Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Загальнонародна власність

Що стосується загальнонародної власності, в свій час закріпленої Конституцією СРСР, то вона мала чисто правову трактування, тоді як з точки зору економічних відносин власності вона не могла і не може бути реалізована в осяжній перспективі: у наявності розбіжність, невідповідність юридичної форми та економічного змісту. Фактично форма виявилася без змісту.
Загальнонародна власність передбачає приналежність всього суспільного надбання прямо, безпосередньо і одночасно всім і кожному окремо. При цьому відносини розпорядження реалізовувало б суспільство, тоді як відносини володіння загальнонародною власністю реалізовував би кожен член суспільства.
Історична тенденція накопичення капіталу вказує спочатку на заперечення індивідуальної приватної власності капіталістичної приватною власністю, потім - на заперечення капіталістичної приватної власності і встановлення індивідуальної власності в рамках суспільної власності. Це - заперечення заперечення. Воно відновлює не приватні, а індивідуальну власність на основі досягнень капіталістичної ери, кооперації і спільного володіння землею та виробленими самою працею засобами виробництва, тобто в рамках суспільної власності.
Практично реалізувати повну свободу з'єднання кожного працівника з будь-якими засобами виробництва, що передбачає загальнонародна власність, неможливо, бо рівень матеріально-технічної бази економіки і глибина поділу праці в суспільстві не дозволяють здійснити вільну зміну праці через колосального різноманіття різнохарактерних видів трудової діяльності.
Крім того, людина не в змозі освоїти всі або хоча б значну частину сучасних видів трудової діяльності, а суспільство не має в своєму розпорядженні необхідними умовами і засобами для забезпечення всебічного розвитку особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " загальнонародна власність "
 1. Експлуатація
  загальнонародної власності експлуатувати сам себе? Для пояснення цього удаваного парадоксу слід звернути увагу на сле-дме факт: з точки зору самого працівника, він трудиться не в «народному господарстві», а на конкретному підприємстві. І витрати його праці втілюються не в національному доході або громадському валовому продукті, а в продукті цього підприємства. Держава в ролі
 2. Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування
  загальнонародної формі? Справді, той факт, що капіталістичне виробництво носить суспільний характер, зовсім не означає, що все суспільство, від мала до велика, приводить в рух машини та обладнання на конкретному заводі чи фабриці. Звичайно, кошти виробниц-ства застосовуються не всім суспільством в цілому, а трудовим колективом кожного під-приємства. Саме працівники підприємства представляють
 3. 15.3.2. Держава в командній економіці
  загальнонародним, інтересам. Оскільки загальнонародним (державним) засобів виробництва належить провідна і переважна роль у всіх сферах економіки, остільки державне управління охоплює всю систему суспільного виробництва. Державний бюджет в командній економіці завжди був бездефіцитним, так як в нього скеровувалося не 10-13%, а майже вся (80-90%) прибуток
 4. Висновки
  загальнонародної . Колективна власність характеризується тим, що вона неподільна і належить тільки трудовому колективу конкретного підприємства, державна - належить державі, загальнонародна - належить всьому народу, тобто всім і кожному одночасно, що передбачає повну свободу зміни праці. 5. Поряд з поділом праці власність є основоположною передумовою
 5. Корпоративна власність
  загальнонародну
 6. Контрольні питання і завдання
  загальнонародної власності, що сталася в Росії? Які були наслідки тотального одержавлення економіки Росії? Чому виникла необхідність реорганізації відносин власності в Росії? 15. Що таке приватизація? Які конкретні цілі приватизації в Росії? Які основні способи приватизації використовуються в Росії? Що таке «ваучерна» приватизація? Які основні аспекти
 7. Філософське обгрунтування
  загальнонародна форма влас-ності по відношенню до частнокапиталистической є не першим, а другим негативні-ням (запереченням заперечення, де перше заперечення, як сказано, полягає в коллекти-візація власності). З теорії відомо, що в виникаючої в результаті другого від-ріцанія формі частково відновлюються і проявляються деякі сторони вихідної форми (до першого заперечення).
 8. Положення працівника в процесі виробництва
  загальнонародної власне-сти. Проте становище в системі підприємства радянського робочого практично нічим не відрізнялося від становища робітничого на державному підприємстві в капіталістичній країні. У марксизмі вважається, що права власника реалізуються при присвоєнні їм результатів виробничого процесу. Працівники радянського підприємства не присвоюють-вали вироблений ними продукт. Але
 9. Інвестиційний процес
  загальнонародної формі виключало конкуренцію виробників і конкурентну (ринкову) економіку. Єдиним виробником було державного-во. Природним наслідком його монопольного становища стала організація економіки на плановій та централізованої основі. Тут немає необхідності приводити докладний аналіз впливу форми усуспільнення на економічні основи СРСР, досить ос-тановила на
 10. Вульгарний комунізм
  загальнонародну (до відмирання держави? Державного-венную) форму . Тенденція одержавлення засобів виробництва в межі веде до природно-му виродження товарного виробництва та ринкової форми господарювання. Слідуючи цій логіці, Маркс і Енгельс протиставили частнокапиталистической власності, на-емному характером праці і ринку інший, альтернативний, повністю заперечує старі
 11. Основні терміни і поняття
  власності, суб'єкт , об'єкт власності, оренда, приватна, громадська власність, індивідуальна приватна власність, акціонерна власність, акція, облігація, дивіденд, номінальна, ринкова вартість акції, контрольний пакет акцій, кооперативна і колективна власність, приватизація, ваучер, конкурсний продаж,
 12. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  власності в перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації
 13. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  власності. Типи власності: приватна і суспільна. Права приватної власності. Форми приватної власності та їх характеристика. Державна власність: походження, місце і роль в ринковій економіці. Цивільний кодекс Російської Федерації про форми власності в Росії. Наслідки одержавлення економіки. Необхідність, цілі і шляхи приватизації в Росії. Підсумки та
 14. Права конкретного працівника
  загальнонародної власності, то тепер? в трудовому колективі. У цьому зв'язку велике значення набуває ефект масштабу виробництва, який в даному випадку відіграє негативну роль. Можна з великою впевненістю припустити, що поклади-валий, стимулюючу дію колективізації власності буде падати з повели-чением розміру підприємства. З цієї точки зору може виявитися корисним
© 2014-2022  epi.cc.ua