Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОПТИМАЛЬНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ВИПУСК

рівень випуску, обсяг виробництва продукції, який максимізує масу прибутку фірми. При виробництві в менших масштабах прибуток зменшується у зв'язку з великою часткою постійних витрат у витратах, а при збільшенні виробництва падає величина попиту і ціни, можуть різко зростати змінні витрати у зв'язку з обмеженістю якого фактора виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОПТИМАЛЬНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ВИПУСК "
 1. 9.3.1. ВХІД ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗЬ І ВИХІД ІЗ НЕЇ
  оптимальний випуск такого підприємства дорівнює q1. Наявність позитивної економічної прибутку (P1> SATC (q1)) [1] приверне в галузь нові підприємства, що призведе до зсуву галузевої кривої пропозиції вправо. Якщо крива пропозиції SMC1? на рис. 9.11, б - крива пропозиції галузі, що складається з п типових підприємств, то SMC2? - Крива пропозиції тій же галузі при збільшенні кількості
 2. Ключові терміни
  позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний
 3. Пошук оптимального положітельноговипуска
  оптимальний положітельнийвипуск (тобто обсяг випуску , який максімізіруетпрібиль фірми в припущенні, що вона не соби-рается закриватися) шляхом застосування такого жерода граничного аналізу, який ми викорис-ли в гол. 6 для дослідження споживчих расхо-дов. Фірма починає з перевірки того, чи може онаувелічіть прибуток, виробляючи трохи більше або чутьменьше, ніж вона виробляє в
 4. Оптимальний випуск для монополії
  оптимального позитивного випуску, ко-торий дозволяє максимізувати прибуток, при ус-ловіі, що фірма виробляє небудь взагалі. Еслісовершенний конкурент в цих розрахунках використовує, як ми бачили в гл. 9, ринкову ціну, монополістпользуется граничним доходом. На другому шагефірми обох типів вирішують, виробляти чи іметот позитивний випуск або ж останавліватьпроізводство і не виробляти
 5. Рішення про те, робити чи взагалі
  оптимальному положітельномвипуске фірми, то фірмі слід виробляти етотоптімальний позитивний випуск в краткосроч-ном періоді. Тоді вона відшкодовує по крайней меречасть своїх постійних витрат і несе меньшіепотері, ніж якби вона перестала виробляти. Отже як ціна дорівнює доходу у розрахунку на одиницю ви-пуску, а середні змінні витрати дорівнюють пере-менним витратам в розрахунку на одиницю
 6. 10.4. Монополія в тривалому періоді
  оптимальні, а значить, змінивши їх, монополіст може залишитися на даному ринку, отримуючи позитивну або хоча б нульову економічний прибуток. Розглянемо процес довгострокового пристосування монополії, почавши з ситуації, коли прибуток монополіста в короткому періоді негативна. Звернемося до рис. 10.7, де D і MR - криві попиту та граничної виручки монополіста, LATC і LMC - криві його середніх
 7. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  оптимальний позитив-ний обсяг випуску, такий, при якому ценаравняется довгостроковим граничним издерж-кам: P=LMC. На другому кроці, як і в короткостроковому періоді, фірма повинна вирішити, функціонувати чи їй по-загально. У довгостроковому періоді фірма продолжаетсвою діяльність тільки в тому випадку, якщо онавозмещает всі свої витрати, включаючи альтернатив-ную вартість капіталу, вкладеного в
 8. 10.8.2. ОПОДАТКУВАННЯ
  оптимальний випуск і ціна до введення податку. Потоварний податок буде для монополіста додатковим елементом змінних витрат. Отже, SMC2=SMC1 + Т. Умова максимізації прибутку (10.41 *) підприємства виконується при обсязі випуску Q2 і ціною P2. Прибуток монополіста в результаті введення податку скоротиться (рис. 10.19). Вплив паушального податку. На відміну від потоварній сума
