Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

11.7. Організація автоматизованого робочого місця аналітика

Роль автоматизації економічних розрахунків у підвищенні ефективності аналітичних досліджень. Організація АРМ аналітика.
Аналітична обробка економічної інформації дуже трудомістка сама по собі і вимагає великого обсягу різноманітних обчислень. З переходом до ринкових відносин потреба в аналітичній інформації значно збільшується. Це пов'язано насамперед з потребою розробки та обгрунтування перспективних бізнес-планів підприємств, комплексної оцінки ефективності короткострокових і довгострокових управлінських рішень. У зв'язку з цим автоматизація аналітичних розрахунків стала об'єктивною необхідністю.
Обчислювальні засоби, які мають зараз підприємства та організації, дозволяють цілком автоматизувати обробку всіх економічних даних, в тому числі і з аналізу господарської діяльності. Роль автоматизації аналітичних розрахунків полягає в наступному.
По-перше, підвищується продуктивність роботи економістів-аналітиків. Вони звільняються від технічної роботи і більше займаються творчою діяльністю, що дозволяє робити більш глибокі дослідження, вести постановку більш складних економічних завдань.
По-друге, більш глибоко і всебічно досліджуються економічні явища і процеси, більш повно вивчаються фактори і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.
По-третє, підвищуються оперативність і якість аналізу, його загальний рівень і дієвість.
Автоматизація аналітичних розрахунків і сам аналіз господарської діяльності піднялися на вищий рівень із застосуванням ПЕОМ, для яких характерна висока продуктивність, надійність і простота експлуатації, наявність розвиненого програмного забезпечення, діалогового режиму роботи, низька вартість і др . На їх базі створюються АРМ бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика і т.д. ПЕОМ, з'єднані в єдину обчислювальну мережу, дозволяють перейти до комплексної автоматизації АХД.
Автоматизоване робоче місце економіста-аналітика - це робоче місце, оснащене персональної ЕОМ, яка на основі використання програмного, методичного та інформаційного забезпечення дозволяє автоматизувати аналітичні розрахунки.

Необхідною умовою створення АРМ аналітика є наявність технічної бази (персональних ЕОМ), бази даних про господарську діяльність підприємства, бази знань (методів і методик аналізу) і програмних засобів, що дозволяють автоматизувати рішення аналітичних завдань.
Створення АРМ аналітика потребує вирішення багатьох організаційних питань, пов'язаних з методичним, технічним, програмним та інформаційним забезпеченням.
Методичне забезпечення являє собою систему загальних і приватних методик проведення аналізу.
Технічне забезпечення зводиться до системи технічних засобів (процесор, дисплей, клавіатура, друкуючий пристрій і т.д.).
Програмне забезпечення складається із загального та функціонального. Загальне програмне забезпечення включає в себе операційну систему, сервісні програми, системи програмування, інструментальні програмні засоби, проблемно-орієнтовані прикладні програми.
Операційна система являє собою систему програм і даних, яка призначена для управління ресурсами персональної ЕОМ і забезпечення роботи всіх програм, їх взаємодію з апаратною частиною ЕОМ.
Сервісні програми розширюють можливість операційної системи. Вони використовуються для розмітки дисків, зв'язку з зовнішніми пристроями та інших цілей.
Системи програмування представлені в АРМ-аналітика трансляторами з мов програмування.
Інструментальні програмні засоби можуть бути різних видів: текстові та графічні редактори для підготовки текстів, графіків, діаграм, табличні процесори або електронні таблиці для автоматизованої обробки інформації, представленої в табличній формі, системи управління базами даних для автоматизації робіт зі створення бази даних, пошуку необхідних відомостей для аналітичних розрахунків. Інтегровані пакети включають в себе текстовий і графічний редактори, табличний процесор, СУБД.
Програмно-орієнтовані прикладні програми (ППП) можуть бути універсальні та специфічні.
Перші придатні для обробки будь-якої інформації, наприклад, пакети для статистичної обробки даних, для вирішення оптимізаційних завдань. Другі застосовуються тільки в аналізі господарської діяльності.
Функціональне програмне забезпечення розробляється на базі наявних коштів загального програмного забезпечення для вирішення конкретних аналітичних завдань. Це можуть бути програми локальні та комплексні.
На першому етапі створення АРМ аналітика використовуються, як правило, локальні програми, призначені для багаторазового рішення однотипних завдань.
