Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

З огляду на те що закони про мінімальну заробітну плату розглядалися наш: у гл.

З огляду на те що закони про мінімальну заробітну плату розглядалися наш: у гл. 6, ми не будемо детально зупинятися на розгляді цієї проблеми Однак слід зазначити, що не вони є основною причиною, що викликає безробіття, оскільки в сучасній економіці зарплата більшості робітників набагато перевищує встановлений законом мінімум. Застосування цих законів найчастіше зачіпає інтереси найменш досвідчених і кваліфікованих пра-цівників, головним чином підлітків. Закони про мінімум заробітної плати пояснюють існування безробіття саме серед цього контингенту робочої сили. Приклад, який ілюструє рис. 26.4, дозволяє зробити більш загальний ви-вод: будь-яке перевищення заробітною платою рівноважного рівня приводить ». безробіттю. Існування законів про мінімальну заробітну плату як раз і є однією з причин, по якій заробітна плата виявляється «СЛІШКОУ високою». У наступних двох параграфах ми проаналізуємо причини, які можуть привести до перевищення зарплатою рівня рівноважного рівня, - діяль-ність профспілок та ефективну заробітну плату. Механізм їх дії аналогічний розглянутому нами на рис.
26.4, однак вони зачіпають здатний: ширші верстви працівників. Профспілки і колективні договори Профспілка - організація праці-трудящих, ведуча переговори з работо-давцями по пи-тань заробітної плати та умов праці. Профспілками називаються організації трудящих, займаються веденням пере-говірок з роботодавцями з питань заробітної плати та умов праці. Незважаючи на те що в даний час тільки 16% американських робітників z службовців є членами профспілок, в минулому ці організації ігралг вельми помітну роль на ринку праці США. Так, в 1940-1950-і рр.., В часів; піку профспілкової активності, в них перебувало близько третини всіх робітників. Проф-союзи займають важливе місце в житті більшості європейських країн, в них складаються до 75% всіх трудящих таких держав, як Швеція або. Данія. Переговори про укладення колективного трудового договору - спосіб досягнення угоди між профспілками і роботодавцями про умови найму працівників. Економічний аналіз результатів діяльності профспілок По суті своїй профспілка - свого роду картель. Подібно будь-якій картелю, с: -: являє собою групу продавців, що діють спільно і розраховують спільними зусиллями подолати силу законів ринку.
Більшість робочих про-суждать з господарями підприємств питання заробітної плати, пенсійного забезпе-чення та умов праці індивідуально. Працівники ж, об'єднані в профспілку роблять це по-іншому. Їх угоду з роботодавцями про умови найму достига-ється в ході переговорів про укладення колективного трудового договору. "Лава 26. Природний рівень безробіття 569 Під час переговорів з роботодавцями профспілки вимагають вищої зарплати, кращого пенсійного забезпечення і кращих умов праці, ніж зазвичай гстанавлівающійся в галузі рівень. Якщо ж керівництву профспілки не вдається досягти угоди з власниками підприємства, він може закликати трудящих до припинення роботи, тобто до страйку. Оскільки в результаті страйку проісходітуменьшеніе випуску продукції, обсягів її продажів, а значить, і при-чи, фірми, що зіштовхуються з загрозою організованого припинення роботи, змушені погоджуватися на збільшення заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зважаючи на те що закони про мінімальної заробітної плати розглядалися наш: у гл. "
 1. 6. Заробітна плата та засоби існування
  з огляду на те, що поліпшення умов життя промислових робітників знищило уявлення про становому положенні і титулах, ці доктринери заявляють, що величину оплати праці визначають старі звичаї і суспільний договір. Тільки люди, засліплені забобонами і партійними вподобаннями, можуть вдаватися до цього пояснення в епоху, коли промисловість постійно надає для масового
 2. 2 . Ціна обмеження
  того, позитивно чи негативно позначиться це на реальній заробітній платі різних груп найманих робітників. Поширена оцінка прорабочего законодавства була заснована на помилку, що ставки заробітної плати не мають жодних причинних зв'язків з цінністю, яку праця робітників додає до матеріалу. Ставки заробітної плати, каже залізний закон, визначаються мінімальною кількістю
 3. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  того місцях, як Німеччина (97) . Заробітна плата в Фінляндії падала чотири роки з п'яти на початку 90-х рр.. (98). Як знак часу, як раз після Різдва 1994 французьке відділення I оголосило про зниження заробітної плати своїх співробітників на 7,7% (99) . Персоналу був даний вибір між зниженням заробітної плати і постійними скороченнями робочої сили, і 95% з чотирнадцяти тисяч зачеплених цією
 4. Протягом всієї книги я регулярно посилаюся на Десять принципів економіці з глави 1, нагадуючи студентам про «каменях»,
  зважаючи оподаткування та определяетсяіх
 5. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  того, як проаналізовані основи попиту та пропозиції. Починаючи з глави 22 книга звертається до макроекономічних проблем. вивчивши-ня починається з питань вимірювання макроекономічних показників. У главі 22 «Як вимірюється національний дохід» обговорюється значення валового внутріш-нього продукту і пов'язаних з ним статистичних показників системи національних рахунків. У главі 23 «Вимірювання
 6. Чи призведе його підвищення до збільшення обсягу доходу? Поясніть.
  того, ми побачимо, що до нерівності призводить саме політика держави. Потім ми перейдемо до розгляду економічної ролі податків. Політики використовують податки, щоб вплинути на результат деятельностіринка і збільшити ресурси, що використовуються для досягнення суспільних
 7. Глосарій
  зважаючи на відсутність роботи на повний робочий день Часткове рівновага в економіці - кількісне відповідність (рівність) двох взаємопов'язаних параметрів або елементів економіки Чиста приведена вартість (чиста приведена величина доходу) - абсолютна величина чистого дисконтованого доходу від інвестиційного проекту Ш «Шокова терапія» - економічна політика періоду переходу від
 8. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  того, щоб всі бізнесмени постійно отримували максимальну величину доходу? Економісти класичного напряму переконливо показали, що саме в епоху вільної конкуренції всі бізнесмени однієї і тієї ж галузі не в змозі домогтися максимальної норми прибутку. Справа в тому, що внутрішньогалузева конкуренція підприємців розгортається за оволодіння кожним з них найбільшою часткою прибутку,
 9. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  того необхідно знати, яка реальна заробітна плата. Реальна заробітна плата - це та кількість життєвих благ, яку населення може придбати на свою номінальну заробітну плату. Реальна заробітна плата знаходиться в прямій залежності від номінальної заробітної плати і в зворотній - від рівня цін на предмети споживання і платні послуги. Динаміка номінальної та реальної заробітної
 10. 3. Чистий ринкова економіка
  того, що чинний людина прагне усунути занепокоєння. У специфічних умови торгівлі на ринку діяльність означає купівлю-продаж. Все, що економісти стверджують щодо попиту та пропозиції, відноситься до будь-якого прикладу попиту та пропозиції, а не тільки до попиту і пропозиції, викликаним збігом особливих обставин і вимагають окремого опису або визначення. Не вимагає
© 2014-2021  epi.cc.ua