Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

Логарифмічний метод

Метод використовується при факторному аналізі мультиплікативних моделей. Розглянемо суть методу на прикладі двухфакторной моделі:


Позначимо індексами 1 і 0 дані, що відносяться до звітного і базового періодів відповідно. Потрібно виділити в прирості результативного фактора вплив змін факторів залежних, тобто уявити? z як суму:


Відповідно до розглянутої моделлю можна записати:


Відзначимо, що логарифм тут може бути будь-яким - натуральним, десятковим або з будь-якого іншого підставі.
Домножим обидві частини на? Z і розділимо на lnz1z0. Отримаємо:
Отже, приріст результативного показника розподіляється між факторами пропорційно логарифмам їх зміни. Особливість методу в тому, що при його використанні не потрібно встановлення черговості дії факторів. Недолік же полягає в тому, що діє цей метод тільки для кратних і мультиплікативних моделей. Приклад 2.4 ілюструє використання логарифмічного методу для аналізу впливу факторів на зміну результативного показника.
Приклад 2.4. Виділимо вплив двох факторів (чисельності працюючих і виручки на одного працюючого) на виконання плану товарообігу підприємства торгівлі за даними за один місяць.
Аналіз показує, що спрямованість дій факторів протилежна, тому вплив кожного з них на зміну результативного фактора почасти взаємно компенсується.
Завдання 3 детермінованого факторного аналізу є оцінку впливу відносної зміни факторів на відносне зміна результативного показника, т.
тобто визначення відносини величини приросту, викликаного зміною будь-якого фактора, до величини результативного показника за базисний період у відсотках. Вона вирішується за допомогою індексного методу і буде розглянута в розділі 2.7.4.
Закінчуючи розділ, зазначимо, що детерміністський підхід досить поширений в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств, оскільки дозволяє виявити безліч зв'язків між факторами, що впливають на діяльність підприємства. Разом з тим принциповим недоліком детермінованого підходу є те, що він не дозволяє розділити результати впливу одночасно діючих факторів, які не піддаються об'єднанню в одній моделі.
Сенс даного твердження абсолютно очевидний. Справа в тому, що будь-яке підприємство працює в умовах дії безлічі факторів; об'єднати ці фактори в яку-небудь модель, тим більш жорстко детерміновану, ні теоретично, ні практично не представляється можливим. Тому будь-яке факторне розкладання є вельми і вельми умовним.
Для прикладу наведемо дві моделі, досить широко поширені в факторному аналізі:


де Т - товарооборот (виручка від реалізації);
Ч - чисельність працівників;
В - виробіток на одного працівника;
Ф - фондовіддача;
ОС - величина основних засобів.
Припустимо, що проводиться факторний аналіз динаміки зміни товарообігу з використанням цих двох моделей. Для цього необхідно побудувати наступні факторні розкладання:


