Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Оподаткування в економіці США

Почнемо з фактів, що стосуються податків. Органи вла-сти в Сполучених Штатах - Федеральне прави-будівництві, уряди штатів і місцеві органи-збирають у вигляді податків суму, рівну почті1Z3 ВНП. Як видно з даних, наведених у табл.21-1, цей показник нижчий, ніж у більшості промислово розвинених країн, але в той же час онзначітельно перевищує показник будь-якого з світ-них періодів, що передували другій міровойвойни
У табл. 21-2 показані джерела державних-них доходів у Сполучених Штатах. Лише невеликі-Шая частина державних доходів надходить вформе оплати послуг держави, а переважну
частина дають податки. Велика частина податків (62%) взі-мается Федеральним урядом, який затемперераспределяет деякі з цих доходів междуштатамі та місцевими органами влади.
Трьома головними джерелами государственнихдоходов є: особистий прибутковий податок, відра-хування на соціальне страхування, а також акциз-ні збори і податки з продажів. Останній компонент є найбільш значним істочнікомдоходов для урядів штатів. Закон про налоговойреформе 1986 скоротив податкові ставки на лич-ні доходи і збільшив податки на корпорації; але навіть при цьому особистий прибутковий податок, введений-ний в 1913 р., і в майбутньому залишиться крупнейшімісточніком доходів держави.
Більше чверті державних доходів надійшли-ет від податків на соціальне страхування. Ці подат-ги є відрахуваннями, що дають право тим, хто їх виробляє, на отримання пенсії і виплатпо непрацездатності. Через те що платежі Iсістему соціального страхування не є доб-
ТАБЛИЦЯ 21-2. Джерела державних доходів вСоедіненних Штатах в 1985 р. (у% від суми чістихгосударственних доходів)
ПравітельстваФедеральное штатів і местниеправітельство органи влади Разом
Джерело
Податки на доходи і власність Особистий прибутковий податок 26,7 5,7 32,4 Соціальне страхування 24,6 3,5 28,1 Податок на прибуток корпорацій 5,8 1,4 72 Податок на власність - 8,5 8, 5 Податки на товари Акцизи і податки з продажів 2,8 13,3 16,1 Мита (тарифи) 1,0 - 1,0 Інші (включаючи неподаткові надходження) 1,3 5,4.
6,7 Разом 62,2 37,8 100,0 Федеральні субсидії урядам штатів і місцевим органам влади -7,8 +7,8 - Джерело: Survey of Current Business, December 1986.
ТАБЛИЦЯ 21-3. Структура податкових надходжень в Сполучених Штатах (у% від загальних податкових надходжень)
Прибутковий податок, Податки на прибутки Податки на продажу, акцизи, Податки Інші
соціальне страхування корпорацій митні збори на власність податки
1902 - 30,3 41,8 27,9 1927 7,8 11,1 12,8 38,8 29,5 1985 60,5 7,2 17, 1 8,5 6,7 проточила: Historical Statistics of the United States, 1970, p.1119 і Table 21-1
ровольнимі, їх прийнято відносити швидше до податків, ніж до страхових внесків. Обов'язковість сістемисоціального страхування аргументується тим об-стоятельство, що деякі люди недостаточнопредусмотрительны для того, щоб забезпечити своївласні потреби в старості або в разі непрацездатності.
Податки з продажів і акцизні збори, які посвоєму значенню стоять на другому місці, являютсяналогамі, що справляються з продажів певних то-варів. На федеральному рівні є акцизи наалкогольние напої та тютюнові вироби, а також автомобілі, телефонні переговори і авіаційн-ні квитки. На рівні штатів і місцевих органовважним джерелом доходів є податки напродажу взагалі (при цьому деякі товари частоот них звільняються).
Податок на прибутки корпорацій стягується з балансової доходів корпорацій (визначення кото-яких приведено в гол. 7). Податки на прибутки корпо-рацій в 1949 р. давали майже 25% надходжень Фе-дерального уряду, але й до 1985 р. ця частка упа-ла до менш ніж ЮУо1. Закон про податкову реформе1986 р. збільшив податки на доходи корпорацій, врезультаті чого вони склали 13% загальної суммифедеральних доходів. Податок на доходи корпораційвесьма суперечливий.
Економісти наголошують, що прибутки корпорацій оподатковуються дваж-ди. Перший раз - коли корпорація отримує при-були. Потім при виплаті корпорацією полученнойпрібилі власникам акцій у вигляді дивідендів по-останню знову оподатковуються. Незважаючи на етукрітіку, Закон про податки 1986 збільшив налогіна корпорації.
Структура податків США подібно налоговойструктуре інших країн у цьому столітті подвергласьрадікальним змінам. Як показано в табл. 21-3, в 1902 р. більшість податкових надходжень билополучено від податків на власність та продажу, атакож від акцизних зборів і мит
1 Алан Ауербах і Джеймс Потерба у своїй статті «Why Have CorporateTax Revenues Declined ? », NBER PoVcy Annual 1987, пояснюють паденіеотносітельной значущості податків на корпорації як зниженням при-бувальщин корпорацій, так і змінами в податковому законодавстві.
