Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Звичайні та престижні блага


Що мається на увазі? Вода є звичайним благом, і в певних ситуаціях вона може стати відносно рідкісною, алмаз ж являє собою не тільки що-до, а й абсолютно рідкісне благо.
Нагадаємо, що при описі категорій поняття «рідкість» розумілося двояко:
? якщо кількість одиниць блага, наявних у розпорядженні індивіда, менше потребно-го, то має місце ситуація відносної рідкості блага;
? авторські твори мистецтва, дорогоцінні камені і т. п. є абсолютною ред-кісткою не тільки для окремого індивіда, а й для суспільства в цілому.
Цінність звичайних благ залежить від їх відносної рідкості: зі збільшенням до-личества блага у розпорядженні індивіда суб'єктивна важливість удовлетворяемой їм по-требности і, отже, цінність блага, як правило, зменшуються. Однак, як це не парадоксально звучить, абсолютна рідкість звичайних благ не робить впливу на їх цінність. Ті ж самі твори мистецтва, якщо їх автор не володіє гучним име-ньому, при всій своїй абсолютній рідкості можуть продаватися за низьку ціну, а часто і з великим трудом. Купуючи, наприклад, комп'ютер, ми оцінюємо його споживчі, ра-бочіе якості, не замислюючись про можливу абсолютної рідкості даної моделі. Те ж відноситься до дефіцитного товару. Дефіцит можна розглядати як своєрідну фор-му абсолютної рідкості. Якщо товар дефіцитний (тобто, попит помітно перевищує перед-ложение), його ціна наблизиться, швидше за все, до верхньої межі? Спотр, 2 (див. (10а)), але його цінність для покупця знову ж визначатиметься його споживчими свойст-вами, але не рідкістю. Можливо, з урахуванням дефіцитності товару, його стануть купувати «про запас», але робити це зовсім не тому, що він став «цінніше» в силу своєї абсолютної рідкості. (Всі ці приклади відносяться до звичайної, «штатної» життєвої ситуації).

З алмазом ситуація інша: суб'єктивна оцінка його цінності для індивіда напря-мую визначається фактом його абсолютної рідкості. Справа в тому, що існує специфічна потреба, пов'язана з престижністю володіння тим чи іншим благом. Ця потреба носить соціальний характер - у Робінзона на острові вона виникнути не могла. Вона породжується абсолютної рідкістю блага і завжди з нею пов'язана: якщо благо доступно всім, воно не може бути престижним. Тому значення корисності і цінності престижних благ - виробів з дорогоцінних каменів і металів, картин старих майстрів, товарів відомих торгових марок і т. п. визначаються не тільки їх споживчими перевагами (як у випадку звичайних благ), а й абсолютної рідкістю. Навіть здійснений-но відрізнити від оригіналу репродукції та копії знаменитих картин, в точності пере-дають всі їхні естетичні (споживчі) якості, мають, з точки зору потен-альних покупців, незмірно меншу цінність і, як наслідок, вартість, по-скільки позбавлені абсолютної рідкості, а значить, і престижності.
Те ж відноситься і до алмазу. Передумовою корисності і цінності блага є його споживчі якості. Алмаз, безумовно, володіє високими споживчими якостями: якби він виглядав як вугілля, придбав би він таке значення? Однак його корисність як прикраси навряд чи сильно перевершує корисність інших дорогоцінних каменів або навіть їх штучних замінників. Саме престижність володіння цією рідкістю надає корисності (якщо розглядати алмаз як родове благо) і цінності (конкретного екземпляра) алмазу настільки величезні значення.
1. Особливий феномен престижності, пов'язаний з володінням деякими благами, від-значив ще А. Сміт: в очах багатьох людей «гідності предмета, в якій-небудь мірі поліз-ного або красивого, значно збільшуються завдяки його рідкості ... Такі предмети вони охоче готові купувати за ціною вищою, ніж речі, набагато більш красиві і по-залізні, але більш поширені »16.

