Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ.


У другій половині XIX століття завершилося освіту світового господарства. Це зажадало однакового розуміння публікованих статистичних даних різних країн, розробки певних міжнародних стандартних прийомів обчислення показників і єдиних класифікацій.
Особливу роль у процесі уніфікації статистичних даних відіграють міжнародні економічні класифікації. Пов'язано це з необхідністю систематизації статистичної інформації, що характеризує розвиток економіки, на основі загальних методологічних принципів, узгоджених різними країнами. Такі системи розробляються медународно і міжурядовими організаціями у вигляді стандартних класифікацій і номенклатур міжнародної порівнянності та аналізу статистичних даних. Розрізняють класифікації світової спільноти і регіональні класифікації (наприклад, країн Європейського союзу).
Так, для класифікації товарів і послуг, для характеристики видів економічної діяльності в даний час застосовуються такі класифікаційні системи (номенклатури):
- Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності (МСОК),
- Стандартна міжнародна торгова класифікація ООН (СМТК),
- Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС),
- Класифікатор основних продуктів (КОП).
Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності МСОК - (InternationalStandardIndustrialClassificationofallEconomicActivities-ISIC).
Ця система має найбільш широке застосування. Розроблено в 1948 р., переглянута в 1968 р. і 1989 р. (3-й переглянутий варіант діє в даний час). Затверджена Статистичної комісією ООН. МСОК відображає структуру виробництва, тобто спосіб об'єднання видів економічної діяльності в рамках виробничих одиниць і розподіл цих видів між ними в країнах.
Основні статистичні одиниці - заклади, підприємства; додаткові одиниці - об'єднуються загальним видом діяльності; допоміжні та технічні одиниці.
Усі види господарської діяльності в МСОК поділені на 9 розділів, які в свою чергу включають підрозділи, а групи і підгрупи. На самому детальному рівні МСОК має 159 окремих категорій.
Стандартна міжнародна торгова класифікація ООН (СМТК) (StandardInternationalTradeClassification-SITC). Ця система стала основою для багатьох національних зовнішньоторговельних класифікацій більшості промислово розвинених країн. На базі СМТК багато країн розраховують індекси, а по них - загальні індекси зовнішньої торгівлі.
В основі побудови СМТК лежить ступінь обробки товарів. Виходячи з цієї ознаки всі товари в СМТК діляться на розділи, відділи, групи, підгрупи і розділи. Це певною мірою забезпечує відому порівнянність статистичних показників різних країн, і дає можливість проводити аналіз товарної структури міжнародної торгівлі.
В даний час діє 3-й переглянутий варіант СМТК, схвалений Статистичної комісією ООН у 1985 р. СМТК містить 10 розділів, 67 відділів, 261 групу, 1033 підгрупи, з яких 720 - у свою чергу поділяються на 2805 позицій. Для розширення можливостей аналізу зовнішньоторговельної статистики позиції СМТК перегруповані в укрупнені категорії, наприклад, сировинні та оброблені харчові продукти і напої, машини, транспортне обладнання та ін
Гармонізованої системи опису та кодування товарів - ГС (HarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem) .
Номенклатура гармонізованої системи (ГС) базується в основному на колишній номенклатурі Ради митного співробітництва (СТС), відомої в міжнародній практиці як Брюссельська митна номенклатура (БТН), і зовнішньоторговельному товарному класифікаторі ООН (СМТК). Крім того, при створенні нової міжнародної товарної номенклатури були використані ще 12 різних між-народного і національних класифікаційних систем. Є спробою створити універсальну систему класифікації.
Гармонізованої системи опису та кодування товарів була прийнята Радою митного співробітництва в 1983 р.
Вступила в силу 1 січня 1988
Гармонізована система (ГС) - багатоцільова товарна номенклатура, що відповідає потребам митних органів, статистичних служб, комерційної діяльності, необхідності забезпечення порівнянності національних статистичних даних про торгівлю і більш тісної ув'язки зовнішньоторговельної та виробничої статистики різних держав. Структура кодового позначення - шестирозрядна, сьомий і восьмий розряд можуть використовуватися країнами в національних цілях.
ГС має шість ступенів класифікації: розділи - 21; групи - 96; підгрупи - 33; товарні позиції - 1241; під-позиції - 3553; субподпозіціі - 5019.
