Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Вартість як уречевлена в товарі праця

Перший і самий елементарний рівень вартості виражає те визначення, яке свідчить, що вартість - це матеріалізований в товарі праця. Це вартість як б не існуюча, або існуюча всього лише в потенції.
Справа в тому, що можна витратити, упредметнити в продукті свою працю, але продукт цей не буде проданий, тобто не стане товаром, а отже, і матеріалізовану працю в цьому продукті ніколи не стане суспільною вартістю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вартість як уречевлена в товарі праця "
 1. Абстрактна праця
  вартостей - це світ існування різноманітних різнорідних видів конкретної праці. Однак спробуємо відволіктися, абстрагуватися від конкретних форм праці, в яких він протікає. У такому випадку ми побачимо, що і стіл, і костюм, і туфлі - це матеріалізована праця взагалі. Праця, знеособлений або взятий поза його конкретної форми і матеріалізовану в продукті, називається абстрактною працею. Іншими
 2. Висновки
  вартості виділяє в товарі дві властивості: споживчу вартість і вартість. Споживча вартість товару полягатимуть в здатності товару задовольнити ту чи іншу потребу. Вартість визначається кількістю уречевленої праці в товарі. І споживча вартість, і вартість створюються працею, але перша - конкретним, а друга - абстрактним. Абстрактна праця - це той же конкретний
 3. Трудова теорія
  вартостями. Потреби-кові вартість являє собою здатність товару задовольняти яку-небудь че-ловеческой потреба. Мінова вартість - це властивість одного товару обмінюватися на інші, прирівнюватися до них у відомих пропорціях. Праця - єдине джерело вартості. Прирівнювання товарів, які мають кількісно і якісно різними споживчими властивостями,
 4. 11. Сутність продуктивності праці
  вартості одиниці товару. Товар є втіленням живої і матеріалізованої праці. Звідси зростання продуктивності праці, перебуваючи у зворотному відношенні до величини вартості товару, супроводжується економією сукупних витрат праці. Поняття ефективності праці включає поряд з економічним обгрунтуванням ще й психофізіологічне, і соціальне. Психофізіологічний характер ефективності праці
 5. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Вартість основних фондів. Матеріаломісткість продукції свідчить про розмір матеріальних витрат (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, покупних і комплектуючих виробів та напівфабрикатів) на одиницю продукції в грошовому вираженні. У практичній діяльності підприємств застосовуються нові показники ефективності їх господарської діяльності:
 6. 4. ВАРТІСТЬ, ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ЦІНОЮ
  вартості (К. Маркс) вартість товару являє матеріалізований у ньому праця товаровиробників, тобто вартість визначається кількістю праці, необхідної для виробництва товару. Кількість що міститься в товарі праці визначає споживчу цінність товару, а процес обміну трансформує споживчу вартість у мінову. Ставлення вартостей різних товарів відображає ставлення
 7. Порівняльні переваги за факторами виробництва і його витрат
  вартісна субстанція. Це служить ще одним свідченням того, що теорія граничної корисності, переваг не спрацьовує ще на одному рівні - міжнародному, на тому рівні, де неможливо обійтися без зіставлення витрат, факторів виробництва, вартості. Отже, якщо залишити осторонь питання про джерело походження прибутку, то всі три теорії вказують на джерела
 8. Зміст поняття «джерело вартості»
  вартості товару, тобто джерела тієї са-мій «субстанції», яка робить можливим обмін товарів, незважаючи на якісне розходження, гадану несумісність їх споживчих вартостей і корисно-стей. Розкрити зміст поняття «джерело вартості» найзручніше на прикладі трудової теорії, як найбільш розробленою. Категорію «вартість» можна розглядати з двох сторін? чисто
 9. Робочий день і його складові частини
  вартості. Купивши робочу силу, підприємець організує процес виробництва. Припустимо, робочий день дорівнює 7 ч. Однак робітник протягом 5 год своєї праці створює вартість, рівну вартості своєї робочої сили, тобто за цей час він створює вартість, еквівалентну його заробітної плати. Продовжуючи працювати ще 2 год, він створює додаткову вартість до вартості своєї робочої сили, що не
 10. 1. БАГАТСТВО НАРОДІВ: ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ
  вартість матеріалів, які він переробляє, а саме збільшує її на вартість свого змісту і прибутку його господаря. Праця домашнього слуги, навпаки, нічого не додає до вартості ... Праця деяких найбільш шанованих станів суспільства, подібно праці домашніх слуг, не виробляє жодної вартості і не закріплюється і не реалізується ні в якому тривало існуючому предметі або товарі,
 11. Специфіка вартості продукту науки
  вартості наукової продукції, необхідно підкреслити і її специфіку в порівнянні з матеріально-речовими благами або послугами, які можуть бути прирівняні до звичайного товару. Особливість вартості наукової продукції (як і її споживчої вартості) полягає в многоплановом її прояві. По-перше, відкритим і очевидним проявом вартості інтелектуально-духовного продукту є
 12. Порівняльні переваги факторів виробництва
  вартості остання органічно включає в себе і живий, і матеріалізовану (засоби виробництва) праця. Що ж до розглянутого прикладу з обміну між Англією і Португалією, то тут для спрощення аналізу і наочності використана однофакторний модель. Зі свого боку зауважимо, що для будь-якої країни важливі витрати всіх факторів виробництва - і тих, що в дефіциті, і тих, що в надлишку.
 13. Теорія додаткової вартості
  вартості - приклад вирішення однієї з проблем рикардианской теорії. При поясненні «природною» ціни праці найважливіші для класичної політекономії принципи: трудової вартості, з одного боку, та еквівалентність обміну - з іншого, виявлялися у взаємному протиріччі. Якщо багатство створюється працею, а праця обмінюється по еквівалентною ціні, то звідки взятися доходу капіталіста? Маркс вирішує
 14. 34. Теорія додаткової вартості
  вартості - вузлова проблема першого тому «Капіталу», написаного відомим філософом Карлом Марксом (1818 -1883). Фундаментальне положення теоретичного аналізу взаємин двох основних класів: найманих робітників і капіталістів - власників засобів виробництва. Марксова теорія доданої вартості тісно пов'язана з його трактуванням теорії вартості. В основі вартості товару лежить
 15. Теорія додаткової вартості
  вартості - приклад вирішення однієї з проблем рикардианской теорії. При поясненні «природною» ціни праці найважливіші для класичної політекономії принципи: трудової вартості, з одного боку, та еквівалентність обміну - з іншого, виявлялися у взаємному протиріччі. Якщо багатство створюється працею, а праця обмінюється по еквівалентною ціні, то звідки взятися доходу капіталіста? Маркс вирішує
 16. 19.1. ПРАЦЯ І РОБОЧА СИЛА. ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ТОВАРУ
  вартість: сприяє не тільки створенню нового продукту, а й нової вартості. Наприклад, рука людини, що включає верстат або комп'ютер, змушує працювати капітал, створений минулим працею, і у зв'язку з цим створює новий капітал як втілення нової споживної вартості (товар або послугу), так і нової вартості. Новостворена вартість (як ми дізнаємося згодом) є національний
 17. Соціальний зміст вартості
  вартості в її фізіологічному і соціальному змісті. Тут через дію закону середньої норми прибутку чітко проявляється обмеженість фізіологічного трактування вартості, бо вона не дозволяє сприймати адекватно механізм формування середньої норми прибутку і ціни виробництва. Якщо припустити, що перша галузь займається виробництвом машин, друга - виплавкою сталі, а третя -
© 2014-2022  epi.cc.ua