Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

4. ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПО МЕВ

.
Економічна інформація міститься в опублікованих з різним ступенем регулярності національними та міжнародними статистичними організаціями виданнях, бюлетенях, журналах і т.д.
Публікації МСІ: основний публікацією є BulletinoftheInternationalStatisticalInstitute (виходить з 1886 р.), який з 1933 р. випускається щокварталу. ПомімоетогоМСІдо 1933 видавав Review of the International Statistical Institute, позжепереименованныйвInternational Statistic Review.Также МСІ готує до изда-нию матеріали чергових сесій МСІ, публікує доповіді з окремих проблем (OccasionalPapers), випускає журнал "ISINews" (Новини МСІ). З 1994 р. МСІ у співпраці з французьким національним інститутом економічних досліджень і статистики і з рядом міжнародних організацій почав видавати Щорічний огляд міжнародної статистики (AnnualReviewofInternationalStatistics). Нині готується нове видання Словника статистичних термінів (на 14 мовах, у тому числі російською).
Статистичні видання ООН.
Видання загальноекономічного характеру:
"Годовойсправочнік - Statistical Yearbook - Annuaire Statistique". Видається з 1949 р. англійською та французькою мовами. Містить велику кількість відомостей економічної та соціальної спрямованості, що характеризують населення, робочу силу, виробництво сільськогосподарської продукції, гірничодобувну та обробну галузі промисловості, будівництво, паливно-енергетичні галузі, торгівлю зовнішню і внутрішню, транспорт, зв'язок, споживання, платіжний баланс, заробітну плату, охорону здоров'я , житловий комплекс, освіту, науку, культуру.
"Месячныйстатистическийбюллетень - Monthly Bulletin of Statistics - Bulletin Mensuel Statistique". Поряд з місячними даними (за 18 місяців) у бюлетені публікуються також квартальні і річні відомості за 7 або 8 років. Бюлетень виходить з 1946 г, на англ. і фр.яз. Містить відомості з багатьох галузей національного господарства понад 200 країн і територій, а також спеціальні таблиці з найважливіших соціально-економічних питань. У ньому публікують відомості про демографічну ситуацію, про трудовій політиці держави, про виробництво промислової продукції, про внутрішній і зовнішній торгівлі (у доларах і національній валюті), про розвиток транспорту, про соціаль-ном положенні і т.д.
"Річний статистичний довідник за національними рахунками-YearbookofNationalAccountsStatistics". Видається з 1953 р. англійською мовою.
Публікується в декількох томах. У першому чи в другому томах наводяться відомості про національній валюті понад 200 країн і територій світу. Дані по країнах відповідають нині діючої Системі національних рахунків ООН (СНР) за наступними показниками: використання ВВП, НД; розподіл ВНП по галузях економіки; Пофакторние розподіл доходу від внутрішнього виробництва; ресурси та використання товарів і послуг; витрати на утримання державного апарату; приватні витрати ; формування основного капіталу; поточні операції (доходи і витрати) та операції з капіталами товариств, інститутів, державних установ і приватних господарств, операції із закордоном.
Деякі видання спеціалізованого характеру:
"Річний демографічний збірник-DemographicYearbook - Annuairedemographique". Видається з 1948 р. англійською та французькою мовами. Даються відомості про територію понад 200 країн і територій, щільності населення, його складі, середніх темпах приросту, народжуваності, смертності, тривалості життя, одруження, розлучення, міграції та ін
"Годовойвнешнеторговыйсправочник - Yearbook of International Trade Statistics - Annuaire statistiques international ". Видається з 1951 р. англійською та французькою мовами. У двох томах об'єднуються відомості про зовнішній торгівлі різних країн світу: у вартісних показниках, в поточних цінах, а також по експортованих та імпортованих товарів. У першому томі ("Торгівля по країнах") дано докладні відомості про світову торгівлю в розподіл по регіонах, країнам і зонам, по групах товарів; наводяться індекси вартості, середніх цін та фізичного обсягу, висвітлюються тенденції розвитку світової торгівлі в порівнянні з тенденціями зростання населення та виробництва промислової продукції.
У другому томі ("Торгівля по товарах") наведені спеціальні таблиці, що представляють загальні відомості про імпорт і експорт країн на рівні товарних груп СМТК ООН і дані про міжнародну торгівлю по товарах і по країнах, де товари класифіковані за товарними групами СМТК за останній рік.
"Статистичний зовнішньоторговельний товарний довідник-CommodityTradeStatistics". Видається щоквартально з 1962 р. окремими зошитами, кожна з яких містить відомості про одну або кількох країнах. Дані наводяться наростаючим підсумком (квартал, півроку, 9 місяців, рік) по класифікаційної схемою і 769 товарними позиціями СМТК ООН. Вартісні показники дані в доларах США, а кількість товарів - в метричних одиницях виміру.

