Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Велика увага в аналізі активів підприємства приділяється вивченню стану, динаміки і структури основних фондів, оскільки вони займають основну питому вагу в довгострокових активах підприємства. При вивченні складу основних засобів потрібно з'ясувати співвідношення їх активної і пасивної частин, так як від оптимального їх поєднання багато в чому залежать фондовіддача і фінансовий стан підприємства.
При аналізі дебіторської заборгованості її слід розділяти на нормальну і прострочену. Наявність простроченої дебіторської заборгованості створює фінансові труднощі, уповільнює оборотність капіталу. Необхідно прискорювати платежі шляхом удосконалювання розрахунків, передоплати, застосування вексельної форми розрахунків і т. д. У процесі аналізу потрібно вивчити динаміку, склад, причини і давність утворення дебіторської заборгованості.

При аналізі дебіторської заборгованості, крім балансу, використовуються матеріали первинного та аналітичного бухгалтерського обліку. Особливої актуальності проблема неплатежів набуває в умовах інфляції.
Тривалість перебування коштів у дебіторській заборгованості визначається за формулою
Середні залишки заборгованості за рахунками дебіторів х Дні періоду / Сума дебетового обороту за рахунками дебіторів.
Щоб підрахувати збитки підприємства від дебіторської заборгованості, необхідно від простроченої дебіторської заборгованості відняти її суму, скориговану на індекс інфляції за цей термін (за мінусом отриманої пені).
Великий вплив на фінансовий стан підприємства надає наявність виробничих запасів, які повинні бути оптимальними; виробництво має вчасно і в повному обсязі забезпечуватися всіма необхідними ресурсами, прагнучи до того, щоб вони не залежувалися на складах.

Причинами наднормативного кількості виробничих запасів можуть бути наявність неходових, залежаних матеріальних цінностей, завищення нормативів, надплановий завезення і т. д.
На багатьох підприємствах велику питому вагу в поточних активах займає готова продукція. Причинами цього можуть бути втрати ринків збуту, низька купівельна спроможність підприємств і населення, висока собівартість продукції, низька її якість і т. д. Збільшення залишків готової продукції на складах призводить до заморожування оборотних коштів, відсутності грошової готівки, зростання кредиторської заборгованості постачальникам, бюджету, з оплати праці і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА"
 1. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легкореалізуемие активи) і сумарних
 2. Витратний підхід
  активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж інші. Його недолік -
 3. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу; 5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг: {foto207} Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
 4. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  активи власних коштів. Рекомендоване значення менше 70%, 2) коефіцієнт фінансової рівноваги (у відсотках): {foto211} Даний показник характеризує забезпеченість позикових коштів власними коштами. Він показує ту кількість власного капіталу, яке припадає на 1 руб. вкладених в активи позикових коштів. Чим більше даний показник, тим більш стійким є
 5. Накопичення капіталу: які джерела і структура?
  Активів підприємства. Під активом мається на увазі сукупність майна і грошових коштів, що належать підприємству. Актив підрозділяється на два види цінностей: а) матеріальні: будівлі, споруди, машини та обладнання, матеріальні запаси, банківські вклади, вкладення в цінні папери, боргові зобов'язання інших підприємств, особливі права на використання ресурсів, б) нематеріальні:
 6. Заощадження та кінцеве споживання
  аналізі заощаджень необхідно виходити з положення, відповідно до якого заощадження (С) представляють собою різницю між доходом у (Др) та витратами на кінцеве споживання (Пк), тобто це частина наявного доходу, не використана на кінцеве споживання: С=Др-Пк Тому було б помилковим прирівнювати до заощаджень суми приросту грошової готівки, депозитів у банках і
 7. ЕФЕКТ БАГАТСТВА (ЕФЕКТ РЕАЛЬНИХ касових залишків)
  активів з фіксованою грошовою вартістю, таких як поточні рахунки (агрегат М1). Зміна загального рівня цін робить власників цих активів то багатша, то бідніше, змінюючи купівельну здатність активів. У результаті або стимулюються, або обмежуються купівельні
 8. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (організації). До даних показників відносяться: 1) тривалість обороту запасів за період (у днях): {foto222} Збільшення тривалості обороту характеризується для підприємства як негативна тенденція, 2) середній термін погашення короткострокової дебіторської заборгованості (у днях): {foto223} Збільшення тривалості характеризується
 9. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 10. Ключові терміни
  активу Норма амортизації Мінімально прийнятна норма доходу Мінімально прийнятна норма віддачі Рента квазірента Ціна активу Складні відсотки Сучасна (дисконтована) вартість Безстроковий актив Номінальна процентна ставка Реальна процентна
© 2014-2022  epi.cc.ua