Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Капітал як фактор виробництва

Поряд з людським фактором надзвичайно важлива роль у виробництві належить капіталу, матеріалізованих у засобах і предметах праці, так званому «інвестиційному капіталу». У сучасних умовах він, насамперед, є основою зростання продуктивності праці.
Сучасний рівень науково-технічного прогресу привів до значної зміни співвідношення між особистим і речовим факторами безпосередньо у виробництві. Якщо обидва чинники припустити рівними 100%, вже до середини 70-х рр.. в західних країнах речовий фактор досяг рівня 70-80 і навіть більше відсотків. На противагу, витрати на людський фактор безпосередньо у виробництві значно скоротилися. При цьому стався перелив "непотрібною виробництву" робочої сили в нову сферу - сферу послуг, що ознаменувало формування високотехнологічного виробництва, перехід від індустріального до постіндустріального суспільства, основою якого є, з одного боку, розвинене автоматизоване виробництво, з іншого - розвинена система послуг.
Згідно зі статистичними даними, частка зайнятих у сфері послуг перевищила 50%-вий рівень: у США - в 1955 р., у Великобританії - в 1960 р., в Німеччині - в 70-і рр.. , в Японії - в 1975 р., у Франції, Італії - в 1980 р., в Росії-в 1995 р. У 1985 р., тобто на початок реформування російської економіки, частка зайнятих у сфері послуг склала 32,4 % 2. Динаміка - зростання майже на 20% за 10 років - наслідок не тільки позитивних тенденцій суспільного розвитку, але й відображення руйнівних процесів, що відбулися в країні у зв'язку з ринковими перетвореннями, розвалом реального сектора економіки.
В результаті перетворень, з одного боку, російська виробнича база, не досягнувши постіндустріального рівня, виштовхнула з виробництва значну частину працюючих, з іншого - досить ефективною сфери послуг у Росії також не створено. За рівнем технічного розвитку сьогоднішня Росія не відповідає рівню постіндустріаналізма, досягнутому в розвинених країнах, отже, змушена "наздоганяти" їх, бути "наздоганяючої" країною, з іншого - тенденції глобалізації вимагають вирішення економічних проблем на рівні постіндустріального розвитку, що за відсутності відповідної бази також вельми складно.
Виходячи з викладеного можна зробити висновки.
По ряду параметрів, наприклад використанню досягнень науково-технічного прогресу безпосередньо у виробництві, на сьогоднішній день є повна ясність: альтернативи використанню науково-технічного прогресу в цій сфері немає.
Разом з тим охарактеризовані методологічні основи інтенсивності та продуктивності праці сьогодні виявилися вельми важливими і значущими для сфери послуг. Як випливає з наведених даних, в розвинених країнах у цій сфері функціонує більше половини зайнятих. При цьому в ряді структур, наприклад при пошитті одягу, ремонті взуття, шкіргалантерейних виробів і т. д., важливу роль грає техніка. Вона полегшує працю, дозволяє більш точно здійснювати розкрою операції, забезпечує збільшення кількості обслуговуваних клієнтів. У цих структурах орієнтація на фактори продуктивності праці
1 Див: Економіка сфери платних послуг / За ред. В. Н. Жильцова Казань, 1996. С. 7.
2 Див
: Народне господарство СРСР в 1985 році. М., 1986. С. 45, 488.
Представляється дуже значущою. Підприємства, що орієнтуються на зростання продуктивності праці, не тільки обслуговують більшу кількість клієнтів, але і мають можливість зниження цін та отримання за рахунок цього великих прибутків. Це основа їх зростання і процвітання.
Що ж стосується безпосередньо засобів праці, тут найважливішою проблемою виступає ефективне використання техніки, по можливості - в найбільш стислі терміни.
Обмежений період її ефективного використання обумовлює важливість зростання фондоотдачі1.
Зростання фондовіддачі залежить від двох факторів:
1) ефективності використання виробничих фондів на підпри-ємстві;
2) проведеної на федеральному рівні політики оновлення основного капіталу.
У сукупності вони забезпечують можливості для ефективного використання виробничих фондів на підприємстві.
