Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Особливості постіндустріального розвитку

У сучасній постіндустріальній економіці скорочується питома вага безпосередньо виробництва, разом з тим збільшуються розміри нематеріального виробництва, сфери послуг.
При цьому змінюється роль і значення виробництва в житті суспільства. У попередній період виробництво - це основна сфера, що виробляє засоби виробництва і забезпечує людей необхідними їм продуктами життєдіяльності. В силу чільної ролі в суспільному житті саме воно визначає можливості і динаміку руху продукту на наступних стадіях економічного кругообігу - розподілу - обміну - споживання.
Результатом, індустріального розвитку стало формування матеріальної бази, що дозволила у відтворювальному процесі відносно меншу частину капіталу направляти безпосередньо у виробничу сферу, насамперед на виробництво засобів виробництва і супутніх продуктів. Разом з тим високий техніко-технологічний рівень виробництва дозволив переорієнтувати зрослу частина капіталу безпосередньо на людину, її споживчі переваги, трансформовані в ході суспільної динаміки з масового на індивідуалізований споживчий попит.
Найважливіші трансформаційні структури нового етапу - постіндустріальні технології, інформаційні механізми і системи, що дозволяють не тільки "з'єднувати" контрагентів економіки, а й досить успішно управляти економікою.

Представлена діалектика - важлива передумова переходу від індустріальної до постіндустріальної економіки.
Зміна ролі виробництва, його трансформація з переважно матеріального на виробництво широкого кола продуктів - товарів і послуг як матеріального, так і нематеріального виробництва, духовних благ - створили можливості для відносної незалежності руху продуктів на стадіях економічного кругообігу. У постіндустріальній економіці капітал, як правило, "затримується" у сфері обміну. Виступаючи в товарній і грошовій формах, здійснює свій власний оборот, орієнтований на самозростання капіталу.
Оскільки рух як товарного, так і грошового капіталу забезпечує більш швидке отримання значної за розміром прибутку, саме це стає основою "затримки" капіталу в зазначеній сфері, обумовлюючи його багаторазове, можна сказати, самовідтворюються рух. При цьому формується так звана віртуальна економіка, що розташовує значним фіктивним (втіленим у цінних паперах) капіталом, які не мають реального забезпечення. Це вельми значуща риса, що відрізняє віртуальну від реальної економіки.
Що Виявляється при цьому відома незалежність руху товарних і грошових потоків змінює парадигму економічного кругообігу, систему взаємозв'язків у постіндустріальній економіці.

