Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗНИКИ (ЕКОНОМІЧНІ)

величини, критерії, рівні, вимірювачі, які дозволяють судити про стан економіки країни, регіону, підприємства , сім'ї та зміні цього стану, про економічний розвиток, зростанні, підйомі або спаді. Прийнято розрізняти кількісні та якісні показники, а також одиничні і групові (агреговані, синтетичні, узагальнені).
Саме слово "показник" говорить про те, що він "показує" стан економічної системи, економічного об'єкта. Залежно від галузі застосування показники діляться на аналітичні, прогнозні, планові, розрахункові, звітні, статистичні (застосовувані в статистиці).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОКАЗНИКИ (ЕКОНОМІЧНІ) "
 1. Інтегральний показник конкурентоспроможності
  показника за технічними параметрами до групового показника за економічними
 2. ПОКАЗНИКИ ГРУПОВІ
  показник, що поєднує, синтезує приватні показники і характеризує всю групу показників у цілому. Наприклад, груповий показник споживання овочів населенням країни характеризує одночасно в цілому споживання капусти, огірків, буде біла, моркви та інших
 3. ГРУПОВИЙ ПОКАЗНИК
  показник, що поєднує, синтезує приватні показники і характеризує всю групу показників у цілому. Наприклад, груповий показник споживання овочів населенням країни характеризує одночасно в цілому споживання капусти, огірків, буде біла, моркви та інших
 4. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 5. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 6. ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКОВІ
  показники, що визначаються шляхом розрахунків і використовувані для встановлення прогнозних і планових
 7. ІНДЕКС Пааше
  показник рівня цін, що розраховується на базі мінливого набору товарів. Цей показник широко відомий під назвою дефлятора валового національного продукту
 8. граничної величини (граничні значення економічними показниками)
  показника, обумовлене збільшенням на одиницю фактора, від якого залежать величина,
 9. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  показники, що дають повноцінну картину господарської
 10. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 11. ПАРАМЕТР
  показник, величина якого має суттєвий впливу на економічні процеси, 2) показник, величина, значення якої залишається постійним у розглянутій залежності, в межах розв'язуваної
 12. Екологічна оцінка ІПП
  показника, що відображають екологічну значимість ІПП. До цих показників відносяться: еколого-економічна ефективність ІПП; масштаб впливу ІПП на навколишнє
 13. Фактор прибутку
  показник, який я хотів би розглянути, - це фактор прибутку. Цей показник дорівнює приватному від розподілу валового прибутку на валовий збиток. Якщо валова сума виграшних угод дала 100.000 доларів, у той час як валовий сума збитків виявилася рівною 50.000 доларів, то фактор прибутку дорівнює 2,0. (Це також означає, що чистий прибуток становить 50.000). Цей показник для мене є
 14. таксонометричних метод
  показниками. Тоді сукупність всіх значень показників по цій групі підприємств можна представити у вигляді матриці: {foto24} Всі показники мають різну природу і непорівнянні один з одним значення, тому наступним кроком має бути нормування показників. Для цього зробимо заміну матриці X на матрицю Z: {foto25} Проведення процедури нормування знімає вплив абсолютних
 15. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  показників процесів і явищ виробничо господарської діяльності. Кожен показник має числове вираження, що характеризує конкретний вимір об'єкта аналізу і його економічний зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші виражають однорідність, подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни та
 16. Показники участі в міжнародній міграції капіталу
  показників. Одним з них є обсяг закордонних активів (інвестицій) даної країни, віднесений до її ВВП (ВНП), тобто частка зарубіжних інвестицій у ВВП (І?):, {foto197} де Ізар - інвестиційні активи країни за кордоном. Іншим показником є співвідношення обсягу прямих інвестицій даної країни за кордоном та обсягу іноземних прямих інвестицій на її території (Іп): {foto198}
 17. ОБ'ЄМНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  показники, що володіють числовим виміром і виражені в фізичних або грошових одиницях (штуках, одиницях ваги, обсягу, довжини, площі, рублях, доларах). До кількісних показників відносять обсяг виробленої продукції в натуральному і в грошовому вимірі, величину витрат виробництва і обігу, виручку від реалізації товарів і послуг, прибуток, доходи і витрати населення (країни, регіону,
 18. КІЛЬКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  показники, що володіють числовим виміром і виражені в фізичних або грошових одиницях (штуках, одиницях ваги, обсягу, довжини, площі, рублях, доларах). До кількісних показників відносять обсяг виробленої продукції в натуральному і в грошовому вимірі, величину витрат виробництва і обігу, виручку від реалізації товарів і послуг, прибуток, доходи і витрати населення (країни, регіону,
© 2014-2022  epi.cc.ua