(Тарифів) на товари, що імпортуються. Податку готівкові доходи і на прибутку корпорацій не суще-ствовало взагалі. Однак змінилася не толькоструктура податків, але і їх загальна сума. Совокуп-ні податкові надходження в 1902 р. составілілішь 8% суми доходів (ВНП). Сьогодні ж онісоставляют більше 30%. Звичайно, в той час прави-будівництві робило набагато менше. З невеликої ве-личини тодішнього бюджету на оборону і пособіядля ветеранів прямувало істотно большеполовіни всієї суми; лише мала частина йшла на со-ціальні потреби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Оподаткування в економіці США "
 1. 6. Свобода
  оподаткування, що практикуються нині самозваний прогресистського урядами. Це слід підкреслити особливо, так як в нашу епоху интервенционизма та сталого дрейфу до тоталітаризму держави використовують право стягування податків для руйнування ринкової економіки. Будь-яка дія уряду, що виходить за межі виконання функцій захисту планової роботи ринкової економіки від агресії
 2. 1. Властивості ринкової економіки
  оподаткування надає дію на ринок і впливає на економічну структуру відповідно до законів ринку. Саме дія ринку, а не держави, що збирає податки, визначає, хто потрапляє в сферу впливу цих податків і як це впливає на виробництво і споживання. Таким чином, ринок, а не урядові органи визначають функціонування публічно керованих підприємств.
 3. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  оподаткування, то платники податків обмежать свої закупівлі, і в той час як ціни на товари, куплені державою, підвищаться, ціни на інші товари впадуть. Але падіння цін на товари, купувалися платниками податків, не відбудеться, якщо держава збільшить кількість грошей у своєму розпорядженні, не скорочуючи кількості грошей на руках приватних осіб. Ціни на деякі товари а саме на ті, що
 4. 5. Ціна на землю
  оподаткування називаєтьсяамортизацією податків. У багатьох країнах власники землі або будь-яких маєтків користуються особливими політичними законодавчо закріпленими привілеями чи великим соціальним престижем. Ці інститути також відіграють певну роль у визначенні ціни землі. Міф про землю Романтики гудять економічні теорії, що стосуються землі, за їх утилітаристську
 5. 2. Інтервенція
  оподаткування. А податки платяться, тому що громадяни бояться чинити опір податківцям. Вони знають, що будь-яку непокору або опір безнадійно. Поки стан справ залишається таким, держава здатна зібрати гроші, які воно бажає витратити. У кінцевому підсумку держава це використання озброєних людей: поліцейських, жандармів, солдат, тюремних охоронців і
 6. 1. Нейтральний податок
  оподаткування, тобто вони повинні зібрати доходи шляхом примусу підданих до відмови від частини їх багатства і доходів. Нейтральний режим оподаткування мислиться як не відхиляється функціонування ринку від траєкторії, за якою він би рухався в відсутність оподаткування. Однак автори великої літератури з проблем оподаткування, так само як і автори політики держав, навряд чи
 7. 2. Тотальний податок
  оподаткування вилучається тільки дохід, тоді як сам запас капіталу залишається недоторканим, то у власників з'являється стимул проїдати частину свого багатства і тим самим завдавати шкоду інтересам всіх. Тотальний прибутковий податок був би вельми невідповідним засобом перетворення капіталізму в соціалізм. Якщо тотальний податок робить на багатство таку ж дію, що й на доходи, то він
 8. 3. Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування
  оподаткування не узгоджуються один з одним. Візьмемо, наприклад, акцизи на спиртні напої. Якщо вважати їх джерелом державних доходів, то чим більше надходжень вони приносять, тим краще. Зрозуміло, так як збір повинен підвищити ціни на спиртне, він обмежує продажу і споживання. Необхідно з'ясувати, при якою ставкою акцизу дохід досягає максимуму. Але якщо в податках на спиртні
 9. 4. Три види податкового интервенционизма
  оподаткування, які можуть бути використані для регулювання економіки, тобто як інструмент інтервенціоністською політики, можна класифікувати за трьома групами: 1. Податок має на меті повністю придушити або обмежити виробництво певних товарів. Таким чином, він побічно втручається також і в споживання. Не має значення, чи досягається ця мета шляхом оподаткування спеціальними
 10. 1. Природа обмеження
  оподаткування його підданих, і може витрачати це міфічне щось на певні цілі. По суті справи, це різдвяна казка, зведена лордом Кейнсом в ранг економічної доктрини і з ентузіазмом схвалена тими, хто чекає особистих вигод від державних витрат. На противагу цьому популярному помилці необхідно підкреслити очевидний трюїзм: держава може витрачати або
© 2014-2022  epi.cc.ua