Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

Інтегральний метод

Даний метод є логічним розвитком диференціального методу. Нехай Р=f (x, y, z, ...), де f - диференціюється функція, а чинники змінюються в часу на деякій траєкторії L (прямий чи параболі).
З математичного аналізу відомо, що


Якщо розділити весь інтервал зміни факторів (траєкторію) на i відрізків, отримаємо:


Будемо здійснювати дроблення інтервалу на все більшу кількість відрізків, всякий раз перераховуючи приватні похідні і беручи кожен раз значення f'x в крайній лівій точці інтервалу? ix. При нескінченному дробленні суми замінюються інтегралами:


В якості траєкторії L, по якій береться інтеграл, найчастіше береться пряма, тобто вважається, що фактори змінюються лінійно. Для двухфакторной моделі:


І підінтегральної функції, і результати розрахунку цих інтегралів для найбільш уживаних моделей наведено в табл. 2.3.
Таблиця 2.Використання інтегрального методу для різних моделей чинників

Використання інтегрального методу для різних моделей чинників


Достоїнствами інтегрального методу слід визнати повне розкладання факторів і відсутність необхідності встановлювати черговість дії факторів.
Метод має також і суттєві недоліки. До них можна віднести значну трудомісткість розрахунків навіть за наведеними формулами, а також наявність принципового протиріччя між математичною основою методу і природою економічних явищ. Справа в тому, що більшість явищ і величин в економіці мають дискретну природу, тому розглядати нескінченно малі збільшення, як того вимагає застосування інтегрального методу, безглуздо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтегральний метод "
 1. Розміри державного мита за вчинення уповноваженим федеральним органом виконавчої влади дій з офіційної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
  При зверненні в уповноважений федеральний орган виконавчої влади за здійсненням дій по офіційної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми державне мито сплачується у таких розмірах: 1) за розгляд заявки на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми
 2. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  Економічний факторний аналіз - це поступовий перехід від вихідних результативних показників до кінцевої факторної системі (або, навпаки, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що роблять вплив на зміну результативного показника) . З точки зору впливу факторів на те чи інше явище розрізняють чинники першого, другого і т. д. порядку. Всі вони пов'язані між
 3. Питання 25. Показники використання робочих місць
  Показники використання робочих місць застосовуються при аналізі використання робочої сили на підприємстві. До даної групи показників відносяться такі коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому
 4. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного
 5. Інтелектуальний продукт, інтелектуальна власність і її охорона
  У ході НДДКР народжуються нові знання. Їх часто називають інтелектуальним продуктом (продукцією). Цей продукт приймає самі різні форми: відкриттів (зазвичай вони є результатом фундаментальних досліджень), винаходів і раціоналізаторських пропозицій, корисних моделей і промислових зразків, відомостей про технологічні процеси та іншої конфіденційної ділової інформації (ноу-хау),
 6. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 7. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  Аналіз структури матеріальних витрат проводиться для оцінки складу матеріальних ресурсів і частки кожного виду ресурсу у формуванні собівартості і вартості продукції. У ході аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться
 8. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 9. 2.2. Якість мінливе
  Аристотель у роботі «Категорії» якістю називав стан сутностей, що знаходяться в русі. Він також вказував на здатність предметів і явищ перетворюватися на свою протилежність. Ці два положення мають надзвичайно важливе, я б сказав, концептуальне значення для пізнання діалектичної, динамічною сутності природи якості продукції. У житті мають місце процеси як погіршення, так і
 10. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  Мета цієї глави полягає не в тому, щоб відокремити "хороші" методи управління капіталом від "поганих ". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 11. ІНШІ міркування, що стосується ФІКСОВАНО-фракційної торгівлі
  В основному описані мною в попередніх розділах цієї глави недоліки методу і негативні наслідки цих недоліків цілком самоочевидні. Я доводжу, що фіксована фракція - це, в першу чергу, неефективний метод торгівлі. Крім того, є всі підстави вважати застосування цього методу в торговельній практиці
 12. 3. Методи обчислення ВВП
  Валовий внутрішній продукт обчислюється трьома методами: виробничим, кінцевого використання (за витратами) і розподільних (по
 13. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  Залежно від особливостей товару, розмірів і цілей фірми-продавця для розрахунку ціни можуть використовуватися різноманітні методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних
 14. Дельфійський метод
  Цей метод розроблений американською корпорацією РЕНД і отримав свою назву від міста Дельфи, який був відомий в Стародавній Греції завдяки своїм віщунів-оракулам, що жив там і передбачає майбутнє. Метод являє собою узагальнення оцінок експертів, що стосуються перспектив розвитку того чи іншого економічного суб'єкта. Особливість методу полягає в послідовному, індивідуальному
 15. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік, 2002
  Автор дослідив використовувані вкрай рідко методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на
© 2014-2022  epi.cc.ua