Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Трудова теорія


Трудова теорія відрізняється, мабуть, найбільшою пропрацьованністю. Згідно їй товар володіє двома властивостями - споживною і міновою вартостями. Потреби-кові вартість являє собою здатність товару задовольняти яку-небудь че-ловеческой потреба. Мінова вартість - це властивість одного товару обмінюватися на інші, прирівнюватися до них у відомих пропорціях.
Праця - єдине джерело вартості. Прирівнювання товарів, які мають кількісно і якісно різними споживчими властивостями, виявляється можливим лише тому, що всі вони являють собою, по суті, згустки челове-чеського праці. Кількість матеріалізованої в продукті суспільної праці і визна-ляєт вартість товару. Таким чином, мінова вартість (здатність до обміну і міра товару в обмінному відношенні) є лише зовнішнім проявом вартості - внутрішньою сутності товарів як продуктів людської праці.
Двоїстий характер товару - як споживної і мінової вартості - відповідає двоїстий (конкретний і абстрактний) характер праці. Споживча вартість створюється різними видами конкретної праці - видимого, спостережуваного, визначеного в своїх якісних і кількісних характеристиках - тривалі-ності, інтенсивності, застосовуваних гарматах і т.
п. Оскільки продукт виробляється для продажу і повинен задовольняти певні потреби людей, індивідуальні витрати конкретного праці виробника ще не визначають величини вартості його продукції - індивідуальні витрати повинні отримати суспільне визнання.
Суспільний поділ праці зумовлює його суспільний характер. Ні-дивлячись на наявність відокремлених товаровиробників, самі різнорідні види праці в суспільстві взаємопов'язані і являють собою реальну сукупність. Тому будь-який конкретний працю одночасно являє собою малу частку суспільної праці. Громадський характер конкретної праці виявляється в процесі обміну товарів, під час якого здійснюється абстрагування від якісних особливостей праці, приведення різних його видів до знеособленому і однорідному абстрактного праці. Абстрактна праця, на відміну від конкретного, має важливу властивість - порівняємо-мостью.
За підсумками реалізації товару на ринку виявляються суспільно необхідні затрати праці (ОНЗТ) в абстрактній, позбавленої відмінностей формі, які й визначають ве-личину вартості. Причому індивідуальні витрати праці, що перевищують ті, які визнані суспільством за «нормальні», тобто ОНЗТ, не створюють вартості. Вони оказ-вають витраченими даремно, пропадають даром.

Вартість товару розпадається на вартість витрачених засобів виробництв-ва (сировини, напівфабрикатів, відомої частки машин і устаткування, обумовленою їх з-носом) с, вартість робочої сили v і додаткову вартість m. Величина з втілює в собі минулий, матеріалізований у засобах виробництва абстрактна праця. Відповідно до трудової теорії, витрачені засоби виробництва не створюють нової вартості. Їх вартість з не зростає в процесі створення товару, вона лише переноситься в неіз-менном кількості на кінцевий продукт конкретною працею робітника. Нова (прир-щенная понад с) вартість товару v + m створюється виключно робочою силою, зайнятої у виробництві даного товару (живою працею). Тому вся вона (за вирахуванням податків і т. п.) по праву має належати створив її працівникам.
Таким чином, сутність вартості визначається трудовою теорією як гро-дарське відношення між товаровиробниками з приводу витрати ними суспільної праці. Цим підкреслюється, що вартість - не природне властивість речі, її не можна не-посередньо виявити в товарі. Вона проявляється лише щодо даного товару до інших, в їх прирівнювання один до одного в процесі обміну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Трудова теорія "
 1. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  трудової теорії вартості і теорії, яка в подальшому отримала назву теорії трьох факторів виробництва. У самого Сміта представлені три концепції вартості. o З одного боку, визнаючи рівнозначність всіх видів продуктивної праці з погляду створення вартості, Сміт приходить до висновку, що вартість ні що інше, як кількість укладеного в товарі необхідної праці. Таким
 2. Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ
  трудова теорія вартості та теорія спадної граничної корисності. В даний час серед вчених зміцнилася думка про те, що обидві вони доповнюють один одного і можуть бути об'єднані в одну загальну
 3. Поняття і сутність ціни
  теорія вважала, що в основі ціни, яка встановлюється в ході обміну товару на інші цінності (мінова вартість), лежать витрати на виробництво цього товару. Таким чином, ціна товару визначається насамперед витратами на його виробництво, тобто платою за використані економічні ресурси. Як писав Адам Сміт, «в цілому ціна все ж зводиться безпосередньо або в кінцевому рахунку - к. .. трьом
 4. Висновки
  трудова, теорія стриманості, теорія капіталу як блага, що приносить дохід. 3. Основні фонди є головною складовою частиною капіталу фірм у більшості галузей, насамперед у реальному секторі. У собівартості продукції більше внесок оборотного капіталу, так як він швидше обертається. 4. Амортизація основного капіталу - це процес його фізичного та морального зносу. Фінансовим
 5. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  трудових зв'язках і організаційно-виробничих відносинах між людьми. Суспільна форма - це виробничі відносини, соціально-економічні зв'язки і відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, предметів споживання і послуг у всіх сферах і фазах суспільного відтворення. Оскільки система виробничих відносин у взаємозв'язку з розвитком
 6. § 12.Товар і його властивості
  трудова теорія вартості, і теорія граничної корисності - окремі гілки економічної теорії, які слід було б об'єднати в цілісну концепцію вартості товарів, що дозволила б врахувати їх корисний ефект, віднісши його з суспільно необхідними витратами праці на його досягнення, і обгрунтувати органічну єдність останніх з громадською оцінкою конкретного економічного блага, інакше
 7. § 70. Концепція ноосфери В.І. Вернадського і формування глобальної економіки
  трудова теорія вартості. Саме вона дає можливість виявити через суспільний поділ праці необхідність праці окремої людини для загального блага, залежність кожної людини-працівника від праці всіх інших людей (а значить, і від кожного іншої людини), визначити, таким чином, тісний взаємозв'язок людства. Але праця як найвища цінність повинен бути розумним. Під таким трудом
 8. 3. Економіка в релігійному світосприйнятті
  трудова теорія вартості (цінності). З цією традицією економічної думки пов'язані такі різні мислителі, як середньовічні схоласти Альберт Великий і Дуні Худоба, англійські економісти-ліберали А. Сміт і Д. Рікардо, соціалісти К. Маркс і В.І. Ленін і ін Інші тлумачили Аристотеля, спираючись на його тезу про потреби як загальної міру при обміні. Звідси ведуть свій родовід різні теорії,
 9. Глава 3 Формування класичної школи політичної економії
  трудова теорія власності? Мандевіль: «Пороки приватних осіб - блага для суспільства»? Адам Сміт; відповідь Мандевіль? Теорія виробництва, або таємниці багатства народів? У, Петті: «Праця - батько ... багатства, Земля - його мати »? Буагільбер і Кантія'он? Фізіократи З виникненням класичної політичної економії економіка отримала визнання як науки. Це означає, що економічна думка
 10. 1. Механізм ринку, або ідея «невидимої руки»
  трудова теорія власності Попит на ідеологію, здатну морально виправдати торгово-економічну діяльність, зняти з неї печатку другосортне ™, торкався не тільки економіку. Це було питання про місце людини в суспільстві, про його права і свободи, в тому числі про права у сфері господарської діяльності, тобто насамперед про право власності. У розробці цієї проблеми провідну роль зіграв
© 2014-2022  epi.cc.ua