Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

Необоротні активи

власні кошти фірм, вилучені ними з господарського обороту, але що відображаються в бухгалтерському балансі.
До позаоборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам фірми.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Необоротні активи "
 1. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів (основний капітал) дорівнює підсумку розділу I
 2. Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій.
  Необоротні - на 122 млн. руб. та оборотні активи на 201 млн. руб. Таблиця 13.1. Структура активу балансу ТОВ «Комплект», млн. руб. Актив балансу На 01.01.2007 р. На 1.01.2008 р. Приріст (+), зниження (-) Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% 1. Необоротні активи (стор.190 +820 34,67 942 35,04 122 0,37 1.1. Основні засоби (стор.110) 815
 3. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  необоротних) активів. Отримана сума наявності власних оборотних коштів збільшується на суми доходів майбутніх періодів, фонду споживання і засобів майбутніх витрат і платежів, що відображаються у VI розділі пасиву балансу, так як вони фактично використовуються в обороті підприємства і прирівнюються до власних коштів. Необхідно також розрахувати структуру розподілу власного
 4. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легкореалізуемие активи) і сумарних
 5. 13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.
  Необоротних і оборотних активів на початок і кінець звітного періоду і змін в їх обсязі шляхом порівняння даних на кінець звітного періоду з даними на початок; - визначення динаміки активів у порівнянні з динамікою товарообігу; - вивчення складу і структури необоротних активів і визначення змін в їх структурі. Обчислюється питома вага кожного виду необоротних активів в їх загальній
 6. ГЛАВА Активи
  позаоборотними, не можуть бути переведені в готівку протягом року, і в балансовому звіті вони проходять окремим рядком, включаючи в себе такі статті, як «Довгострокові інвестиції», «Будівлі та обладнання», «Гудвіл», «Нематеріальні активи», «Накопичена амортизація», «Відстрочені витрати» та ін Ці дві групи активів, взяті разом і по окремих статтях, аналізовані як кількісно, так і
 7. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  необоротні та оборотні активи, за винятком заборгованості учасників (засновників) за їх вкладами в статутний капітал і балансової вартості власних акцій, викуплених у акціонерів; зобов'язання, що у розрахунку , - це цільові джерела фінансування і надходження, довгострокові і короткострокові зобов'язання, крім суми, відображеної за статтею «Доходи майбутніх
 8. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність характеризує, скільки грошових одиниць було залучено підприємством для отримання одного рубля прибутку, незалежно від джерел залучення цих коштів; 2) рентабельність (збитковість) активів (групи активів) чиста: {foto204} Чиста рентабельність дозволяє визначити вплив на прибутковість діяльності підприємства
 9. 12.4. Угруповання статей в бухгалтерському балансі і їх зміст
  необоротні активи. На відміну від білоруського варіанту тут не відображаються розрахунки по орендованим засобам і не наводяться довідкові дані про первісну вартість і суму зносу основних засобів і нематеріальних активів. Другий розділ "Оборотні активи" майже повністю відповідає третьому розділу активу балансу РБ. У ньому відбиваються запаси і витрати, всі види дебіторської заборгованості
 10. ОБОРОТ АКТИВІВ
  активів компанії, один з показників ефективності використання
 11. Актив
  Актив - одна із сторін бухгалтерського балансу; показує склад, розміщення і використання коштів, які групуються за ознакою їх функціональної ролі в
 12. ЕФЕКТ БАГАТСТВА (ЕФЕКТ РЕАЛЬНИХ касових залишків)
  активів з фіксованою грошовою вартістю, таких як поточні рахунки (агрегат М1). Зміна загального рівня цін робить власників цих активів то багатша, то бідніше, змінюючи купівельну здатність активів. У результаті або стимулюються, або обмежуються купівельні
 13. ГРА АКТИВАМИ
  активам шляхом купівлі цінних паперів, поточна ринкова ціна яких не відображає вартість активів
© 2014-2022  epi.cc.ua