Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

найманої праці

працю найманого працівника, який працює за договором найму на підприємстві, власником якого не є даний працівник.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАЙМАНИЙ ТРУД "
 1. Робочий день і його складові частини
  найманий працівник створює вартість, еквівалентну вартості робочої сили, називається необхідним робочим часом. Час, протягом якого найманий працівник створює додаткову вартість, називається додатковим робочим часом. Графічно це зображено на рис. 7.1. Рис. 7.1. Робочий день і його складові Праця, витрачена протягом необхідного робочого часу, називається
 2. Одинична власність
  найманий
 3. 5. Види праці та їх характеристика
  найману працю і самонаем. Наймана праця має місце тоді, коли людина наймається за трудовим договором до власника засобів виробництва виконувати певний набір трудових функцій в обмін на заробітну плату. Самонаем передбачає ситуацію, коли сам власник засобів виробництва створює для себе робоче місце. Залежно від результатів праці виділяють наступні його види: 1) живий і
 4. 34. Теорія додаткової вартості
  найманих робітників і капіталістів - власників засобів виробництва. Марксова теорія доданої вартості тісно пов'язана з його трактуванням теорії вартості. В основі вартості товару лежить тільки одне джерело (один виробничий фактор) - праця. Всі товари - продукти людської праці. Маркс виділив такі характеристики товару: 1) здатний задовольняти потреби людей, тобто
 5. Споживання власника робочої сили
  праці власника робочої сили (найманого робіт-ника) у розмірі договірної ціни перевищує вартість витрат. Чи не носить в такому разі по-чаї паразитичний характер споживання працівником різниці договірної ціни та вар-тості? Джерелом не тільки вартості, але і договірної ціни є власний фактор виробництва найманого працівника? працю. Компенсація його витрат являє собою процес
 6. Праця і робоча сила
  праця - це процес, це динаміка, а не статика. Як тільки людина припиняє працювати, виходить з процесу виробництва, тут же припиняється і праця, який тепер стає лише потенційною здатністю людини. Володіння здатністю до праці називається робочою силою. Тому, як уже зазначалося, праця являє собою функцію робочої сили. Здатність до праці ще не їсти сама праця, тоді
 7. № 24. Основні види господарств, які використовують працю рабів, в ранньої Римської імперії
  працю рабів у великих
 8. 19.1. ПРАЦЯ І РОБОЧА СИЛА. ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ТОВАРУ
  найманої робочої сили є заробітна плата. На ринку праці заробітна плата виступає як ціна праці. Вона формується під впливом дії закону попиту і пропозиції на ринку праці. Переходимо до його розгляду. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 9. Питання 17. Класифікація населення за статусом в зайнятості
  наймані працівники - особи, які виконують роботу за наймом, які уклали письмовий трудовий договір, контракт або усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності або певною особою про умови трудової діяльності, за яку вони отримують обумовлену при наймі оплату готівкою або в натуральній формі. До найманих працівників також належать особи, які
 10. 32. Ринок праці в національній економіці
  найманих працівників. На ринку праці вони є роботодавцями. Ринок праці являє собою взаємодію попиту (роботодавців) та пропозиції (найманих працівників). У результаті вони вступають між собою в економічні відносини. Ринок праці також передбачає існування і функціонування певних механізмів і структур, які в сукупності і становлять сутність ринку праці.
 11. Вартість як уречевлена в товарі праця
  працю. Це вартість як б не існуюча, або існуюча всього лише в потенції. Справа в тому, що можна витратити, упредметнити в продукті свою працю, але продукт цей не буде проданий, тобто не стане товаром, а отже, і матеріалізовану працю в цьому продукті ніколи не стане громадської
 12. Методологія аналізу додаткової вартості
  найманий працівник продає робочу силу, а підприємець, купивши її , починає використовувати її функцію - працю, К. Марксу вдалося виявити джерело створення вартості, що перевищує вартість робочої сили, - неоплачений працю. Причому робоча сила, нарівні з іншими частинами капіталу, на час найму стає власністю
 13. Наймана праця і профспілки
  найманих працівників в організовану силу на ринку праці, що і змусило роботодавців рахуватися з їх інтересами. В цілому це сприяло тому, що протистояння двох сторін перестало приймати крайні форми. У більшості країн світу використовуються два основних способи купівлі-продажу робочої сили: індивідуальні трудові контракти і колективні договори (угоди). У колективному договорі
 14. Поняття робочої сили та зайнятих
  найманих працівників; - виконували роботу без оплати на сімейному підприємстві; - тимчасово відсутні на роботі через хвороби, догляду за хворими, щорічної відпустки або вихідних днів, навчання, навчальної відпустки, відпустки без збереження або з частковим збереженням утримання за ініціативою адміністрації, страйки, інших подібних причин. Всі зайняті підрозділяються на працюючих повну і
 15. Комерційний розрахунок і його принципи
  найманих працівників, ефективність діяльності яких з одного боку, залежить від їх матеріальної винагороди, з іншого - створює продукт, що забезпечує благополуччя власника. Принцип економічної відповідальності - передусім поширюється на власників капіталу, які всім своїм станом відповідають за результати господарської діяльності, не виключає розорення
 16. 16. Сутність заробітної плати і її формування
  найманого працівника, форма економічної реалізації права власності на приналежний йому ресурс праці. Разом з тим для роботодавця, який купує ресурс праці для використання його в якості одного з факторів виробництва, оплата праці найманих працівників є одним з елементів витрат виробництва. Основний елемент заробітної плати - ставка заробітної плати. Однак він не
 17. № 135. Фортечна мануфактура і її різновиди в Росії
  найманою робочою силою. У країні майже не було вільних («гулящих») людей. До підприємств приписувалися цілі села і села спочатку тільки на осінньо-зимовий період, а потім назовсім. У першій половині 19 століття, при появі підприємств з найманими працівниками, кріпосна мануфактура не витримала конкуренції внаслідок низької продуктивності праці найманих працівників, поганої якості випускається
© 2014-2022  epi.cc.ua