта управління по роботі з інформацією незаперечна, так як операції з інформацією
 9. Структурні зрушення
  . В останній третині XX в. зв'язок перейшла на нову виробничо-технічну базу, пов'язану з впровадженням електронної техніки, супутників зв'язку, волоконно-оптичних кабелів, цифрової технології, що призвело до різкого розширення переліку інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок
 10. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  Перша частина цієї книги присвячена впливу поширення сучасних інформаційних технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує
 11. 12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  Бізнес в будь-якій сфері діяльності вимагає відповіді на три основні питання: - яким виробничим потенціалом повинен розташовувати суб'єкт господарювання для досягнення поставленої мети? - Де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад? - Як організувати управління фінансами, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємства, його конкурентоспроможність?
 12. Три види систем.
  У твоєму бізнесі існують три види систем: жорсткі системи, м'які системи та інформаційні системи. Жорсткими системами є неживі предмети. Комп'ютер, колір офісу, наприклад. М'які системи - це одухотворені предмети або ідеї. Ви самі-м'яка система, і сценарій «Гамлета» теж. Інформаційні системи дають нам інформацію про взаємодію між першими двома системами.
© 2014-2022  epi.cc.ua