Разом з тим як специфічність, так і значущість процесів вимагають продуманої державної політики, обгрунтованої нормативної бази з їх регулювання та контролю.
Таким чином, у постіндустріальній економіці досить чітко проявляються два роду тенденцій:
- з одного боку, як і у всякій економічній системі, зберігається необхідність розвитку виробництва, оскільки потрібно створення продуктів, необхідних для задоволення множинних зростаючих індивідуалізованих купівельних потреб, звідси - орієнтація на механізми ефективного виробництва;
- з іншого - певна незалежність руху товарних і грошових потоків актуалізує дослідження їх динаміки, вимагає посилення ролі дер- дарства у визначенні критеріїв і механізмів їх ефективного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості постіндустріального розвитку "
 1. 2. СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ
  постіндустріального суспільства, що розділила історію людства на три етапи: 1) доіндустріальний (аграрний), 2) індустріальний; 3) постіндустріальний. Згідно американським ученим Д. Беллу і А. Тофлер, індустріальне суспільство відрізняється від доіндустріального і постіндустріального по домінуючому типу ресурсів, методом їх використання, технології, заснованої на капіталі, праці або знаннях, по
 2. Чи правильно третя стадія виробництва названа постіндустріальної?
  Постіндустріальна стадія виробництва ». Але зараз ми виявляємо парадокс (дивина, несподіванка). З одного боку, зовсім не дивно, що у людей до XVII-XIX ст. не було індустрії. Дивно ж саме те, що з середини XX в. третя стадія виробництва, судячи з її назвою, нібито позбулася індустрії і стала послеіндустріальной ... Щоб розібратися, чи вірно сучасну стадію
 3. У чому полягають особливості структури сучасного світового господарства?
  Особливо в Південно-Східній Азії, з'явилися нові індустріальні країни з високими темпами зростання економіки. Нарешті, на вищий щабель постіндустріального виробництва перейшли США, Канада, Японія, держави Західної Європи та деякі інші країни. Про це свідчать, зокрема, статистичні дані про структуру зайнятості працездатного населення. У найбільш розвинених країнах значно
 4. 19. Сучасного інституціоналізму
  розвитку. Школа трансакционной економіки про взаємодію економічної та правової систем. «Теорема Коуза». Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена. Постіндустріальне суспільство і суспільство «третьої
 5. Диспропорції сучасного розвитку
  особливо актуалізувалася в світовій практиці з середини 70-х рр.. XX сторіччя. Вони приковують увагу урядів, вимагають розробки заходів та проведення політики з подолання деформацій. Зокрема, для подолання сировинних криз у багатьох країнах проводиться досить багатопланова політика: - створення та широкого використання замінників, наприклад, енергетичних джерел;
 6. Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
  постіндустріального суспільства,-враховуючи при цьому рівень її розвитку. Стратегічні завдання в області системних трансформацій сьогодні не можна розглядати в руслі ідей «наздоганяючої модернізації». Мова недолжна.ідті про лінійному прогресі, в якому одні країни-безперечні лідери про-гресу, а інші - вічно «наздоганяльні». Такий підхід не спирається на облік всього комплексу історичних, геополітичних,
 7. Інституціоналізм
  постіндустріального, суперіндустріальної або «неоіндустріальні» (тобто інформаційного) суспільства. Абсолютизація ролі техніко-економічних чинників дозволила висунути теорію конвергенції (Дж. Гелбрейт, Питирим Сорокін - США, Раймон Арон - Франція, Ян Тінберген - Нідерланди). Неоінстітуціоналізм характеризується відходом від абсолютизації технічних факторів, великою увагою до людини,
 8. 49. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК США - ЛІДЕРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  постіндустріального розвитку. Це дозволило розчистити індустріальні завали на шляху до нової стадії розвитку, після чого економіка США знову вступила в період тривалого підйому. У 50-60-ті роки в США інтенсивно формувалася постіндустріальна економіка. До середини 50-х років зайнятість у сфері послуг остаточно перевищила зайнятість в індустріальній сфері. Стрімко скорочувалася кількість робочих
 9. 1. Теоретичні підходи до трактування економічної системи
  постіндустріальне суспільство). Однак у всіх випадках визнається, що суспільство у своєму розвитку проходить певні стадії, ступені, формації. У своєму аналізі як вихідних положень ми взяли марксову модель, проте це не суперечить принципу стадійності, або ступенчатости розвитку соціально-економічних систем. Основна увага тут концентрується на виявленні механізму
 10. 51. ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТОК ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ
  постіндустріальної економіки. Війна завдала економіці Франції значний економічний збиток: на 70% скоротилося промислове виробництво і вдвічі зменшилася продукція сільського господарства. Післявоєнне відновлення економіки відбувалося швидко. Довоєнний рівень виробництва був відновлений вже в 1948 р. Серйозні результати в перші повоєнні роки були досягнуті в соціальній сфері:
 11. 1.3. Проблеми періодизації історії економіки
  особливістю є прагнення описувати економічні процеси з точки зору узагальненого синтезованого погляду на історію. Тому в центрі його уваги - не одна країна, а сукупність всіх рис того чи іншого суспільства - матеріальних, ідейних, культурних, релігійних, моральних і т. д. в їх єдності і взаємодії. Однак такий підхід також не позбавлений недоліків, пов'язаних насамперед
 12. Шляхи еволюції економічних систем
  постіндустріальне - інформаційне - технотронное. В цілому тематика інституційних досліджень досить обширна. Вона включає теорію споживчого попиту, соціально-економічну теорію добробуту, аналіз великих корпорацій як соціально-економічного інституту та ряд інших. Економічна соціологія розроблялася одним з попередників сучасного інституціоналізму - Максом
 13. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Постіндустріальної цивілізації передбачають вирішення комплексу проблем: 1. Розробка цілей та критеріїв, способів і методів перетворень, їх послідовності. Аналіз закономірностей перехідної економіки; обгрунтування концептуальних основ національної моделі. 2. Державне регулювання в умовах перехідної економіки. Проблема поєднання ринкового та державного регулювання в
 14. Кому дістається прибуток?
  Постіндустріального суспільства розподіл прибутку для всіх власників сильно ускладнилося порівняно з початковою стадією капіталізму. Такий розподіл схематично зображено на рис. 12.3. {Foto78} Розподіл валового прибутку З валового прибутку віднімаються насамперед суми, що йдуть на сторону. Сюди відносяться орендна плата за користування чужою землею або будівлями (що знаходяться в
 15. Капітал як фактор виробництва
  постіндустріального суспільства, основою якого є, з одного боку, розвинене автоматизоване виробництво, з іншого - розвинена система послуг. Згідно зі статистичними даними, частка зайнятих у сфері послуг перевищила 50%-вий рівень: у США - в 1955 р., у Великобританії - в 1960 р., в Німеччині - в 70-і рр.., в Японії - в 1975 р., у Франції, Італії - в 1980 р., в Росії-в 1995 р. У 1985 р., т.
 16. 1.3. Проблеми періодизації історії економіки
  особливістю є прагнення опи-Сива економічні процеси з точки зору узагальненого синтези-рованного погляду на історію. Тому в центрі його уваги - не одна країна, а сукупність всіх рис того чи іншого суспільства - мате-ріальних, ідейних, культурних , релігійних, моральних і т.д. в їх єдності і взаємодії. Однак такий підхід також не позбавлений недоліками, пов'язаних перш
 17. Студент повинен знати
  особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму; - особливості економічного розвитку країн на рубежі XIX - XX ст.; - економічні реформи, що здійснюються в розвинених капіталістичних країнах і особливості розвитку економіки країн в післявоєнний період; - основні економічні реформи в СРСР та їх наслідки; - проблеми становлення ринкових відносин в
 18. Глава 1. Економічна теорія: предмет і методологія
  особливості постіндустріального розвитку; - взаємозв'язок виробництва і потреб, класифікація потреб, закон узвишшя потреб; - проблема обмеженості ресурсів і безмежності потреб, підходи до її вирішення за допомогою графіка виробничих можливостей; - взаємозв'язок організаційно-економічних і соціально-економічних відносин, предмет економічної теорії;
 19. Три стадії виробництва: коли і чому виникли?
  особливості кожної стадії. При визначенні періодів прогресивного розвитку виробництва прийнято на центральне місце в історії ставити технічну революцію, що створила індустрію (промисловість). Тому виділяють доиндустриальную, індустріальну і постіндустріальну (від лат. post - після) стадії . Почнемо аналіз стадій виробництва з доіндустріального періоду. Передісторія людства
 20. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  особливе у розвитку давньогрецьких міст - держав і Стародавнього Рима. Античне рабовласництво і його особливості. Криза рабовласницького ладу. Основні напрямки колонізації, процеси феодалізації. Загальне та особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство Західної Європи в XI-XV століттях. Господарський зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua