Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Переговори між предпрінімателяміі профспілками і страйки


Коли ми розмірковуємо про профспілки, ми не должнизабивать про страйки. Страйки, звичайно, нару-шают роботу основних галузей економіки-вугільної, сталеливарної, транспорту. Наскільки
24 Richard S. Ruback and Martin B. Zimmerman «Unionization and Profita-bility: Evidence from the Capital Marker», journal of Political Economy, December 1984.
Серйозні страйки? Чи здатні вони визватьсерьезние втрати в термінах обсягів випуску?
На рис 17-8 зображена динаміка частки сово-купного робочого часу, втраченого в США врезультаті зупинок роботи за період з 1948 р. За-бастовкі обходяться Сполученим Штатам в оченьнезначітельное кількість робочих днів у році - всреднем багато менше половини людино-дня вгодив Більше того, частка робочого часу, потерянногоіз-за страйків, різко скоротилася за останні 10років ".
Чому відбуваються страйки? Одні вважають, що страйки - неминучий результат спорнойсітуаціі, коли профспілка і фірми борються другпротів одного. Але коли ми розмірковуємо про профспілковим-юзах, важливо зрозуміти, що і профспілка, і фірма име-ют не тільки протилежні, але також і общіеінтереси. Фірма бажає отримувати прибуток, а рабо-чие - заробляти дохід. Спільними усіліяміоні можуть досягти своїх цілей. Робочі нуждаютсяв надання їм роботи, а фірма - в трудерабочіх. Завдяки цій спільності інтересів про-цес переговорів між фірмою і профспілкою
25 За міжнародними мірками, США по страйків має середні показ-ники.
Менше втрачається робочих днів у Японії та Швеції, гораздобольше - у Канаді та Італії.
зазвичай обходиться без страйку. В дійсно-сти профспілка і фірма постійно контактують верб процесі функціонування фірми, коли пере-говори вже завершені. Поточні проблеми, метушні-кається у відносинах між робітниками і адміні-страції, вирішуються в робочому порядку в процессеежедневних зустрічей профспілок та представителейадминистрации.
Іноді профспілка або фірма переоценіваютсвоі сили або сили один одного. Відбувається заба-стовка, і одна із сторін рано чи пізно уступает.Іногда ж профспілка або фірма навмисне ведетдело до страйку, щоб продемонструвати твердість у відстоюванні своїх інтересів. Страйк яв-ляется дорогим задоволенням для обох сторін, нопо щонайменше одна з них вірить, що забастовкав Зрештою окупиться, оскільки противна сто-рона, усвідомивши масштаби майбутніх збитків, будетвинуждена піти на поступки.
В інших випадках лідери профспілок винуждениустраівать страйк під тиском своїх воїн-середньо налаштованих членів, що вимагають значних ного підвищення зарплати. І навіть якщо керуючи-ство профспілки розуміє, що таке підвищення не-можливо, воно проте все ж піде на заба-стовку для того, щоб продемонструвати своютвердость членам профспілки, а також у надії, що останні зрештою змінять своє рішен-ня домагатися підвищення зарплати.
РІС. 17-8. Втрати робочого часу через зупинок роботи-ти в людино-днях (Джерело Handbook of Labor | Statistics, 1985, Table 123)
Якою б інтерес ні представляли забастовкісамі по собі, вони не є головним способомдостіженія угоди між профспілками іфірмой.
Зазвичай переговори закінчуються подпи-саніем нової угоди, в якому указиваютсяусловія роботи, заробітна плата і мінімальнийуровень додаткових виплат на наступні рік, два чи три. Профспілка в цій ситуації не влаштовувати-кість жодних страйків.
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Роки
| Ми переконалися, що ринок праці, який біль-шість з нас розглядають як основно-го джерела отримання доходів , дуже сложен.Каждий з працівників повинен самостоятельнопрінімать такі ж складні інвестиційні ре-ня, що стосуються людського капіталу, какіепріходітся приймати підприємцям що-до інвестування. Рівень зарплати отражаетталанти та освіта працівника, а також можли-
ність зберегти роботу в умовах значітельноговліянія профспілок. Профспілки скорочують своеучастіе в приватному секторі, але посилюють свою рольсреді державних службовців, а їх вплив наповеденіе ринку праці неоднозначно. Все це пора-жает нас тонкістю взаємозв'язків багатьох факторів, що визначають розміри зарплати та прибутку; до то-му ж ці сили визначають і рівень життя кож-ного з нас

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Переговори між предпрінімателяміі профспілками і страйки"
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч . Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. З огляду на те що закони про мінімальну заробітну плату розглядалися наш: у гл.
  З огляду на те що закони про мінімальну заробітну плату розглядалися наш: у гл. 6, ми не будемо детально зупинятися на розгляді цієї проблеми Однак слід зазначити, що не вони є основною причиною, що викликає безробіття, оскільки в сучасній економіці зарплата більшості робітників набагато перевищує встановлений законом мінімум. Застосування цих законів найчастіше
 3. 2. Світовий досвід інфляції
  Сполучені Штати є, звичайно, не єдиний-жавної країною, яка в період з 60-х і до на-чала 80-х років пережила стійку і нарастаю-щую інфляцію. Схожі процеси мали місце вбольшінстве промислово розвинених країн. В табл.33 -1 представлені темпи інфляції в більш ніж 100странах світу в 1970 р., 1979 р. і 1984 р. В табліцеобнаружівается цікавий факт: у всьому міретемпи інфляції в 1979 р.
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу НЕ втаюється від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 6. СКОРОЧЕННЯ КОРПОРАЦІЙ
  Наприкінці 80-х і на початку 90-х рр.. по економіці прокотилися дві хвилі скорочень в корпораціях, які знищили добрих 2,5 мільйона робочих місць (36). Обсяг великих скорочень, оголошених корпораціями, зріс з 300 000 у 1990 р. до 550 000 в 1991, а потім впав до 400 000 в 1992 (37). Ця перша хвиля скорочень не викликала подиву, оскільки звільнення - традиційний американський відповідь на
 7. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  Додатково до боротьби з інфляцією, для вирівнювання фактора цін щодо ОЕСР і зсуву технології у бік підвищення кваліфікації було запропоновано ще багато інших факторів, відповідальних за руйнування структури заробітної плати. 1. Деякі капіталісти, безсумнівно , склали змову, щоб розправитися з американськими профспілками. Президент Рейган, який звільнив всіх об'єднаних у профспілку
 8. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  Ринок праці - це система конкурентних зв'язків між учасниками ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника в суспільному виробництві. Об'єктом купівлі-продажу на ринку праці є право на використання робочої сили, предметом торгу є певний вид здібностей людини і тривалість його застосування. Він характеризує також
 9. Фактори
  1. Загальні 2. Визначальні еластичність Попит на робочу силу а) рівень заробітної плати; б) продуктивність праці; в) попит на товари, вироблені даним видом праці; г) вік працівника; I д) заміна купа іншим фактором виробництва; е) кількість роботодавців; ж) розширення виробництва на окремих підприємствах а) еластичність на товари, вироблені даними
 10. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  До цих пір мова йшла про відверто буржуазних діячів, які вели боротьбу з марксизмом, виступаючи від імені бур-жуазную партій. Поряд з цим необхідно піддати критичному рас-смотренію і економічні теорії реформістських діячів всередині соціал-демократичного руху. Правда, в своїй основі економічні погляди реформістів збігаються з теори-ями чисто буржуазних діячів. Але
© 2014-2022  epi.cc.ua