Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Особливості російського ринку праці


Ще зовсім недавно робоча сила в нашій країні не розглядалася в якості товару. Безсумнівно, однак, що в реальному житті, що не дуже поєднаної з політекономічними уявленнями, мільйони людей вступали і вступають у відносини найму. Але безсумнівно й те, що ринок праці в нашій країні обтяжений численними диспропорціями, що додають йому велику своєрідність.
Перш за все це наявність адміністративних, правових та економічних обмежень, все ще перешкоджають вільному продажу робочої сили на найбільш вигідних умовах для більшості працівників. Це і наявність реєстрації, формально замінила прописку, і відсутність реального ринку житла при його величезному дефіциті, і нерозвиненість механізмів державного регулювання та соціальної підтримки у сфері зайнятості.
Іншою особливістю російського ринку праці є висока частка працівників, які поєднують роботу в декількох місцях. Дані, існуючі на цей рахунок, суперечливі, однак, за оцінками, частка таких працівників в сукупній зайнятості наприкінці 90-х рр..
Була не менше 15% (у США в 1997 р. - 6%). Подібна ситуація нерідка для небагатих країн з відносно освіченою робочою силою.
Головною особливістю російського ринку праці є те, що, як і в радянські часи, в країні як і раніше існує у великих масштабах приховане безробіття, тобто великий надлишок на підприємствах працівників, які використовуються вкрай нераціонально, але звільнити їх складно по різних соціальних причин. Певне уявлення про масштаби цього явища дають відомості про чисельність працівників, переведених на неповний робочий день і відправлених у відпустки (часто неоплачувані) з ініціативи адміністрації. Так, тільки в грудні 1997 р. число таких працівників становила 4,1 млн. осіб, або 9,2% від середньо облікової чисельності зайнятих.
Нарешті, ринок праці в Росії незбалансований. Більшість регіонів країни за 90-і рр.. стали трудоізбиточние. Так, в цілому ряді областей і республік Росії в 1997 р. пропозиція робочої сили в десятки, а то й у сотні разів перевищувала попит на неї (в Евенкійському автономному окрузі - в 636 раз, в Республіці Тива - в 352, в Інгушетії - в 278, в Калмикії - в 106, в Архангельській області - в 85, в Республіці Алтай - в 65).
У той же час у Москві відчувається нестача робочої сили, особливо кваліфікованих робітників деяких спеціальностей.
Незважаючи на всі ці труднощі, можна сподіватися, що з нинішнім квазіринку досить скоро буде покінчено. У 1997 р. на частку недержавного сектора економіки вже доводилося 72,6% загальної чисельності зайнятих. В обстановці конкуренції підприємства будуть прагнути до оптимізації складу та чисельності працівників; в свою чергу, працівники отримають можливість пошуку роботи на найбільш вигідних умовах. Все це, однак, може бути реалізовано тільки при створенні справді конкурентного середовища на основі приватизації, при скасуванні реєстрації, перешкоджає вільному пересуванню робочої сили, при створенні ринку житла і дієвої системи сприяння найму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості російського ринку праці "
 1. Висновки
  особливості. У Росії в умовах кризи працівники бюджетних сфер і сфер, що традиційно відносяться до державного сектору, готові працювати більше на шкоду вільного часу та збільшувати пропозицію праці при самому незначному зростанні заробітної плати або навіть при збереженні її на колишньому рівні, щоб мати хоч якісь кошти до існування в майбутньому. Сьогодні більше 25% населення має
 2. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  особливістю, що в даному випадку ціна вирішення проблеми і пов'язана з цим відповідальність досить висока. Тому керівництву клієнта може знадобитися незалежне експертне обгрунтування визначення та вирішення проблеми. Іноді це є способом для клієнта розділити з консультантом відповідальність, не в частині прийняття рішення, але в частині його розробки. Можуть бути й інші ситуації,
 4. 4.6. Додаткова інформація
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву "відпливу умів", тобто еміграції найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. Суттєвою проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якому
 5. Сутність і функції ринку
  особливості розвитку
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт, аж до будівництва пірамід, палаців, храмів і навіть риття і закапування канав; - повинна бути гнучкою політика заробітної плати. Представники монетаристської школи досліджували взаємозв'язок безробіття з динамікою реальної заробітної плати, інфляції. Інституційна
 7. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  особливо важливий спад виробництва. До галузей з найбільшим падінням виробництва відноситься машинобудування. Головною причиною скорочення машинобудівного виробництва стало різке падіння інвестиційної активності в економіці, пов'язане насамперед з сильними інфляційними процесами. Різко скоротилося виробництво споживчих товарів в результаті зниження платоспроможного попиту
 8. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної
 9. Держрегулювання ринку праці
  особливо в США - нижче. У багатьох розвинених країнах законодавство про працю включає в себе встановлення мінімальної заробітної плати. Однак на практиці воно нерідко не Наслідки для Росії
 10. російських громадян і їх сімей, так і країни. Серйозні наслідки має для Росії процес імміграції (репатріації) з країн ближнього зарубіжжя. Приїзд до Росії мільйонів етнічних росіян та представників інших національностей з колишніх радянських республік вимагає гігантських витрат на їх облаштування, соціальну допомогу та створення робочих місць. Особливо це стосується вимушених мігрантів,
  российских граждан и их семей, так и страны. Серьезные последствия имеет для России процесс иммиграции (репатриации) из стран ближнего зарубежья. Приезд в Россию миллионов этнических россиян и представителей других национальностей из бывших советских республик требует гигантских затрат на их обустройство, социальную помощь и создание рабочих мест. Особенно это касается вынужденных мигрантов,
© 2014-2022  epi.cc.ua