 9. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  оптимальна потужність (або масштаб заводу) абсолютно конкурентного підприємства - 3, а прібилемаксімізірующій (і в короткому, і в тривалому періоді) випуск - q3. Може здатися, що максимум прибутку може бути забезпечений випуском q2 при використанні заводу 2, що має середню потужність. Адже в цьому випадку середні витрати були б мінімальні (SATC2 (q2)
 10. Оптимальна ставка тарифу
  Оптимальна ставка тарифу - рівень тарифу, що забезпечує максимізацію рівня національного економічного добробуту. Оптимальна ставка тарифу (як частка ціни, що сплачується іноземним постачальникам) дорівнює величині, зворотній еластичності пропозиції
 11. Терміни і поняття
  оптимального випуску Валовий
 12. 2. Рішення фірми про об'емепредложенія в краткосрочномперіоде
  оптимального обсягувиробництва абсолютно конкурентної фірми вкраткосрочном періоді. Перший крок полягає в ви-борі найкращого позитивного обсягу випуска.Ето дає обсяг пропозиції, максімізірующійпрібиль, в тому випадку, якщо фірма взагалі собира-ється небудь пропонувати. Другий крок полягає всравненіі прибутків, отриманих в результаті про-виробництва даного обсягу продукції, з прібилямів
 13. Дврсшаговая процедура
  оптимального позитивного випускаравен Q *, а АТС * і AVC * - це величини средніхсовокупних витрат і середніх змінних іздер-жек при даному обсязі випуску соответственно.На (а) ціна перевищує величину середніх совокуп-них витрат при обсязі випуску Q *. Фірма напів-чає прибуток, рівну (P0 - АТС *), у розрахунку на одиницю випуску при обсязі випуску Q * одиниць, такчто загальна величина її прибутку дорівнює
 14. Ціна оптимальна
  оптимальна - ціна, отримана на основі об'єктивно обумовлених оцінок витрат і доходу від реалізації
 15. Короткострокова крива предложеніяфірми
  оптимального поло-жительность випуску Q1. Так як P1 вище средніхпеременних витрат AVC при даному обсязі ви-пуску, то фірма максимізує прибуток, предлагаяQ1, а не закриваючись. Та ж двокрокова процедураможет бути використана для обчислення об'емапредложенія при будь-якій іншій ціні. Далі, як ви пам'ятаєте із.гл. 8, крива предель-них витрат фірми перетинає криву її середовищ-них змінних
 16. 10.5. Монополія з декількома заводами
  оптимальний обсяг продажів (випуску) між заводами. Прибуток монополіста в цьому випадку буде дорівнює різниці між загальною виручкою монополії і загальними витратами обох заводів:? (Q)=TR (q1 + q2) v STC1 (q1) v STC2 (q2), (10.19) де q1 і q2 - обсяги випуску першим і другим заводами; STC1 (q1) і STC2 (q2) - їх загальні витрати короткого періоду; TR (q1 + q2) - загальна виручка монополії. Прирівняємо
 17. Оптимальні витрати на лобіювання
  оптимальний розмір витрат на лобіювання I *, при якому досягається рівність граничних витрат і вигод впливу на процес вироблення державних рішень. Число голосів Рис.
 18. Ефект масштабу
  оптимальної величини призводить: - до збільшення транспортних витрат, так як сировину доводиться у великих кількостях привозити здалеку; - зростанню труднощів управління виробництвом, негнучкості, бюрократизації процесу прийняття рішень. Залежність приросту обсягу випуску продукції від збільшення використання всіх виробничих факторів розкриває окремі особливості
 19. 4. Поведінкова теорія фірми - школа Університету Меллона-Карнегі
  оптимальний рівень з |, мпкеімальним випуском продукції, хоча йому варто було б. врахувати і удо-Нольствіе, одержуване недбайливими працівниками від приємного перебування ЧИ робочому місці (див.: LoasbyB. Choice, Complexity, and Ignorence. Cambridge,
© 2014-2022  epi.cc.ua