Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники

У масштабах країни тісно переплітаються окремі галузі та регіони, виробники і споживачі, ресурси, попит і пропозиція товарів і послуг, утворюючи національну економіку.
Основу національної економіки складає суспільне відтворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники "
 1. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  глава 3-й частині, де Енгельс дає узагальнюючий аналіз економічних криз. Саме в «Анти-ДюрІнгу» була дана класична характеристика основної суперечності капіталізму, проти-воречія між суспільним характером виробництва і част-нокапіталістіческім способом привласнення. Енгельс не тільки дав узагальнюючу формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, але показав, що анархія
 2. (Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні
  національній економіці сума обшіх доходів дорівнює сумі обшіх витрат - Дізнаєтеся про те, що таке валовий внутрішній продукт (ВВП) і про методи його обчислення - Познайомитеся з чотирма основними складовими ВВП - Розгляньте різницю між реальним і номінальним ВВП - Оцініть показник ВВП як індикатор економічного благополуччя держави Коли ви
 3. У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і
  розділах книги.) Проте припущення про закритість вельми корисно , оскільки дозволяє зробити неяк-до важливих висновків, застосовних до економіки будь-якого типу. Більш того, це допу-щення правомерноі відносно до світової економіки в цілому (оскільки межпла-нетная торгівля товарами і послугами поки не отримала широкого поширення) Так як закрита економіка не бере участі в
 4. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
  Національного підприємницького сектора в цей період часу сприяють дві найважливіші реформи: грошова 1895-97 рр.. і тарифна 1891 Перша з них, що увійшла в історію з ім'ям міністра фінансів С.Ю. Вітте (1849-1915), ознаменувала входити-ждение країни в систему Золотого стандарту і характеризувалася пере-ходом на тверду конвертовану валюту - золотий рубль. Друга - поставила високі
 5. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Національний дохід - на 45%, продукція промисловості - на 50%, сільського господарства - на 23%, продуктивність суспільної праці - на 39%, реальні доходи на душу населення - на 33%. Що відбувалося три п'ятирічки зниження темпів зростання суспільного виробництва було призупинено, темпи зросли. Проте в цілому реформа не дала очікуваних результатів. Вже наприкінці 60-початку 70-х рр..
 6. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  глава, в Японії між членами ради директорів існує чітка субординація, до того ж чисельність ради директорів значно більша. Щоб процес управління був ефективним, необхідно: 1) розглядати людину як головне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, 2) планувати діяльність великих компаній, у тому числі довгострокову
 7. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  національного багатства не збільшується. Таке багатство, на погляд меркантилістів, зростає тільки завдяки зовнішній торгівлі. Тут приріст багатства був самоочевидний: товари в одній країні купувалися за нижчими цінами, а в іншій продавалися за вищими. Так, організована в Англії "Московська компанія для торгівлі з Росією" скуповувала 1 штуку щоглового дерева за 25-30 копійок, а
 8. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  національної економіки, покликаної врятувати пануючу соціально-економічну систему від згубних потрясінь. Видатний англійський економіст Джон Кейнс, зробив переворот в неокласичному напрямі економічної теорії, був названий "рятівником капіталізму". Джон Кейнс створив нову парадигму (rp.paradeigma - приклад, зразок), тобто теорію і модель постановки проблем, що стали
 9. 1. Макроекономіка - складова частина сучасної економічної теорії. Основні макроекономічні проблеми
  національної економіки. Оскільки суспільство безперервно споживає, то воно повинно безперервно виробляти. Безперервний процес повторення виробництва являє собою суспільне відтворення. Суспільним відтворенням називається процес безперервного самопідтримки і самовозобновления економічної діяльності та економічної активності в окремих країнах і світовому господарстві в цілому.
 10. 6. Монопольні ціни
  національному рівні проводиться в Сполучених Штатах політика щодо сільського господарства, а на міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання,
© 2014-2022  epi.cc.ua