Отже, розвиток науково-технічного прогресу трансформувало підходи до традиційних факторів виробництва:
- продуктивність праці стає домінуючим і практично безальтернативним фактором безпосередньо виробництва;
- безпосередньо у виробництві зменшується частка ручної праці і збільшується питома вага автоматизованого виробництва;
- в умовах науково-технічного прогресу коротшають строки поновлення та амортизації основного капіталу;
- методологічні основи інтенсивності та продуктивності праці знаходять практичне застосування і стають актуальними для сфери послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Капітал як фактор виробництва "
 1. Основні поняття
  капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога - Приватний капітал - Ресурси міжурядових організацій - Прямі закордонні інвестиції - Портфельні інвестиції - Міжнародний кредит - міжчасового рівновагу між поточним і майбутнім споживанням - міжчасового торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні
 2. Глава 13 ПРОПОЗИЦІЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  капіталу (т. е . заощаджень) з боку наявного населення та з урахуванням наявного запасу фізичного капіталу, а по-друге, рішеннями, що впливають на чисельність та освітній рівень населення і на величину заощаджень фізичного капіталу. Не всі, але основні аспекти цих коротко-і довгострокових рішень ми розглянемо в даній
 3. Поняття капіталу
  капітал інакше, він сприймався повсякденним свідомістю: «[л] юди, абсолютно немає ученниє роздумувати про цей предмет, - писав Дж. Ст. Мілль, - вважають, що капітал - це синонім грошей ». Для Сміта і, слідом за ним, для Мілля капітал - це «запас продуктів різного роду, досить точний для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями» протягом
 4. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 5. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 6. Поняття капіталу
  капітал інакше, ніж він сприймався повсякденним свідомістю: «[л \ юди, абсолютно не привчені роздумувати про цей предмет, - писав Дж. Ст. Мілль, - вважають, що капітал - це синонім грошей »'. Для Сміта і, слідом за 1 Мілль Дж.Ст. Основи політичної економії. Т. 1. М.: Прогресс, 19Я0. С. 148 7G ним, для Мілля капітал - це «запас продуктів різного роду, достатній для утримання його
 7. Запитання для повторення
  капіталу? 1. Які форми вивозу капіталу Ви знаєте? 2. Чому будь-яка держава зацікавлена в припливі іноземних інвестицій, аніж позичкового капіталу? 3. Що таке інвестиційний клімат. Які елементи він включає? 4. Чому імпорт капіталу може бути не тільки формою міжнародного співробітництва, а й чинником загострення економічних протиріч між державами? 5. Від яких
 8. Основні поняття
  капіталу - Людські ресурси - Людський розвиток - Ефект масштабу виробництва - Теорія внутрішньогалузевої
 9. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 10. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  капіталу. В економічній теорії термін «капітал» застосовується в декількох значеннях: 1) як фактор виробництва, 2) як додаток капіталу до певної сфери - фінансовий капітал, людський капітал; 3) як система відносин найманої праці - капіталізм. 2. Попит і пропозиція капіталу. На ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних формах - фізичній і
 11. Ринок капіталу
  капітал походить від лат. «Capitalis» - головний. Капіталу належить одне з провідних місць серед факторів виробництва, оскільки саме він додає економіці характерні риси: - індустріальний характер, - спеціалізацію виробництва, рівень і специфіку виробничих відносин. - наявність великого виробництва, великих підприємств. - Капітал втілений у верстатах і машинах дозволяє
 12. Теорема Рибчинського
  капіталу і праці (рис. 34.7). Причому товар Х є відносно більш трудомістким, а товар Y-відносно більш капіталомістким. Вектор OF показує оптимальне поєднання праці і капіталу на основі використання найбільш ефективної технології при виробництві товару X, а вектор ОЕ - відповідно при виробництві товару Y. Забезпеченість країни в цілому трудовими ресурсами і капіталом показана
 13. Чистий потік капіталу
  капіталу представляють дані чистих потоків капіталу (сукупний чистий приплив за вирахуванням сукупного чистого відтоку капіталу). Вони зросли в першій половині і дещо знизилися в другій половині 90-х років, склавши понад 150 млрд дол на рік. З 1982 по 1990 р. в країнах, що розвиваються був негативний чистий потік капіталу, який становив близько 12 млрд дол на рік. Ставлення чистого
 14. Види факторних доходів
  капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарському житті, особливо у фірми, не завжди є можливість розмежовувати ці види факторних доходів, тим більше що вони часто поєднуються з
 15. Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина
  капіталу. Згідно поглядам Хекшера і Оліна кожна країна різною мірою наділена цими факторами виробництва, що й породжує відмінності в співвідношенні цін на них у країнах, що беруть участь у міжнародній торгівлі. Ціною капіталу є процентна ставка, а ціною праці - заробітна плата. Рівень відносних цін, тобто співвідношення цін на капітал і праця в країнах, більш насичених капіталом,
 16. Види економічних ресурсів
  капітал (у формі грошей, тобто грошовий капітал, або засобів виробництва , тобто реальний капітал); - підприємницькі здібності (здібності людей до організації виробництва товарів і послуг), скорочено - підприємництво; - знання, необхідні для господарського життя. Ще Аристотель, а слідом за ним і середньовічні мислителі вважали працю одним з основних економічних ресурсів.
 17. Основні терміни і поняття
  капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 18. Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  капіталу). Розглянувши першу частину цієї проблеми, а саме загальні закономірності процесу ціноутворення, ми можемо тепер познайомитися з їх особливостями на ринках факторів виробництва, власниками яких є працівник, землевласник, підприємець, власник грошового капіталу, які отримують у формі доходу заробітну плату, земельну ренту, прибуток і позичковий відсоток. Для вирішення
© 2014-2022  epi.cc.ua