З самої суті факторного аналізу зрозуміло, що загальна прирощення товарообігу в обох моделях одне і те ж, тобто мова йде про одну й ту ж величиною, двічі распределяемой деяким чином на два доданків. При цьому в першій моделі все прирощення результативного показника буде приписано впливу чисельності та вироблення, а в другій моделі - впливу фондовіддачі і величини основних засобів *. При цьому абсолютно ігнорується вплив інших факторів, що не увійшли в ту чи іншу модель.
У цьому сенсі стохастична модель, в якій за визначенням фактори пояснюють тільки частина варіації результуючого ознаки, видається більш виправданою. Однак і аналіз за допомогою стохастичних моделей також супроводжується певними труднощами; його особливості будуть викладені нижче, в розділі 2.8.
* Наведені міркування показують, що методів аналізу за допомогою жорстко детермінованих факторних моделей існує необмежено багато - змінюючи алгоритм розподілу загального приросту результативного показника на приватні прирощення, можна отримати новий метод факторного аналізу.
Ясно, що факторний аналіз з використанням жорстко детермінованих моделей має виняткову умовністю. Звідси, до речі, стає очевидним, що пошук методів, уточнюючих величину збільшення (а саме це ставлять собі в заслугу розробники, наприклад, інтегрального методу), досить безглуздий. Значимість факторного аналізу полягає не в "точності" оцінок впливу тих чи інших факторів, а в ідентифікації факторів, що впливають на деякий результативний показник, поясненні суті залежності між ознаками, включеними в модель, виявленні тенденцій і відносної значущості факторів, приблизною оцінкою ступеня їх впливу. Саме цим пояснюється достатня поширеність для вирішення подібних завдань таких щодо прозорих методів, як індексний метод або метод ланцюгових підстановок. Відзначимо також, що у разі застосування ланцюгових підстановок для аналітика не має принципової значущості та порядок заміни, оскільки він робить деякий вплив лише на кількісну оцінку, яка і так сумнівна, але не на знак приватного прирощення, яким характеризується напрямок дії відповідного фактора.
Існують і інші недоліки жорстко детермінованих моделей. Зокрема, одним з найбільш істотних недоліків подібних моделей є те, що вони не враховують взаємозамінність факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " логарифмічний метод "
 1. 3.1. Характеристики графіків руху ціни
  логарифмічна (процентна) використовується для побудови того чи іншого типу графіка (рис. 3.2). Арифметична шкала найбільш проста і природна і використовується в більшості випадків. Логарифмічна ж шкала наочно відображає не абсолютна зміна ціни, а відносне і може бути корисна при складанні середньострокового і довгострокового графіків. Наприклад, для складання технічного
 2. Характеристика благ
  логарифмічну лінійку; автомобіль і мотоцикл; книгу і фільм; театр і кіно і т.п. Товари-комплементи - це ті товари, які доповнюють інші товари і тим самим роблять можливим використання останніх. В якості доповнюють товарів можна назвати плівку (для кінокамери і фотоапарата), хімічні препарати (для плівки), касети (для магнітофона), бензин (для автомобіля). Переважна кількість
 3. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 4. 3.2. Лінійні чарти (Line Charts)
  логарифмическом 36 Яка роль лінійних чартів у роботі сучасного аналітика або трейдера? Ними користуються лише в тих випадках, коли недостатньо інформації (наприклад, для побудови гістограми). Так трапляється з графіками для дуже довгострокових прогнозів або з чартами, заснованими на різних типах фіксингу. Візьмемо лінійний графік, що будується в щоденному масштабі (рис.3.4), Кожна
 5. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 6. Запитання для самоперевірки
  метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук
 7. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 8. ІНШІ міркування, що стосується ФІКСОВАНО-фракційної торгівлі
  методу і негативні наслідки цих недоліків цілком самоочевидні. Я доводжу, що фіксована фракція - це, в першу чергу, неефективний метод торгівлі. Крім того, є всі підстави вважати застосування цього методу в торговельній практиці
 9. 3. Методи обчислення ВВП
  методами: виробничим, кінцевого використання (за витратами) і розподільних (по
 10. Програма. Ще про криві попиту та еластичності попиту за ціною
  логарифмічна залежність між-ду піною і обсягом попиту з постійною еластичністю, часто оказиваютсяудобнимі і практично
 11. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних особливостей у виробі. Також при виборі методу ціноутворення необхідно враховувати внутрішні обмеження (прибуток ,
 12. Дельфійський метод
  метод розроблений американською корпорацією РЕНД і отримав свою назву від міста Дельфи, який був відомий в Древній Греції завдяки своїм віщунів-оракулам, що жив там і пророкували майбутнє. Метод являє собою узагальнення оцінок експертів, що стосуються перспектив розвитку того чи іншого економічного суб'єкта. Особливість методу полягає в послідовному, індивідуальному
 13. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік, 2002
  методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на підставі методів Алана Ендрюса. Новий матеріал
 14. Метод викладу
  метод дослідження, який спрямований на розкриття сутності економічних явищ і процесів. Він включає весь шлях пізнання: рух від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Метод викладу має справу з уже виробленими поняттями і теоретичними положеннями, тому для нього втрачає всякий сенс повторення шляху процесу пізнання. Метод викладу покликаний отримані
 15. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
  метод має два якісно різних сенсу: метод як загальний принциповий підхід до об'єкта дослідження і метод як конкретний прийом, інструмент дослідження. Як загальний принциповий підхід: К. Маркс: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але є його протилежністю. Для Гегеля процес мислення, який він перетворює під ім'ям ідеї в
 16. Якими методами озброєна теорія?
  методи поділяються на такі види: а) загальні (філософські), озброює всі області пізнання (наприклад, метафізичний і діалектичний), б) загальнонаукові (історичний, логічний та ін.) і в) специфічні - особливі для кожної галузі
 17. Якість управління
  методи, то можна вести мову про мистецтво керівника. При цьому необхідно враховувати такий фактор: якщо визнати залежність ефективності використання організаційно-розпорядчих методів від мистецтва керівника, то слід також погодитися і з тим, що значною мірою вони несуть в собі елементи суб'єктивізму. Для забезпечення об'єктивності управління необхідно вдосконалювати не
 18. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 19. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
© 2014-2021  epi.cc.ua