Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

51. АКТИВИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Все, що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу, називається його активами. Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу, наявного в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної грошової готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу.
Головною ознакою групування статей активу балансу вважається ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення в грошову готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються на довгострокові, або основний капітал (I розділ), і поточні (оборотні) активи (II розділ).
Кошти підприємства можуть використовуватися в його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств).

Оборотний капітал може перебувати в сфері виробництва (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) і сфері обігу (готова продукція, кошти в розрахунках, короткострокові фінансові вкладення, готівка, товари та ін.)
Оборотний капітал може функціонувати в грошовій і матеріальній формі. Від того, які асигнування вкладені в основні і оборотні кошти, скільки їх знаходиться у сфері виробництва в грошовій і матеріальній формі, наскільки оптимально їх співвідношення, багато в чому залежать результати виробничої і фінансової діяльності, а значить, і фінансовий стан підприємства. Якщо створені виробничі потужності підприємства використовуються недостатньо повно, то це негативно позначиться на фінансових результатах підприємства та його фінансовому становищі.
Те ж відбудеться при створенні зайвих виробничих запасів, які не можуть бути швидко перероблені на наявних виробничих потужностях, - у підсумку заморожується капітал, сповільнюється його оборотність і як наслідок - погіршується фінансовий стан.
У процесі подальшого аналізу необхідно поглибити вивчення зміни в довгострокових активах. Довгострокові активи, або основний капітал, - це вкладення коштів з довготривалими цілями в нерухомість, облігації, акції, нематеріальні активи і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "51. активі балансу ПІДПРИЄМСТВА"
 1. Ключові терміни
  активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 2. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  активів і наявність коштів для погашення
 3. Бухгалтерський баланс
  активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з дебіторами за доходами, розрахунки за виданими авансами, розрахунки з
 4. Баланс руху капіталів
  активами. У балансі руху капіталів відображені доходи отторговлі активами, наприклад від продажу акцій, облігацій, нерухомості і компаній іноземних-6 Як ми побачимо в гол. 38, таке врегулювання почалося в 1985 г, когдацена долара почала падати і іноземні товари стали більш дорогімідля резидентів США, а американські товари для іноземців подеше-вели. цям, і витрати, що виникають в
 5. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 6. Глава 38. Платіжний баланс
  активах і пасивах, що відбуваються за базовий період, а не з загальними сумами економічних активів і пасивів країни, які існують в якийсь конкретний момент часу. Платіжний баланс складається з метою виконання як облікових, так і аналітичних завдань, які тісно пов'язані між собою. Аналіз платіжного балансу дозволяє зробити висновки про те, наскільки динаміка зовнішньоекономічних
 7. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легкореалізуемие активи) і сумарних
 8. Питання 36. Статистика національного багатства. Баланс активів і пасивів
  активів станом на певний момент часу. Показник національного багатства використовується для характеристики майнового стану країни в цілому. Зростання національного багатства є одним з головних факторів економічного зростання країни. У статистиці розрахунок показника національного багатства зазвичай здійснюється за станом на початок і кінець року. Основне завдання
 9. Ключові терміни
  активи Чиста вартість Ринкова
 10. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних
© 2014-2022  epi.cc.ua