Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНТЕГРАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

(від лат. Integer - цілий) узагальнені, зведені, синтетичні показники.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНТЕГРАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ "
 1. Розміри державного мита за вчинення уповноваженим федеральним органом виконавчої влади дій з офіційної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
  інтегральної мікросхеми державне мито сплачується у таких розмірах: 1) за розгляд заявки на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми (далі у цій статті - заявка на реєстрацію): - організації - 720 руб.; - фізичної особи - 270 руб. , 2) за внесення до Реєстру програм для ЕОМ, Реєстр баз даних, Реєстр
 2. Інтегральний метод
  інтегрального методу для різних моделей чинників Використання інтегрального методу для різних моделей чинників { foto57} Достоїнствами інтегрального методу слід визнати повне розкладання факторів і відсутність необхідності встановлювати черговість дії факторів. Метод має також і суттєві недоліки. До них можна віднести значну трудомісткість розрахунків навіть по
 3. § 4.5. Принципи визначення бюджетної ефективності
  інтегральний бюджетний ефект; Т горизонт розрахунку; t - крок розрахунку; Е - норма дисконту; Д (t) - доходи бюджету; Р (t) - витрати бюджету. Внутрішня норма рентабельності бюджетних інвестицій визначається з рівності (4.26) де К - капіталовкладення, р. У цьому випадку із складу Р (t) виключають капітальні вкладення і позначають витрати через Рк (t). Термін окупності бюджетних витрат (4.27)
 4. 6.7. Спосіб логарифмування в аналізі господарської діяльності
  інтегральним методом забезпечується ще більш висока точність розрахунків. Якщо при інтегруванні додатковий приріст від взаємодії факторів розподіляється порівну між ними, то за допомогою логарифмування результат спільної дії факторів розподіляється пропорційно частки ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника. У цьому його перевага, а
 5. 6.6. Інтегральний спосіб в аналізі господарської діяльності
  інтегрального методу і сфера його застосування. Алгоритми розрахунку впливу факторів у різних моделях інтегральним способом. Елімінування як спосіб детермінованого факторного аналізу має істотний недолік. При його використанні виходять з того, що фактори змінюються незалежно один від одного. Насправді ж вони змінюються спільно, взаємопов'язано і від цієї взаємодії виходить
 6. Питання 25. Показники використання робочих місць
  інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в найбільш заповненої зміні. Даний коефіцієнт може бути розрахований як на певну дату, так і за календарний період: 1)
 7. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  інтегрального методу, де додатковий приріст від взаємодії факторів розподіляється порівну між ними, при логарифмування результат спільної дії факторів розподіляється пропорційно частці ізольованого впливу кожного фактора на рівень результативного показника. Балансовий метод застосовується за наявності строго функціональної залежності. З його допомогою аналізуються
 8. 17.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції
  інтегральні показники конкурентоспроможності. Методика їх аналізу. Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику продукції, яка показує її відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення. Оцінка конкурентоспроможності продукції грунтується на дослідженні потреб покупця і вимог ринку.
 9. Контрольні питання до розділу 1
  інтегральної повної ставки оподаткування »для оцінки податкового тягаря. Опишіть методику його розрахунку. 18. Яке значення податкової статистики та податкової інформації для економічних агентів? 19. Чи існують відмінності, на Ваш погляд, в таких поняттях, як «податкова пастка» і «поріг Лаффера»? 20. Назвіть величину податкового тягаря в Російській Федерації. Чи відповідає податкова система
 10. Питання 24. Показники використання робочого часу
  інтегральний показник використання робочого часу: Кисп. раб. вр.=Кисп. раб. пер. * Кисп. раб. дня * 100%. Цей коефіцієнт дозволяє врахувати і цілоденні, і внутрішньозмінні втрати робочого
 11. Висновки по розділу 1
  інтегральна повна ставка оподаткування доданої вартості (ПСН) і ефективна податкова ставка (Енс). Обидва цих показника характеризують загальний податковий тягар з точки зору доцільності
© 2014-2022  epi.cc.ua