Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Об'єднання ризиків


Щоб зрозуміти, як працює механізм об'едіненіяріска, перейдемо від страхування угону машин кстрахованію життя. Задамо собі питання (як етоі повинні зробити фахівці по страхованіюжізні): який буде в наступному році среднійпроцент людей певного віку, закінчивши-ших свій життєвий шлях? Така інформація все-гда може бути легко отримана з таблиць смертно-сті, дані з яких наведено на рис. 19-1. Ha-

РІС. 19-1. Таблиця смертності вСША, 1982 г. Крива доводить імовірність (виражену у вигляді очікуваного-мого кількості смертей на 1000 чоло-вік) того, що нині живе человекопределенного віку (горизонталь-ная вісь) може померти в следующемгоду. Графік заснований на реальних дан-них по США. (Джерело: StatisticalAbstract of the United States, 1986, Table108.)
Приклад, згідно з цими даними, в середньому только1% людей у віці 56 років (10 осіб на 1000) повинен померти в майбутньому році. Страхованіежізні не в змозі допомогти людині вберегтися отріска смерті, однак воно може допомогти людямснізіть ризик того, що вони після смерті оставятсвоі сім'ї без достатніх фінансових ресурсів.
Нехай є 100 чоловік у віці 56 років, прицьому ми нічого не знаємо про стан їх здоровья.В відповідності з таблицею смертності очікується, що протягом майбутнього року помре 1% загального чис-ла, т. е. 1 людина. Чи можемо ми бути впевнені в тому, що помре саме одна людина, а не нуль або двоє? Аж ніяк ні. Бувають нещасні випадки і хвороби, і цілком ймовірно, що ніхто не помре, або помруть двачеловека, або більше двох осіб Тепер предполо-жим, що йдеться про мільйон людей у віці 56років. Наскільки можемо ми бути впевнені, що кіль-кість смертей буде близько до 1%? Ось у цьому слу-чаї ми якраз і можемо мати тверду впевненість у цьому.
Для того щоб зрозуміти, чому це так, давайтеразберемся з грою в монету. У середньому орел дол-дружин випадати рівно в половині випадків загального чис-ла підкидання монети. Але якщо кидати монетутолько один раз, шанси орла НЕ будуть близькі до 50% - тут орел може або випасти (100%), або ні (0%).
Якщо підкидати монету два рази, такі ек-стремальние варіанти стають менш імовірні-ми. Шанси отримати всі (тобто двох орлів) обчислюють-ся як 1 до 4, так само як і шанси относітельнорешкі. Чим частіше ви будете підкидати монету, тим імовірніше буде 50%-е випадіння орла. Еслімонету підкинути, наприклад, 10 разів, вероятностьвипаданія орла в межах 40-60% подбрасиванійбудет рівний 0,66. Якщо підкинути монету 20 разів, ймовірність збільшиться до 0,74, а для 100 підкинь-сиваніі ймовірність складе 0,95 -
Аналогічним чином невизначеність у відношенні кількості людей, які можуть померти вмайбутньому році, стає вкрай незначітельнойпо міру збільшення чисельності групи застрахованих. Низький рівень невизначеності у відношенні смертності в рамках численних группи робить страхування реальним бізнесом, несмотряна те, що страхові фірми знаходяться під владенііпротівніков ризику. Страхова компанія заключаетсоглашеніе, відповідно до якого желающіеоставіть після смерті гроші сім'ї або друзьямвиплачівают їй внески в обмін на обіцянку ком-панії виплатити набагато більш велику суму, ес-Чи застрахована особа помре. Страхова компаніяможет давати такі обіцянки з високою степеньюопределенності, так як вона об'єднує ризик смер-ти великої кількості людей. Даний механізм позво-
ляє компанії мати більш-менш гарантиро-ванний дохід, оскільки практично відомо кіль-кість власників полісів, які помруть в конкретних період часу. Компанія трохи під-Німет ціну поліса за витрат на його оформлений-ня, а також через те, що піддається ще одно-му ризику - вона не може бути абсолютно впевнена, що протягом року помре в точності ожідаемоечісло людей, а не кілька більше А покупателіполісов заплатять цю додаткову суму, пото-му що вони відносяться до противників ріска4.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РИЗИКІВ. За яких условіяхмеханізм об'єднання ризику функціонує еф-фективно? Головна умова полягає в тому, чторіскі окремих застрахованих осіб повинні битьв достатньою мірою незалежними.
У США при-чини смерті людей на 57-му році життя отражаютпо здебільшого індивідуальні обставини іпоетому щодо окремих осіб не є-залежними. Якщо одна людина помирає від серцево-ного нападу, це ніяк не збільшує імовірність смертей інших людей.
Ситуація була б іншою, якби епідеміческіезаболеванія залишалися донині серйозною про-блемой. Припустимо всупереч реальним фактам, що 1%-я ймовірність смерті у віці 57 летозначает існування 1%-й ймовірності епідеміо-ми Академії чуми, яка в майбутньому році «викосить» всех57-річних американців. Якщо чума пройде сторо-ной, всі залишаться живі. У цьому випадку страховаякомпанія не може бути абсолютно впевнена, чтопочті рівно 1% людей у віці 57 років розлучиться-ся з життям, - компанія-то знає, що помруть ілівсе, або ніхто незалежно від числа застрахованих.
