Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Особливості фінансового ринку Росії


Так звані нові фінансові ринки (emerging markets) в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою мають деякі особливості . Для них в даний час існує більше можливостей залучення зовнішнього капіталу та інформації про досвід інших країн, ніж у період формування фінансових ринків розвинених країн у минулому. Тому процеси на нових ринках характеризуються різкими коливаннями і більш швидким темпом розвитку.
У ході фінансової кризи в Росії виявилася необхідність формування такої структури фінансових інструментів, яка забезпечує переорієнтацію фінансових потоків на обслуговування потреб кінцевих позичальників, підвищення ефективності припливу вільних ресурсів та їх вкладення в продумані економічні проекти. В умовах, коли зниження конкурентоспроможності державних цінних паперів створює реальні можливості для.
Розвитку інших фінансових інструментів, формуються передумови для виходу на російський фінансовий ринок корпоративних емітентів.
Відбулася також переоцінка ролі фінансового ринку. Він вже не розглядається як локомотива подальшого розвитку економіки в цілому. Більш того, стає все очевидніше, що саме розвиток реального сектора економіки, перехід виробників до переважного використання грошових форм розрахунків повинні стати прелюдією до ефективного розширення операцій фінансово-кредитних інститутів з реальним сектором і подальшого пожвавлення роботи фінансового ринку.
До особливостей російського фінансового ринку відноситься значимість його соціальної складової. Громадяни Росії вимагають різноманітності способів інвестування своїх заощаджень і забезпечення особистої фінансової безпеки, тому при формуванні політики щодо ринку цінних паперів держава не тільки виходить з потреб економіки та доступності інвестицій, а й орієнтується на врахування потреб населення в цілому.
Гострота соціальних питань у сфері розвитку ринку капіталів обумовлюється також тим, що російські громадяни втратили значну частину своїх заощаджень в результаті інфляції, а також діяльності фінансових пірамід, ошукали вкладників. Для вирішення цих питань був розроблений і в березні 1999 р. набрав чинності Федеральний закон «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості фінансового ринку Росії "
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом , досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 3. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 4. Висновки
  1. Ринок праці - складова частина ринкової економіки, являє собою систему конкурентних зв'язків між суб'єктами ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника в суспільному виробництві. 2. Функції ринку праці: економічна, соціальна, що розміщує, селективна, стимулююча. 3. Класифікація ринку праці здійснюється на основі
 5. Тіньова економіка
  Розмивання прав власності , відсутність справжнього контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в
 6. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  Важливими напрямками економічних перетворень в перехідній економіці є перебудова структури економіки і формування відкритої економіки. Структурна перебудова економіки розвинених країн відбувалася у вельми стислі історичні строки - одне, два десятиліття. Причина цього - значне прискорення темпів розвитку НТП, новітні форми і методи організації та управління інноваційними
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 8. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  Розвиток економічних поглядів у Росії проходило в тісному зв'язку із загальним рухом науки в інших країнах. Праці і розробки російських учених багато в чому оригінальні; багато положень, обгрунтування, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами
 9. Механізм забезпечення конкурентоспроможності фірми
  Конкурентні переваги фірми забезпечуються в процесі конкурентної боротьби з так званими п'ятьма силами (напрямами) конкуренції, тобто з іншими продавцями аналогічної продукції, фірмами - потенційними конкурентами, виробниками замінників, постачальниками ресурсів, покупцями її продукції. Їх можна розглядати як основні ринкові сили. Аналітичну концепцію взаємодії
 10. Характерні риси підприємницького потенціалу Росії
  Характер підприємницького потенціалу Росії обумовлений перехідним станом російської економіки. З одного боку, Росія продемонструвала здатність до швидкого формування підприємницької інфраструктури і самого класу підприємців, тим більше що самі ці поняття протягом багатьох попередніх десятиліть сприймалися в країні виключно негативно. За 90-і рр.. в
© 2014-2022  epi.cc.ua