Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Диспропорції сучасного розвитку

Поряд з традиційними, що розвивається науково-технічний прогрес призвів до нових диспропорцій:
- між новими, зростаючими і традиційними виробництвами;
- між галузями обробної та добувної промисловості;
- між новими макроекономічними структурами.
Недостатня увага до конкретних проблем в умовах вичерпності ресурсів обумовлює періодично виникаючі аграрний, сировинної, енергетична кризи, особливо актуалізувалася в світовій практиці з середини 70-х рр.. XX сторіччя. Вони приковують увагу урядів, вимагають розробки заходів та проведення політики з подолання деформацій.
Зокрема, для подолання сировинних криз у багатьох країнах проводиться досить багатопланова політика:

- створення та широкого використання замінників, наприклад, енергетичних джерел;
- переобладнання на основі досягнень НТР технічної бази - сировинних джерел та їх інструментарію;
- резервування, у разі доцільності, при низьких світових цінах на сировину, власних сировинних джерел та ін

Модернізація виробництв, як правило, супроводжується виштовхуванням на вулицю працівників віджилих виробництв. При масовості цього явища виникає криза зайнятості, що вимагає власних механізмів і власної політики
регулювання.
Поряд з перерахованими деформаціями, які зумовлюють структурні кризи, які вважаємо за можливе назвати деформаціями "економічного зростання", в умовах постіндустріального розвитку виникають два нових види деформацій:
1) деформації постіндустріального розвитку, пов'язані не тільки з матеріальними структурами, а й обслуговуючими їх механізмами;
2) деформації, пов'язані із взаємодією країн в умовах глобальної економіки, що роблять вплив на національні структури (або механізми).
Вони обумовлюють нові форми структурних криз, відсутні в період індустріального розвитку.
Зокрема, однією з найважливіших проблем сьогодення є фінансові кризи, що відображають, з одного боку, деформації між "внутрішньокраїнні" грошовими і товарними потоками, з іншого - деформації між грошовими потоками, наявними не тільки в національних, а й в глобальної та регіональної економіках.

На рівні глобальної економіки періодично виникає специфічний сировинної нафтову кризу, яка також відображає деформації між товар-ними та грошовими (ціновими) потоками на міжнаціональному рівні.
Таким чином, особливістю сучасного етапу розвитку є домінування структурних криз, що мають багатоплановий характер і, відповідно, вимагають багатопланового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Диспропорції сучасного розвитку "
 1. Часткові зміни
  диспропорцій. Експерти МВФ все частіше стали відзначати, що на макроекономічні диспропорції потрібно впливати не тільки з боку попиту, але і з боку пропозиції. Це означає, що слід посилювати ефективність використання існуючого виробничого потенціалу за рахунок перерозподілу капіталу, стимулювання внутрішніх заощаджень та інвестицій. Пріоритетною метою економічної
 2. Структурні диспропорції та інфляція
  диспропорції в національній економіці, які викликають виникнення насамперед незбалансованої інфляції. Йдеться про диспропорції виробництва предметів споживання і засобів виробництва, або випуску товарів невиробничого та виробничого призначення, між промисловістю та сільським господарством, сферою послуг та іншими сферами господарської діяльності, виробництвом і
 3. Глава 29. Концепції перехідної економіки
  диспропорцій близька до критичної точки. Другий недолік - це вкрай низька продуктивність внаслідок тотального придушення господарської
 4. Позиції сільськогосподарського виробництва
  диспропорції в розвитку промисловості і сільського господарства незважаючи на те, що остання має високу питому вагу. Земельні реформи 60-70-х років створили передумови для поліпшення умов життя селян, більшої відповідності між рівнем товарності господарств і їх можливостями і потребами в ринкових зв'язках в результаті ліквідації або обмеження примусового безоплатного вилучення
 5. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  диспропорцій або посилювати їх. За рахунок зовнішньоекономічних відносин зазвичай досягається зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків приводить у посилення взаємозалежності країн і підсистем, відкритості їх
 6. 11.2. Мінеральні ресурси і продуктивні сили
  диспропорції
 7. Передумови реформування
  диспропорцій, недосконалості механізму управління, відсутність зацікавленості в результатах праці і т. д . Більше 90% державних капіталовкладень прямувало у важку промисловість ', ВПК, разом з тим - украй нерозвинений споживчий сектор, протиріччя між добувної та обробної промисловістю і т.
 8. Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
  диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 9. Структурні деформації російської економіки
  диспропорції сучасного розвитку. 8. Назвіть основні диспропорції сучасної російської економі-ки. 9. Визначте необхідні, на ваш погляд, заходи уряду у зв'язку з кризовим станом у вугільній промисловості Росії. 10. На якому рівні, на ваш погляд, повинні вирішуватися проблеми, пов'язані з енерго-продукто-забезпеченням, наприклад районів Крайньої Півночі, які заходи для їх вирішення
 10. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 11. 102. Роль міжнародного кредиту в розвитку виробництва
  диспропорції в структурі економіки. Міжнародний кредит форсує надвиробництво товарів, перерозподіляючи позичковий капітал між країнами і сприяючи скачкообразному розширенню виробництва в періоди економічного підйому. Міжнародний кредит посилює диспропорції суспільного відтворення, полегшуючи розвиток найбільш прибуткових галузей і затримуючи розвиток галузей, в які не
 12. 2. Стабілізаційна і структурна політика
  диспропорцій, що встановлюються в ході макроекономічної стабілізації обмежень платоспроможного попиту; 3) зниження накопичень та інвестиційної активності, які стають невигідними при високій
 13. Регіональні та соціальні диспропорції
  сучасного господарства. Вузькість внутрішнього ринку являє собою «ахіллесову п'яту» бразильської моделі
 14. Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються
  диспропорцій, що виникають у ході ломки традиційних економічних структур. Зовнішній сектор надає можливість отримувати найбільш ефективні засоби виробництва і нову технологію, що є необхідним чинником економічного розвитку. Зовнішньоекономічні зв'язки, розширюючи рамки внутрішніх ринків, можуть прискорювати або стримувати економічне зростання. Їх вплив на процеси
 15. Роль вихідних умов
  диспропорцій і рівень мілітаризації народного господарства; - рівень внутрішнього і зовнішнього макроекономічної рівноваги (зокрема, розміри інфляції, зовнішнього боргу та ін .); - трудова етика населення і переважний господарський менталітет; - відкритість економіки і суспільства по відношенню до країн з ринковою системою і
 16. Опції попиту та пропозиції
  диспропорцій і через ринкові ціни приводять в рух капітали, забезпечуючи їх переливи з одних галузей в інші. 3. Вони являють собою два моменти процесу суспільного відтворення - споживання і виробництво, хоча і не збігаються з ними. 4. У них знаходять своє вираження і всі соціально-економічні суперечності в господарському житті
© 2014-2022  epi.cc.ua