Інші види страхування, наприклад від пожараілі від угону, також залежать від механізму об'єд-нання ризику. У кожному випадку страхова компаніягруппірует велика кількість незалежних інді-Індивідуальних ризиків. Відсоток застрахованих будинків, яким належить згоріти, або автомобілів, кото-рим належить бути викраденими, відомий майже на-верняка, тому витрати страхової компанііпочті вільні від ризику. Таким чином, страховоепокритіе цих ризиків може бути з вигодою перед-ложено приемлющими ризику страховими ком-паніямі, тому що вони насправді під-Вергал вкрай незначного ризику. Як і вслучае зі страхуванням життя, що уникають ризику
4 Чи означає «се це, що страхування життя є надзвичайно при-прибутковим заняттям? Так, ймовірно, і було б, якщо в страховому бізнесесуществовала монополія. Однак на практиці конкуренція серед страхових компаній зазвичай призводить до приблизним рівності междусуммой внесків та витратами, включаючи, як звичайно, нормальний доходот інвестованого капіталу, одержуваний власниками страхових ком-паній.
Покупці щоб уникнути ризику заплатять суму, що перевищує їх середні втрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Об'єднання ризиків "
 1. Об'єднання ризиків і диверсифікація
  Об'єднання ризиків є дуже важливою функ-цією ринків капіталу (так само як і страховихринков). Щоб зрозуміти це, розглянемо більш під-робно поведінку покупців фінансових актівов.Інвестор - противник ризику воліє висо-кую середню норму віддачі портфеля фінансовихактівов, але при цьому він відкидає повишеннийріск. Оскільки покупці є противника-ми ризику, вони повинні бути
 2. 3. Імовірність класу
  Ймовірність класу означає наступне: ми знаємо або припускаємо, що знаємо, все відносно розглянутої проблеми про поведінку цілого класу подій чи явищ, але про реальні одиничних події та явища ми не знаємо нічого, крім того , що вони є елементами цього класу. Наприклад, ми знаємо, що в лотереї 90 квитків і п'ять з них виграють. Таким чином, ми знаємо все про поведінку
 3. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  Метод дисконтування грошових потоків заснований на перетворенні в поточну вартість майбутніх довільно змінюються доходів від володіння нерухомістю з використанням ставок дисконтування, що відображають стан і очікування ринку. Ставка дисконтування - норма складного відсотка, яка застосовується при перерахунку вартості грошових потоків на певний момент часу. Вибір ставки дисконтування
 4. Глава 3
  Щоб зробити висновки з усіх своїх помилок, потрібно багато часу. Кажуть, що у всього на світі дві сторони. Але у біржі тільки одна сторона. Це не сторона биків і не сторона ведмедів, це мистецтво потрапляти в ціль. Щоб зрозуміти і всією душею прийняти це загальне правило, мені було потрібно більше сил і часу, ніж на оволодіння здебільшого технічних прийомів спекулятивної гри на біржі. Я чув
 5. Роздержавлення і приватизація
  Специфіка російської економіки, определявшаяся тотальним пануванням державної власності, диктує необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної
 6. Механізм забезпечення конкурентоспроможності фірми
  Конкурентні переваги фірми забезпечуються в процесі конкурентної боротьби з так званими п'ятьма силами (напрямами) конкуренції, т. е. з іншими продавцями аналогічної продукції, фірмами - потенційними конкурентами, виробниками замінників, постачальниками ресурсів, покупцями її продукції. Їх можна розглядати як основні ринкові сили. Аналітичну концепцію взаємодії
 7. Особливості кредитної системи в Росії
  У Росії, як і в більшості інших країн світу, діє дворівнева кредитна система: Центральний банк - банківські інститути та небанківські кредитні організації. Центральний банк РФ (Банк Росії, Центробанк, ЦБ РФ) є емісійним центром країни, володіє монопольним правом випуску в обіг і вилучення з нього готівкових грошових знаків у формі банкнот і монет. В якості банку банків
 8. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. 2.5. Особливості первіснообщинного господарства східних слов'ян
  Подібно всім народам, предки східних слов'ян пройшли через первіснообщинний лад, триваючий тривалий час (IV тис. до н.е.-VIII в. Н.е.). Це було пов'язано з дією наступних факторів: залежність первісної людини від тепла і води в Вистачає-нославянскіх землях мала особливий характер при достатку води і не-хватки тепла, що вимагало додаткових ресурсів; зони ризикового
 10. 4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.)
  Період феодальної роздробленості протікав під знаком татаро-монгольської навали. Це час вододілу соціально-історичних шляхів розвитку Західної Європи і Росії. Воно супро-чекали небувалим матеріальним виснаженням економіки країни, порушенням господарських зв'язків і ізоляцією від Європи. {Foto14} Одним з негативних економічних наслідків татаро-монгольської навали був
© 2014-2022  epi.cc.ua