Не оминув стороною це питання і Д. Рікардо: «Існують деякі товари, вар-тість яких визначається виключно їх рідкістю ... До такого роду товарам принад-лежать деякі рідкісні статуї і картини, рідкісні книги і монети , вина особливого смаку ... Вартість їх абсолютно не залежить від кількості праці, спочатку необхідного для їх виробництва, і змінюється в залежності від зміни багатства і схильностей осіб, ко-торие бажають придбати їх »17. Фактично, тут мова йде про тих же престижних благах. Цікаво, що апологет трудової вартості Рікардо прямо стверджує, що вартість престижних благ не залежить від витрат праці, а визначається виключно їх рідкістю, тобто, думкою споживачів. Тим самим він опосередковано визнає, що вартість товару фор-мируется під впливом не тільки витрат факторів виробництва, а й суб'єктивної оцінки цінності блага.
2. Схоже, в історії того, як золото стало загальним еквівалентом, престижність об-ладаном цим благом грала не останню роль.
Отже, важливий висновок полягає в тому, що в «демонстраційної» ілюстрації «парадоксу вартості» звичайній благу (воді) протистоїть престижне (!) Благо (ал-маз).
Варто звернути увагу на те, що такий, здавалося б, формальний і малозначітелен-ний факт, як введення поняття «престижне благо», змусив по-новому поглянути на одну з «вічних» проблем економічної науки . Ця обставина служить додатковим оп-равданіем тієї уваги, яку в даній роботі приділяється категорійного апарату про-блеми вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Звичайні та престижні блага "
 1. 1.1.1 АТРИБУТ ЖИТТЯ
  зазвичай родоначальником утилітаризму. Гуманізм не виключає задоволень, а враховує важливість мудрості, знання, щастя людей в якості мотивів їхньої поведінки. «Найближчий розгляд історії,? писав Гегель,? переконує нас у тому, що дії людей випливають з їхніх потреб, їхніх пристрастей, їхніх інтересів, і лише вони відіграють головну роль »[27, с.20]. Фур'є трактував людські потреби
 2. Рішення трудової теорії
  звичайних монографій тим, що в них представлені не особисті думки авторів статей, а усталені наукові уявлення (парадигма). Ось як вирішується «парадокс вартості» в енциклопедії, що відбиває парадигму трудової теорії: невоспроізводім-мі антикварні товари, для яких Рікардо зробив виняток, «не володіють стоїмо-стю, а властива їм монопольна ціна насправді залежить від їх" рідкості ", то
 3. Рішення економікса
  звичайних благ. Ціни звичайних благ в умовах досконалої конкуренції, дійсно, підпорядковуються тенденції: чим вище витрати виробництва і оцінка цінності товару споживачами, тим, за інших рівних умов, вище його це-на. Але справа в тому, що стосовно престижних благ зв'язок витрат виробництва і ціни не так очевидна. Давайте розберемо логічний ланцюг аргументації по ланках. Першим з
 4. Рішення синтетичної концепції
  звичайно тільки при цітірова-ванні знаменитого висловлювання А. Сміта). Весь спектр смислових відтінків, пов'язаних з оцінкою важливості потреби для ін-Дівіді, передається за допомогою єдиної категорії «корисність». П. Самуельсон при аналізі «парадоксу вартості» використовує термін «загальна корисність», розуміючи під цим сумарну «психологічну корисність», що доставляються індивіду усіма одиницями
 5. 1. Засоби і цілі
  зазвичай мислять як технологи, а не праксиологии. Вони проводять відмінність між безкоштовними благами і економічними благами. Безкоштовними благами вони називають ті, які є в надмірній кількості і які не потрібно економити. Однак такі блага не є об'єктом діяльності. Вони становлять загальні умови людського добробуту, будучи частиною природного середовища, в якій людина живе і
 6. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  звичайною справою. І тоді відразу пішла реакція. Зараз мобільність капіталу і праці знову обмежені. Реальність знову відповідає допущенням Рікардо. Проте вчення класичної теорії про міжрегіональної торгівлі не залежить ні від яких інституційних змін. Воно дає нам можливість досліджувати проблеми, породжувані будь-якими припущеннями, які можна тільки
 7. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  звичайних людей, маючи справу з проблемами розподілу доходу, завжди вдаються до допомоги цієї ідеальної конструкції. Економісти не винайшли її; вони лише очистили її від недоліків, властивих буденного поняттю. Епіс-Темологічне обговорення функціонального розподілу cм.: Кларк Дж. Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1990. С. 2728; B?? Ц?? Hm-Bawerk E. von. Gesammelte Shriften / Ed. F.X.
 8. 6. Свобода
  зазвичай вважаються найвищою мірою небажаними. У той час як це в цілому визнається всіма розумними людьми, подібного одностайності не спостерігається у ставленні оцінки законів праксиологии. Людина не може одночасно отримувати вигоди, що здобуваються за рахунок як співпраці на основі принципу поділу праці в суспільстві, так і зловживання поведінкою, яка неминуче призведе до розпаду
 9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  зазвичай називаються прибутком. Насправді вони являють собою відсоток на інвестований капітал плюс частину прибутку, що не реінвестується в підприємство. Якщо підприємство працює невдало, то або не виплачується взагалі ніяких дивідендів, або дивіденди включають в себе відсоток на весь капітал або його частину. Соціалісти і інтервенціоністи називають капітал і прибуток нетрудовими
 10. 4. Облік витрат виробництва
  зазвичай називаються і витрати, викликані експлуатацією вже наявних факторів виробництва, які або є специфічними і неадаптіруемимі, або їх використання за іншим призначенням пов'язано зі значними втратами. Ці фактори виробництва мають більш тривалий термін служби, ніж інші необхідні фактори виробництва. Але вони не вічні. Вони витрачаються в процесі виробництва. С
© 2014-2022  epi.cc.ua