"Міроваяторговля (додаток) - WorldTradeAnnual (Supplement)". Видаються англійською мовою з 1963 р. фірмою "WalkerandCompany" (NewYork) відповідно до кон-трактом, укладеним з Відділом статистики ООН. Довідник видається в п'яти томах. У них наведено дані про зовнішню торгівлю 24-країн, на частку яких припадає близько 4/5 світової торгівлі і 1300 товарних позицій, розташованих за схемою СМТК ООН. Вартісні показники по всіх країнах світу обчислені в доларах США, а кількість - в метричних одиницях виміру.
Регіональні комісії, що діють в рамках ЕКОСОР (ЄЕК, ЕСКАТО, ЕКЛАК, ЕКА, ЕКЗА) випускають власні статистичні видання, що містять великі відомості про стан економіки країн в регіонах їх компетенції.
У систему ООН входить цілий ряд спеціалізованих установ, статистичні видання яких можуть становити великий інтерес при проведенні аналізу економічного становища країни. Це в першу чергу МВФ, ФАО, МОП та т.д.
Крім перерахованих служб велику статистичну роботу в Секретаріаті ООН ведуть ЮНКТАД та ЮНІДО. Зокрема, ЮНКТАД видає статистичний довідник з міжнародної торгівлі та розвитку, в якому публікуються відомості, що відносяться до аналізу і проблем світової торгівлі. Довідник, як правило, виходить раз на 4 роки. Виходить англійською та французькою мовами.
Міжнародні організації, що діють поза системою ООН, також здійснюють збір і поширення статистичної інформації. До найбільших з них відносяться ОЕСР та ЄС. До іншим організаціям відноситься величезна кількість різних міжнародних політичних, профспілкових, наукових, технічних, спортивних та інших організацій, в тій чи іншій мірі займаються статистичної діяльністю.
І нарешті, велика група статистичної інформації міститься в національних, включаючи урядові та неурядові, служби та їх статистичні та аналітичні видання. Вкачествепримераприведемнекоторыенациональныестатистическиеиздания: США - "Board of Governors of the Federal Reserve System" і "Survey of Current Business", Австралія - "Digest of Current Economic Statistics", ФРН - "Federal Bank, Monthly Report".
Крім того, збираючи інформацію з питань МЕВ, необхідно уважно вивчати і аналізувати не тільки офіційні джерела, а й, наприклад, погляди опозиції на економічну політику уряду, тобто враховувати всі альтернативні точки зору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПО МЕВ "
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  джерела моралі та релігії. М.: Канон, 1994. С. 73).] І вельми часто з шокуюче недостатнього знання історії. В очах філософів заняття філософськими питаннями піднесена і благородна професія, якої не повинно зглянутися до переслідують вигоду занять. Професори обурює те, що він витягує дохід з філософствування; його зачіпає те, що він заробляє гроші подібно артисту або
 2. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  джерела. Саме значення, що надається діяльності індивідами і усіма зацікавленими сторонами, визначає її характер. Сенс, надавав діяльності індивідами і усіма зацікавленими сторонами, визначає її характер. Сенс характеризує ту чи іншу діяльність як діяльність індивіда або як діяльність держави або муніципалітету. Злочинця страчує кат, а не держава.
 3. 4. Расистський полілогізм
  джерелом усього людського знання. Вони відповідають структурі реальної дійсності, відкривають цю структуру людському розуму і в цьому сенсі для людини є основоположними онтологічними фактами [Cf. Cohen Morris R. Reason and Nature. New York, 1931. P. 202205; A Preface to Logic. New York, 1944. P. 4244, 5456, 92, 180 187.]. Ми не знаємо, про що може думати надлюдський
 4. 4. Виробництво
  джерела вони не відбувалися. Розмови багатьох прихильників теократії про те, що лібералізм бореться проти релігії, є спотворенням фактів. Там, де для вирішення мирських проблем використовуються церковні принципи, різні конфесії, віросповідання та секти борються один з одним. Відокремлюючи церкву від держави, лібералізм встановлює мир між різними релігійними фракціями і кожної з
 5. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  джерелом суспільних відносин [47]. У людини є й інші вроджені потреби, крім пристрасті до кровопролиття. Якщо він бажає задовольнити ці інші бажання, то повинен відмовитися від прагнення вбивати. Ті, хто бажає зберегти власні життя і здоров'я, повинні усвідомити, що повага до життів і здоров'ю інших людей краще служить цій меті, ніж протилежний образ поведінки. Можна
 6. 5. Коріння ідеї стабілізації
  джерело в бажанні створити тиху гавань, вільну від невпинного потоку людських справ, не зазнає впливу історичного процесу. Пожертвування, призначені для того, щоб забезпечити довічну ренту для церкви, благодійних інститутів або сім'ї, довгий час виражалися в землі або в натуральній виплаті продуктами сільського господарства. Пізніше до цього додався грошовий
 7. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  джерелом, з якого виникає підприємницька прибуток, є його здатність краще, ніж інші, прогнозувати майбутній попит споживачів. Якби все точно спрогнозували майбутнє стан ринку певного товару, то його ціна і ціни відповідних компліментарних чинників виробництва вже сьогодні були б узгоджені з цим майбутнім станом. І зайнявшись цим виробництвом,
 8. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  джерелом прибутку є експлуатація найманих працівників і споживачів, тобто несправедливе зменшення ставок заробітної плати і настільки ж несправедливе збільшення цін на продукцію. По справедливості прибутку взагалі не повинно існувати. Економічна наука нейтральна по відношенню до подібних довільним ціннісних суджень. Вона не цікавиться проблемою, схвалюється або засуджується
 9. 1. Процес утворення ціни
  джерел прибутку. Вони купують тоді і там, коли і де вважають ціни занадто низькими і продають тоді і там, коли і де вважають ціни занадто високими. Вони роблять пропозиції власникам факторів виробництва, і конкуренція між ними підвищує ціни на ці фактори виробництва до рівня, відповідного їх очікуванням щодо цін на продукцію. Вони роблять пропозиції споживачам, і
 10. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  джерела підприємницьких прибутків і збитків. Він показує, яким шляхом цей процес призведе до виникнення рівномірно функціонуючої економіки. У цьому полягає завдання економічної теорії. Математичний опис різних станів рівноваги просто гра. Проблема полягає в аналізі ринкового процесу. Порівняння двох методів економічного аналізу допомагає нам зрозуміти сенс часто
© 2014-2022  epi.cc.ua