Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗНИКИ АГРЕГОВАНИЙ

представляють узагальнені, синтетичні вимірювачі, об'єднуючі в одному загальному показнику багато приватні.
Так, наприклад, показник обсягу промислового виробництва в країні представляє сумарну величину обсягів виробництва всіх промислових підприємств.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОКАЗНИКИ Агрегований "
 1. Терміни і поняття
  Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 2. 28.1. сукупної величини (АГРЕГАТИ) В економічному аналізі
  агрегувати, по-перше, всі окремі види виробництв в єдине сукупне виробництво, або реальний обсяг національного виробництва, по-друге, тисячі цін на різні товари (зерно, персональні комп'ютери, колінчаті вали, промислові роботи, діаманти, нафта, парфуми і т. д.)? в єдину сукупну ціну, або рівень цін. Об'єднання всіх цін на окремі товари та послуги в рівень цін, а
 3. МІКРО-І МАКРОЕКОНОМІКА
  агреговані в поняття ВВП. Якщо в мікроекономіці розглядаються окремі ціни, то в макроекономіці всі ціни агреговані в поняття загального рівня цін. В макротеории вивчається сукупний попит, сукупна пропозиція, вирішуються якісно інші
 4. Доходи та інфляція
  агрегованому вигляді, а праворуч - в середньозваженої формі. Формула Ласпейреса розкриває динаміку вартості товарів і послуг в обсязі їх реалізації у базовому періоді, а формула Пааше показує зміну вартості товарів і послуг, взятих на основі обсягу їх реалізації в поточному періоді. Перевага середньозважених форм в порівнянні з агрегованими полягає в тому, що в них відсутня
 5. Для чого застосовуються національні рахунки?
  показників, які характеризують виробництво, розподіл і використання ВНП і національного доходу. Такі рахунки стали використовуватися ООН в міжнародній статистиці з 1953 р. З 1970-х рр.. ця система застосовувалася більш ніж в 100 країнах. У нашій країні вона введена з 1995 р. У національних рахунках узагальнена інформація про економічні операціях господарських одиниць з чотирьох секторах. Для
 6. Вимірювання продуктивності праці
  показником, наприклад випуском продукції на годину на одного працюючого. Немає системи показників, яка відображала б всі сторони діяльності організації. 3. Занадто часто використовуються вартісні показники - навіть у тих випадках, коли натуральні дають краще уявлення про стан справ. 4. Компанії часто виявляються нездатними скорегувати свої фінансові заходи, щоб усунути
 7. Запитання для самоперевірки
  показники. 3. Назвіть агреговані ринки. 4. Опишіть модель економічного обороту. Виберіть правильні відповіді 5. У моделі кругообігу домогосподарства: а) виступають суб'єктами на ринку ресурсів; б) виступають суб'єктами на ринку продуктів; в) виступають суб'єктами на ринку доходів; г) вірні відповіді а) і б). 6. Макроекономічними показниками є: а) чисте
 8. Запитання для самоперевірки
  показники. 3. Назвіть агреговані ринки. 4. Опишіть модель економічного обороту. Виберіть правильні відповіді 5. У моделі кругообігу домогосподарства: а) виступають суб'єктами на ринку ресурсів; б) виступають суб'єктами на ринку продуктів; в) виступають суб'єктами на ринку доходів; г) вірні відповіді а) і б). 6. Макроекономічними показниками є: а) чисте
 9. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  показників сукупного попиту та сукупної пропозиції). Розділ науки про господарство як цілому, про проблеми економічного зростання та зайнятості, про можливості та роботу господарського механізму, про функції держави та економічній політиці називається мікроекономікою. Вона розглядає розміри і структуру валового продукту, функціонування і ефективність економіки в цілому. У центрі її уваги -
 10. Висновки
  показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума
 11. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  показників. Основні макроекономічні показники можна звести в чотири вихідні групи: - показники, що характеризують формування національного обсягу виробництва: валовий випуск продукції, валовий національний і внутрішній продукти, кінцевий і проміжний продукти, чистий національний продукт, національний, особистий і наявний доходи; - цінові показники: загальний рівень цін,
 12. 4.3. Логіка та інформаційна база аналізу майнового і фінансового положення підприємства
  показники всіх інших звітних форм. В принципі, навіть звіт про прибутки і збитки може розглядатися як додаток до балансу, тобто як документ, в якому розкривається наведений у балансі показник чистого прибутку, отриманого підприємством за минулий звітний період. * Результати проведеного західними фахівцями ранжирування розділів річного звіту за ступенем їх важливості для аналізу
 13. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 14. Інтегральний показник конкурентоспроможності
  показника за технічними параметрами до групового показника за економічними
 15. ГРУПОВИЙ ПОКАЗНИК
  показник, що поєднує, синтезує приватні показники і характеризує всю групу показників у цілому. Наприклад, груповий показник споживання овочів населенням країни характеризує одночасно в цілому споживання капусти, огірків, буде біла, моркви та інших
© 2014-2022  epi.cc.ua