Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ПОДАТОК НА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

, В ситуації, зображеної на рис 13-1, мипоказалі, що завдання держави полягає в сни- жении рівня забруднення на величину Q0 наіболеедешевим способом. Яким чином воно могло бирешіть це завдання? Якщо держава має у своєму розпорядженні до-статочной інформацією, воно могло б рассчітатьнаіболее дешевий спосіб скорочення обсягу ви викидів і просто вказати кожній фірмі, забруднюючих-щей окрркающую середу, що їй робити. Або ж ономогло б заощадити папір, доводячи до кожної фір-ми тільки оптимальне завдання по зниженню рів-ня забруднення, залишаючи за фірмою рішення про те, як виконати його з найменшими витратами.
Але хоча зменшення обсягу забруднюючих ви викидів можна досягти безліччю різних спо-собов, схоже, жодне державне агентствоне в змозі виконати такого роду розрахунок напрактиці, особливо ще й тому, що фірми зацікавлених в завищенні величини своїх витрат наочістку. Проте існує більш просте рішен-ня. Держава може встановити податок на за-бруднення навколишнього середовища, дорівнює величині P0в розрахунку на одиницю скидаються у річку забруднюючих стічних вод.
У цьому випадку кожна фірмаувелічівает свої прибутки при зменшенні об'емасвоіх скидів тоді, коли величина її предельнихіздержек щодо зниження обсягу неочищених сто-чних вод на 1 одиницю менше соответствующейвелічіни економії на податку P0. Після того каккаждая фірма вибере свій рівень зниження об'єк-ема скидання, що дозволяє їй максимізувати соб-дарські прибутку, граничні витрати по даль-дальшої скорочення обсягу скидання будуть равниP0 для всіх фірм.
Так як граничні витрати по зниженню об'єк-ема забруднення рівні для всіх фірм, то з етогоследует, що сукупна величина його зниження врозмірі Q0 буде автоматично досягатися при са-екпортувати низьких сукупних витратах, - зовсім какавтоматіческая мінімізація витрат виробниц-ства продукції абсолютно конкурентним ринкомВ цій точці у всіх фірм є стимули до раз-работке і використання нових способів для дажебольшего скорочення обсягу забруднення, з темчтоби зменшити свої податкові платежі. Фірми, які не можуть знизити обсяг забруднюючих від-ходів на одиницю продукції, платитимуть що-до високі податки.
В результаті їх іздержкібудут рости, викликаючи зростання цін, який призведе дозменшення споживання «грязеемкость» видів про-дукції, т. е таких, у яких в собівартості відно-сительно висока частка витрат, пов'язаних з загрязне -ням.
Чи може насправді контроль за загряз-нением навколишнього середовища здійснюватися з по-міццю оподаткування? Тільки не в Сполучений-них Штатах. Однак у Західній Німеччині налогіна забруднення застосовувалися з початку нашого столі-ку для контролю за забрудненням води в бассейнеРура. І хоча сумарний обсяг водостоку в цій області менше, ніж в районі річки Потомак, а раз-мещено в цьому районі приблизно 40% промисло-вих підприємств Німеччини, річки тут, як прави-ло, вельми чисті за стандартами США9.
'Для дискусії з приводу цією досвіду см. Allen V. Kneese and Blair T.Bower, Managing Water Quality, John Hopkins University Press, Baltimore, 1968.
Hf, 18 - Економіка
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПОДАТОК НА ЗАБРУДНЕННЯ навколишньогосередовища"
 1. Чи існує кращий спосіб?
  Податок на забруднення Слабке поліпшення 19,12 2,67 140 Середнє поліпшення 24,12 4,26 177 Сильне поліпшення 29,84 6,44 216 * Скорочення в порівнянні з неконтрольованими викидами, млн. т . ** У млрд дол 1980 р. у рік, ** "У доларах 1980 р. на 1 т на рік. Джерело: Lewis JJerl and Frederick GDunbar,« Cost-Effectiveness and Cost-Benefit Analysis of Air Quality Regulation », American
 2. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  податків і мит, діяли і при виникненні такої юридичної стану справ, при якому відповідальність таких підприємств була зменшена або формально, або фактично. Пізніше в багатьох країнах знову стала брати верх протилежна тенденція, і відповідальність виробників і власників залізниць була збільшена в порівнянні з іншими громадянами і фірмами. Тут знову
 3. 4.6. Додаткова інформація
  податку і страховки. Етика оцінювача нерухомого майна - сукупність етичних правил і норм поведінки оцінювача при проведенні процедури оцінки нерухомого майна Юридична кадастр - систематизований і підтримуваний в актуальному стані звід відомостей про права на об'єкти нерухомості, їх правовласників і перехід
 4. держави, що захищає ПРАВОПОРЯДОК
  податків, що перешкоджають обміну. Економічне значення захисної функції досить очевидно. Якщо держава виконує її гідно, люди вірять, що не обдурені і все вироблене ними буде огороджено від зазіхань не тільки грабіжників, а й держави з його високими податками і руйнівною інфляцією. Інакше кажучи, захист гарантує, що засіяне поле буде дозволено
 5. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  податки + чистий дохід від іноземних чинників. Національний дохід - це сукупний дохід, зароблений власниками економічних ресурсів, тобто сума факторних доходів. Його можна отримати двома способами: 1) відняти з ЧВП непрямі податки і чистий дохід іноземних факторів: НД=ЧВП - непрямі податки - чистий дохід іноземних факторів; 2) підсумувати всі національні факторні
 6. Зовнішні ефекти
  податки і субсидії. Коригуючий податок (corrective tax) - це податок на випуск економічних благ, що характеризуються негативними зовнішніми ефектами, який підвищує граничні приватні витрати до рівня граничних суспільних. Корректирующая субсидія (corrective subsidy) - це субсидія виробникам або споживачам економічних благ, що характеризуються позитивними зовнішніми
 7. Висновки
  податок на випуск економічних благ, що характеризуються негативними зовнішніми ефектами, який підвищує граничні приватні витрати до Рівня граничних суспільних) та коригуючі субсидії (субсидія Виробникам або споживачам економічних благ, що характеризуються - Позитивними зовнішніми ефектами , яка дозволяє наблизити граничні приватні вигоди до граничних громадським). 5.
 8. Висновки
  податків плюс субсидії; - наявний дохід населення або домашніх господарств (РД) - це загальний особистий дохід за мінусом індивідуальних податків; - національне багатство (Н Б) - сукупність матеріальних благ, якими володіє національна економіка на певну дату і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку; - чисто економічний добробут -
 9. Концепція «нульового економічного зростання»
  податків, так і формування ринку прав на забруднення. Теорії стадій економічного зростання Серед різних підходів до дослідження проблеми економічного зростання в «наддовгих» періоді особливе місце займає аналіз економічної динаміки з точки зору глобальної історичної перспективи якісної еволюції суспільства. Такий підхід привів до створення альтернативних теорій стадій-економічного
 10. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  податки Пігу (Р . Пігу (1877-1959) - американський економіст), які мають спеціальне призначення - нейтралізацію негативного зовнішнього ефекту; 4) встановивши право власності на ресурси і надавши можливість сторонам прийти до угоди без санкцій і судових розглядів. У цьому випадку виникає особливий ринок - ринок прав, які можна продавати. Можливість обліку в ринковому
© 2014-2022  epi.cc.ua