На другому етапі розробляється програма комплексного аналізу, що охоплює всі сторони діяльності підприємства і включає цілу систему взаємопов'язаних завдань. Для її розробки потрібно:
1) постановка і опис задач комплексного економічного аналізу;
2) розробка алгоритмів і моделей вирішення завдань, тобто математичний опис задач для ПЕОМ;
3) розробка нової інформаційної системи, створення банку даних для АРМ аналітика;
4) розробка машинних програм вирішення задач АХД на алгоритмічних мовах ПЕОМ;
5) впровадження АРМ аналітика в практику управління виробництвом.
Ефективність АРМ аналітика в чому залежить від досконалості методик аналізу, від того, в якій мірі вони відповідають сучасним вимогам управління виробництвом, а також від технічних можливостей ПЕОМ. Досягнення в галузі інтегральної електроніки, розширення ресурсної можливості і функціонального досконалості ПЕОМ створюють реальні умови для поглиблення економічних досліджень, дозволяють ширше використовувати оптимізаційні методи вирішення аналітичних завдань і на їх підставі приймати оптимальні управлінські рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.7. Організація автоматизованого робочого місця аналітика "
 1. 13.1. АРМ менеджера як компонент інформаційно-обчислювального середовища
  організаційних, методичних, правових, інформаційних та технологічних - пов'язаних з використанням ЕОМ в управлінні. Середовищем, в якій відбувається взаємопроникнення елементів аналізу та синтезу, є економіко-математичні методи, наприклад корреляціоннс-регресійний аналіз і ряд інших методів, одно використовуваних як для аналізу, так і для синтезу. Причому залежно від того, що
 2. Основні сегменти ринку праці
  робочі місця фахівців з вищою освітою, керівників та адміністраторів всіх ланок, висококваліфікованих робітників. Це високооплачувані групи робочої сили, що мають високий рівень кваліфікації, надійні гарантії зайнятості. До нього також відносяться робочі місця техніків, адміністративно-допоміжного персоналу та працівників середньої кваліфікації. Інший ринок охоплює робочі
 3. 7. Організація та обслуговування робочих місць
  організація та обслуговування робочих місць. Робоче місце служить первинною ланкою, осередком будь-якого виробничого і трудового процесу, саме на робочому місці з'єднуються воєдино і взаємодіють три елементи виробничого процесу: предмети, засоби праці і сама жива праця працівника-виконавця, а в результаті цієї взаємодії створюються нові споживчі вартості, продукти праці .
 4. Система автономного поведінки
  організації робочого місця і виробничого процесу і виключає надалі технологічний контроль, так як кожен працівник отримує право особистого клейма. Такий підхід до оцінки якості праці, з одного боку, надає сприятливу морально-психологічний вплив на стан працівника, викликає гордість за високий рівень професіоналізму та кваліфікації, з іншого боку,
 5. Прямі і непрямі витрати
  автоматизованих заводах частка праці виробничих робітників знижується до 10% витрат, витрати на інженерний і управлінський труд все час зростають. Незважаючи на це, левова частка зусиль іде на вимірювання і контроль трудовитрат виробничих робітників. Вважати витрати праці виробничих робітників у сучасних умовах еталоном, до якого можна привести всі інші витрати, - це
 6. 28. АНАЛІЗ забезпеченість підприємства трудовими ресурсами
  організації праці на підприємстві. Неукомплектованість персоналу нерідко чинить негативний вплив на динаміку обсягу продукції та її якість. Навіть неукомплектованість непромислового персоналу побічно впливає на хід виробництва - наприклад, неукомплектованість персоналу дитячих садків, ясел, медсанчастини і т. д. Скорочення чисельності робітників не на шкоду обсягом виробництва продукції та
 7. Зокрема, в залежності від розмірів прибутку.
