Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Неокласична теорія


Головна проблема, яка перебувала в центрі уваги представників неокласиків - Альфреда Маршалла, Артура Пігу (1877-1959) та ін, - задоволення потреб людини. Визначаючи цілі економічної науки, неокласики говорили про вплив різних факторів на економічний добробут.
На перший план ними висувалася споживча вартість (корисність) благ (товарів і послуг) і попит на ці блага з боку споживачів. При цьому представники неокласиків виходили з того, що економічні закони однакові для будь-якого суспільства: як для індивідуального господарства, так і для сучасних, досить складних економічних систем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Неокласична теорія "
 1. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  теорія виходить з того, що в основі ціни лежить вартість, величина якої визначається витратами праці. Тому ціна в її інтерпретації є грошове вираження вартості товару і визначається насамперед витратами на його виробництво, тобто платою за використані економічні ресурси. Маржиналистская концепція вважає, що в основі вартості (цінності) товару лежить його корисність для
 2. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  теорія стверджує, що загальний рівень заробітної плати може бути визначений перетином кривих попиту та пропозиції. Зростання попиту на працю підвищує рівень заробітної плати, а зростання пропозиції знижує цей рівень. При цьому надзвичайно важливо пам'ятати, що попит і пропозиція на цих ринках формуються під впливом ринків споживчих товарів і послуг. Тому попит на працю виступає як
 3. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  неокласичні і неокейнсианские. Неокласична модель економічного зростання Неокласична модель економічного зростання спирається на ідею оптимальності ринкової системи, яка встановлюється автоматично за допомогою вільної конкуренції, що створює умови для отримання максимальної корисності. Відповідно до цього моделювалися системи оптимального росту досконалої конкуренції, в
 4. Іншими сло-вами, граничний продукт землі зменшується.
  Неокласичної теорії розподілу Відповідно до неокласичної теорією сума грошей, сплачена за кожен фактор виробництва, визначається попитом і пропозицією даного чинника Попит, в свою чергу, залежить від граничної продуктивності фактора. У со-стоянні рівноваги кожен фактор виробництва пріносіт'доход в розмірі своє-го граничного вкладу у виробництво товарів і послуг.
 5. У короткостроковому періоді крива: евокупного пропозиції має позитивний нахил (рис.
  теорія хибних уявлень. Неокласична теорія хибних уявлень грунтується на роботах економістів Мілтона Фрідмена-на і Роберта Лукаса . Відповідно до цієї концепції, зміни загального рівня цін можуть тимчасово вводити в оману постачальників щодо ситуації на ринках продукції, обумовлюючи невірну реакцію виробників, внаслідок чого крива сукупної пропозиції
 6. Нехай читач в тих випадках, де сьогодні зіставляються , а тим більше протиставляються «політична еко-номія» і
  неокласичну теорію (а щоб було зрозуміло і менш досвідченому читачеві - теорію граничної корисності, маржиналізм). Але треба згадати, що неокласична теорія піддається критиці на протяже-ванні вже багатьох десятиліть і саме з цієї критики виросла сучасна західна економічна наука. Та й нині її розвиток значною мірою від-ходить за рахунок критики неокласичної
 7. Дискурс - це простір, в якому домінує та чи інша система цінностей.
  неокласичного періоду власне економічний дискурс економіч-ської науки ще не склався. Економічна теорія, а точніше - політична економія, «мислила» в рамках загальногуманітарного дискурсу, сформованого иде-ями освіти. Його найважливіші ознаки й універсальні смисли явно або неявно, на позитивній або критичної (марксизм) рефлексивної ноті утворювати вали несучі елементи
 8. Перш ніж прокоментувати зроблений висновок, відзначимо, що «відправка» клас-січеской теорії в розділ історії науки не неокласичної, ра-створ в ній (занурилися в основу, як сказав би філософ), а її терми-ни увійшли до складу нової мови, знайшовши там відповідні відтінки і неявні смисли. І нарешті, щодо застосування принципу фальсифицируемости. Подібно до того як виникає матерія остигає, перетворюючись на упредметнені структу-ри, будь-яка теорія, виникаючи як сукупність
  Що ж з точки зору принципу фальсифікації в XX столітті дала класична теорія? Кейнсіанську критику. (Так, це внесок
 9. неокласичного еконо-мічного язика3. Але внесок класичної теорії в цілому невеликий. Всі «з'їла» (критично ассі-міліровала) неокласична теорія. І сьогодні класична теорія реально критикується як частина неокласичної теорії. Наприклад, обговорюючи в теорії бла-госостоянія функцію корисності, обов'язково згадають і (классіческую!) Бента-мовскую функцію, яка, безумовно,
  Поняття і сутність ціни
 10. теорія вважала, що в основі ціни, яка встановлюється в ході обміну товару на інші цінності (мінова вартість), лежать витрати на виробництво цього товару. Таким чином, ціна товару визначається насамперед витратами на його виробництво, тобто платою за використані економічні ресурси. Як писав Адам Сміт, «в цілому ціна все ж зводиться безпосередньо або в кінцевому рахунку - к. .. трьом
  теория полагала, что в основе цены, которая устанавливается в ходе обмена товара на другие ценности (меновая цена), лежат затраты на производство этого товара. Таким образом, цена товара определяется прежде всего издержками на его производство, т.е. платой за использованные экономические ресурсы. Как писал Адам Смит, «в целом цена все же сводится непосредственно или в конечном счете - к... трем
© 2014-2022  epi.cc.ua