За основу побудови цієї товарної номенклатури взята сукупність різних ознак товарів: походження, вид матеріалу, з яких виготовлений товар, призначення товару, його хімічний склад. Групи товарів формуються виходячи з принципу послідовності їх обробки: сировина - напівфабрикат - готовий виріб. Це дозволяє успішно використовувати ГС в митних тарифах, в результаті чого гармонізовану систему використовують більш ніж в 150 країнах. З січня 1991 прийнята в СРСР, діє в Росії (з 1994 р. ГС лежить в основі зовнішньоторговельної статистики в Російській Федерації).
Класифікатор основних продуктів - КОП (CoreProductClassification - СРС). КОП пов'язаний з МСОК і призначений для узгодження підгалузей економічної статистики та підвищення ролі національних рахунків як інструментів координації економічної статистики. КОП включає категорії всіх продуктів, які можуть стати предметом операцій на внутрішньому або зовнішньому ринках або накопичуються як запасів та охоплюються всіма видами статистичного обліку. Вона включає транспор-тіруемие і нетранспортіруемие товари, послуги, матеріальні та нематеріальні активи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ. "
 1. Рекомендована література
  основні вимоги до документів, заставі, позичальникові / / Фінансова газета, 28/2007. 28. Д. Шевчук. Кредитування фізичних осіб для будь-яких цілей використання під заставу нерухомості, що перебуває у власності позичальника або третіх осіб / / Фінансова газета, 32 (816) / 2007, 33 (817) / 2007. 29. Д. Шевчук. Загальні фонди банківського управління та фондовий ринок / / Фінансова газета, 39 (823) / 2007.
 2. Висновки
  основні підходи до регулювання зайнятості: неокласичний, кейнсіанський, монетаристський, інституційно-соціологічний, а також концепція гнучкого ринку. 14. Сучасна ситуація на ринку праці в Росії характеризується існуванням значних диспропорцій у структурі зайнятості, у рівні заробітної плати і деформацією мотиваційного механізму трудової діяльності. Терміни і поняття
 3. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  основного капіталу; 3) вдосконалення технології та організації виробництва; 4) підвищення кількості та якості втягуються в господарський оборот природних ресурсів; 5) зростання підприємницьких здібностей в суспільстві. Непрямі фактори впливають на можливість перетворення цієї здатності в дійсність. Вони можуть сприяти реалізації потенціалу, закладеного в прямих
 4. 3. Аналіз зовнішніх активів і зобов'язань країни: приклад Росії
  основних класифікаційних груп, використовуваних для визначення чистої інвестиційної позиції країни, виступають зовнішні активи та зобов'язання резидентів, різниця між якими і дає шукану величину. Міжнародна інвестиційна позиція містить інформацію, що має важливе значення для аналізу економічного стану країни. Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни характеризує
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень спаду. Для його подолання уряд вдався до фінансових важелів регулювання: був знижений обов'язковий уро-вень резервів у банках ФРС, скорочена облікова ставка для полегшення доступу до кредиту, уряд викинув на ринок частину валютних резервів, були скорочені податки на
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  основні суб'єкти і як виникають і розвиваються відносини між ними? Підсумовуючи сказане, сутність сучасного ринку можна визначити як сукупність економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій і державою (включаючи наднаціональні органи), які виступають у якості продавців або покупців з приводу купівлі-продажу товарів і послуг у сфері
 7. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів. Розуміючи, що в умовах свободи господарської діяльності та торгівлі деякі індивіди можуть домовлятися про підвищення цін, а окремі
 8. § 27. Підприємства та їх основні види
  основної маси товарів і послуг, здійснює науково-дослідну і комерційну діяльність з метою привласнення доходу (прибутку). Воно може ставити і вирішувати такі конкретні техніко-економічні завдання, як забезпечення більш високих і стабільних темпів економічного зростання, збільшення обсягу продажу і т. д. На підприємстві зосереджена певна сукупність продуктивних сил
 9. § 28. Акціонерна власність в економічній системі
  основна форма організації великих, частини середніх і малих підприємств, власність яких формується в результаті злиття капіталів засновників компаній, а також випуску цінних паперів (акцій, облігацій тощо) і їх продажу для отримання прибутку. Щоб досягти стратегічної мети, компанія може прагнути збільшити ринкову вартість акцій, дохід на окрему акцію і т, д. Продаж своїх акцій
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  основному це характерно і для феодалізму. Правда, земля в руках феодала частково слугувала засобом експлуатації, оскільки певну, як правило, незначну частину її він віддавав кріпаку, за що той змушений був половину або більшу частину робочих днів тижня трудитися на полі феодала-власника. Земля, знаряддя праці були частковим знаряддям експлуатації ще й тому, що
© 2014-2022  epi.cc.ua