  Робочої сили охопив усі категорії трудящих - від неквалі-ваних працівників до високих професіоналів. Особливо гостро не-хватка комп'ютерних аналітиків і програмістів, інженерів аерокос-мічної промисловості, робітників будівельних галузей, а також торго-вих представників. Для того щоб залучити працівників, систему оплати праці змінили (ввели різні пре-ми Академії н
 8. Стаття 4. Подходящая і невідповідна робота
  робочого місця ... 4. Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана зі зміною місця проживання без згоди громадянина; умови праці не відповідають правилам і нормам з охорони праці; пропонований заробіток нижче середнього заробітку громадянина, обчисленого за останні три місяці, за останнім місцем
 9. § 2. Перехід до гнучкого автоматизованого виробництва як основа змін в управлінні
  організації виробництва. Весь час керуючі експериментують, міняють співвідношення між централізацією і децентралізацією. В основі цих змін в 70-90-ті роки лежить перехід масового потокового виробництва до гнучкого автоматизованого. Масове потокове виробництво безроздільнопанувало в першій половині XX в. Технологічною основою його були конвеєр, застосування
 10. 1. Запитання на кмітливість
  автоматизованих підприємствах? 1.3. Чи рівні витрати підприємства на виробництво продукції та її
 11. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Почасти це пояснюється їх більш пізнім виходом на російський
 12. 6. Сутність організації праці
  організація праці на підприємстві розглядається, як у вузькому, так і в широкому розумінні. У вузькому сенсі структура організації праці на підприємстві характеризується конкретним її зміст, тобто тими елементами , які її безпосередньо утворюють. У широкому сенсі організація праці включає в себе ще й ті елементи, які не є обов'язковими, але в силу різних обставин можуть
 13. Гнучка автоматизація
  організації, управлінні, регулюванні, контроль та забезпечення нормального протікання технологічних процесів і функціонування техніки. Йдеться про кардинальну зміну місця і ролі людини праці у виробничому процесі. З приходом дійсної автоматизації з'являються ознаки звільнення людини з-під влади машин: вже не техніка диктує умови і характер трудової
 14. Полуавтоматізація
  автоматизованого ТСП з'явилася жорстка автоматизація, або полуавтоматізація. Жорстка автоматизація виробництва призвела до витіснення працівників зі сфери виробництва і викликала структурне зрушення в сукупній робочій силі. Йдеться про відмирання старих професій і появі нових - операторів автоматичного устаткування, наладчиків, ремонтників автоматів, які володіють високим рівнем
 15. Стимулювання пошуку роботи
  робочій силі; наприклад, на-вірне, недобре примушувати працювати повний ра-бочій день поза домом батьків-одинаків, імеющіхмаленькіх дітей. Програми, стимулюючі пошук роботи, напрактиці стикаються з низкою проблем. Многіміз бідних бракує кваліфікації і трудових на-навичок, за які на ринку праці платять високуюцену . велфері ж на практиці робить вознагражде-ня за згоду на
 16. Ринок праці
  організаційна структура ринку праці включає принципи державної політики в галузі зайнятості, правове регулювання трудових відносин, систему підготовки кадрів, систему найму, систему перепідготовки та перекваліфікації працівників, біржі праці. Найважливішим механізмом цього ринку є біржа праці, де безпосередньо формується попит на робочу силу різного виду та її пропозицію.
 17. Пошук роботи, навпаки, ніяк не пов'язаний із змінами попиту та про-позиції на ринку праці, а обумовлений тим, що
  робоче місце. Неминучість безробіття, викликаного пошуками підходящої роботи Даний вид безробіття нерідко є результатом зміни попиту на робо-чую силу серед різних компаній. Так, якщо попит на комп'ютери Compaq щодо потреби у компьютерахDeIl зростає, перша компанія ого-ляє про набір додаткових працівників, а друга приступає до звільнення співробітників.
 18. 13.2. Основні форми безробіття
    робочі місця. Уникнути структурного безробіття неможливо. Структурна перебудова економіки - фактор прогресу. Структурна безробіття - її витрати. 3. Від структурної відрізняється технологічне безробіття, яка також обумовлена розвитком науково-технічного прогресу. Як і структурна безробіття, вона суперечлива. З одного боку, розвиток НТП призводить до скорочення робочих місць,
 19. 14.4 Норми і нормативні матеріали для нормування праці
    організаційно-технічних умовах. Вона використовується, якщо протягом робочої зміни виконуються різні операції (роботи). Широко застосовується в механічних цехах в умовах дрібносерійного й одиничного виробництва, коли, наприклад, токар протягом робочої зміни обробляє різні деталі. Норма часу обслуговування є різновид норми часу. Це час, встановлений для обслуговування
 20. § 2. Інформаційна технологія та зайнятість
    організаційної реструктуризації (66% фірм, скор-; тівшіх робочі місця), або "перебудови ділового процесу" (51%) |, Прогноз зміни зайнятості, розроблений в США дог. 2005 р., показує, що вона буде зростати, але буде вимірюв-j няться її структура. Подвоїться зайнятість у виробництві про4, граммного забезпечення. Через збільшення числа людей похилого віку ^ людей в населенні країни буде
© 2014-2022  epi.cc.ua