Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

(Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні

(Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні періоди часу, в рівній мірі задовольняють запити споживача). б. Намалюйте лінію обмеження бюджету і від-відзначте точку оптимуму. Частина 8 Макроекономічні показники як вимірювати НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД ГЛАВА 22 У цьому розділі ви - Побачите, чому в національній економіці сума обшіх доходів дорівнює сумі обшіх витрат - Дізнаєтеся про те, що таке валовий внутрішній продукт (ВВП) і про методи його обчислення - Познайомитеся з чотирма основними складовими ВВП - Розгляньте різницю між реальним і номінальним ВВП - Оцініть показник ВВП як індикатор економічного благополуччя держави Коли ви закінчите навчання, ваші можливості отримати роботу в значній мірі будуть визначатися станом економіки. У роки підйому фірми увеличи-вають виробництво товарів і послуг, зайнятість населення зростає і завдання тру-судоустрій полегшується.
У часи економічного спаду випуск продукції зменшується, зростає безробіття і знайти влаштовує вас роботу непросто. Оскільки економічні проблеми безпосередньо зачіпають кожного з нас, всі засоби масової інформації приділяють їм найпильнішу ува-ня. У наш час важко знайти газету, яка не містила б статистичних відомостей про стан національної та світової економіки. Статистика дозволяє виміряти сукупний дохід в економіці (валовий внутрішній продукт), середнє зростання цін (інфляцію), відсоток незайнятої робочої сили (рівень безробіття), загальний обсяг продажу через торгову мережу (обсяг роздрібної торгівлі) та дисба-ланс в торгівлі з іншими країнами (дефіцит торгового балансу). Всі ці показу-ки називаються макроекономічними і відображають стан економіки в цілому, а не конкретної фірми або домашнього господарства. Ми обговорювали, що економічна наука включає в себе два основних на-правління: мікроекономіку і макроекономіку (гл.
2). Мікроекономіка вивчає процеси прийняття рішень і взаємодії на ринку домогосподарств і фірм. Макроекономіка досліджує економіку в цілому, її завдання - пояснення загальних змін, що впливають одночасно на багато ринків, фірми і домашні госпо-дарства. Макроекономісти шукають відповіді, наприклад, на такі питання: «Чому в одній країні середньодушовий дохід вище, а в іншій нижче?», «Чому у певні періоди часу ціни ростуть швидко, а в інші залишаються стабільними?», «Чому в якісь роки виробництво продукції і зайнятість ростуть , а в інші - скорочуються? ». Всі ці проблеми належать до сфери макроекономіки. Мікроекономіка (мікроекономіче-ський аналіз) - вивчає процес прийняття рішення та взаємодії домогосподарств і фірм висловах ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" (Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні "
 1. Щоб дізнатися смак пудингу, треба його спробувати.
  криві байдужості, розташовані вище початкової. Ефект заме-щення відображається в переміщенні споживача по кривій байдужості в точку, що має дру-гой нахил. Теорія споживчого вибору застосовна до вирішення різних завдань. Вона може пояс-нить, чому криві попиту зазвичай мають вос-ходящійхарактер, чому зростання заробітної пла-ти може або збільшити, або зменшити пропозицію
 2. Тема 12. споживчих переваг НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів, які мають рівний корисністю для споживача. Кожна точка на кривій байдужості - це особлива комбінація двох таких товарів (рис. 12.2). {foto21} Рис. 12.2. Крива байдужості a, b, c, d-різні набори товарів Aи B; U-крива байдужості. Якщо у споживача будуть змінюватися
 3. 7. Аналіз споживчої поведінки
  криві байдужості ніколи не перетинаються. Це означає, що будь-яка комбінація (сума) товарів А і В, яка представлена будь-якою точкою на кривій байдужості (I4) (J4, K4, L4, M4) має більшу сукупною корисністю, ніж будь-яка комбінація товарів А і В на кривих I1, I2, I3. Однак покупець може дозволити собі купити не будь-яку комбінацію товарів, так як його попит обмежений його доходами, а,
 4. Висновки
  байдужості і бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості.
 5. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  криві байдужості в споживанні, тому вони подібні: на графіку також мають негативний нахил, мають певної пропорцією заміщення факторів, не перетинаються між собою і чим далі розташовані від початку координат, тим більший результат виробництва відображають (рис. 16.1). {foto36} Рис. 16.1 . Ізокванти продукту a, b, c, d-різні комбінації; у y1, у2 у3 - ізокванти продукту.
 6. Однак вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цією
  криві байдужості не мають прямолінійних відрізків, в кожній їх точці гранична норма заміщення має Глава 21. Теорія споживчого вибору 453 Кількість Pepsi (в пінтах) Про Кількість піци строго певне значення. Пропорція, в якій споживач готовий замінити один товар іншим, залежить від кількості придбаних ним раніше товарів. Тобто співвідношення, в
 7. Неврожай кави в Бразилії призвів до зростання вартості цього напою в США.
  криві байдужості для людини, вирішального, скільки часу йому слід рабо-тать. Припустимо, що його заробітна плата зростає. Чи можливо, що при цьому буде від-ходити зниження його споживання? Чи реальна така ситуація? Наведіть свої пояснення . (Підказка: згадайте про еффектедохода і ефекті
 8. Бюджетні лінії
  криві байдужості. Питання в тому, яку точку на кривій байдужості ми оберемо. Ця точка повинна бути точкою перетину кривої байдужості і бюджетної лінії. Очевидно, це буде точка Х на рис. 9.9. Ми не виберемо ні точку Y, ні точку Z, бо вони лежать на кривій байдужості А, що знаходиться нижче кривої байдужості В, а тому приносять менше задоволення; з кривою байдужості З бюджетна лінія не
 9. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  криві трансформації випуклі, відсутня економія на масштабах; домашні господарства пропонують працю і споживають позитивне кількість товарів; їх вибір визначений функцією корисності, у яких криві байдужості випуклі; у домашніх господарств є позитивне кількість кожного товару і вони пре-1 Тенді на деяку частку прибутку. При цих передумовах вони довели, що існує
 10. Впливають на розподіл ресурсів
  криві попиту та пропозиції. Він совсемне зрушує криву попиту. Він зрушує крівуюпредложенія вгору на величину податку - від S до S '. Внаслідок зсуву кривої пропозиції риночноеравновесіе зміниться. Податок зрушує точку одно-весия з точки E до точки E' на рис 4-3. В новойточке рівноваги E 'покупці платять ціну P1 закаждую пачку - велику, ніж первісна це-на P0. Продавці отримують P2 за
© 2014-2021  epi.cc.ua