Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБОРОТНІ АКТИВИ

оборотні кошти підприємств, фірм, відображаються в активі їх бухгалтерського балансу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБОРОТНІ АКТИВИ "
 1. Чистий оборотний капітал
  оборотний капітал - різниця між поточними активами і поточними пасивами. Його часто також називають власними оборотними засобами
 2. ГЛАВА Оборот поточних активів: як компанія заробляє гроші
  оборотними коштами підприємства, що утворюють свого роду цикл: за гроші компанія купує товарно-матеріальні ресурси, які продаються в кредит торговим організаціям і перетворюються в дебіторську заборгованість. Надалі остання погашається і перетворюється на гроші. Грошові кошти Товарно-матеріальні запаси Дебіторська заборгованість Грошові кошти. Цей цикл повторюється знову
 3. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  оборотні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів (основний капітал) дорівнює підсумку розділу I активу
 4. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  оборотних коштів. Поточні активи утворюються за рахунок як власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб вони наполовину були сформовані за рахунок власного, а наполовину - за рахунок позикового капіталу, оскільки при цьому забезпечується гарантія погашення позикових коштів. Залежно від джерел формування загальну суму поточних активів (оборотного
 5. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на виготовляється в
 6. 51. активі балансу ПІДПРИЄМСТВА
  оборотні) активи (II розділ). Кошти підприємства можуть використовуватися в його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств). Оборотний капітал може перебувати в сфері виробництва (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) і сфері обігу (готова продукція, кошти в розрахунках,
 7. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному закладу, запаси сировини і матеріалів і дебіторську заборгованість. Сума основного капіталу об'єкта охорони здоров'я включає
 8. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  оборотні (маневрені) активи. Рекомендоване значення 50-60%; 5) коефіцієнт забезпеченості власними матеріальними оборотними активами (в відсотках): {foto214} Рекомендоване значення даного коефіцієнта - 60%. 6) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами (у відсотках): {foto215} Рекомендоване значення даного коефіцієнта - 10%; 7) показник боргу до
 9. § 10.5. Показники використання оборотних коштів
  оборотних коштів використовується 5 показників: коефіцієнт оборотності; тривалість обороту; прискорення обороту (в днях та відсотках); вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення оборотності (в рублях і відсотках); платоспроможність і ліквідність підприємства. 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує число оборотів оборотних засобів на рік: де Пр -
 10. Сутність і форми капіталу
  оборотний капітал (рис. 17.1). До основного капіталу зазвичай відносять майно, яке служить більше одного року. У Росії основний капітал називають основними фондами. До реального оборотному капіталу слід відносити тільки матеріальні оборотні кошти, тобто виробничі запаси, незавершене виробництво, запаси готової продукції і товари для перепродажу. Це економічне визначення
 11. Питання 43. Статистика матеріальних оборотних коштів
  оборотні кошти як елемент національного багатства відповідно до міжнародних стандартів охоплюють: 1) усі товари і послуги, створені в поточному або попередніх періодах і збережені виробниками для використання у власному виробництві, іншого використання або подальшого продажу; 2) товари, придбані господарськими одиницями з метою їх перепродажу без попередньої
 12. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легкореалізуемие активи) і сумарних
 13. ГЛАВА Активи
  оборотними. Вони легко можуть бути переведені в готівку і витрачені на зміцнення економічного становища компанії, якщо раптом виникнуть якісь проблеми або вичерпаються інші джерела повсякденного фінансування (оборотного капіталу). Активи, що не відносяться до числа поточних, звані також довгостроковими або позаоборотними, не можуть бути переведені в готівку протягом року, і в балансовому звіті вони проходять
 14. Необоротні активи
  оборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам
 15. 13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів
  оборотних коштах, на підставі якого визначається сума поповнення власних обігових коштів за рахунок приросту стійких пасивів, тимчасово вільних коштів спеціальних фондів. Приріст власних оборотних коштів за рахунок чистого прибутку не передбачено у другому розділі фінансового плану, оскільки він відображений у плані розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні
 16. 3. Оборотний капітал
  оборотному капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 17. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  оборотних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність характеризує, скільки грошових одиниць було залучено підприємством для отримання одного рубля прибутку, незалежно від джерел залучення цих коштів; 2) рентабельність (збитковість) активів (групи активів) чиста: {foto204} Чиста рентабельність дозволяє визначити вплив на прибутковість діяльності підприємства
© 2014-2022  epi.cc.ua