Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Комерційний розрахунок і його принципи

У багатьох країнах підприємницька діяльність вільна, що не обмежуються ініціативи та підприємницької активності. Виступає у формі комерційного розрахунку - специфічного методу господарювання підприємств в ринкових умовах.
Його основні принципи:
1) підприємницька самостійність;
2) самоокупність і прибутковість;
3) самофінансування;
4) матеріальна зацікавленість;
5) економічна відповідальність.
Принцип підприємницької свободи має дуже важливе значення, дозволяє орієнтувати капітал в переважному з позицій власника напрямку, забезпечувати його успішне функціонування.
Логічно подальшими принципами підприємництва є самоокупність і прибутковість.
Насамперед підприємець повинен окупити зроблені витрати. Але не тільки. Крім того, він повинен отримати прибуток, що є джерелом його благополуччя.
У свою чергу, прибуток - джерело самофінансування, який передбачає спрямування коштів на розвиток і вдосконалення виробництва, в умовах ринкової економіки фінансованого виключно власником.
Принцип матеріальної зацікавленості - припускає материаль-ную зацікавленість у результатах праці не тільки безпосередньо собст-венника, але і найманих працівників, ефективність діяльності яких з одного боку, залежить від їх матеріальної винагороди, з іншого - створює продукт, що забезпечує благополуччя власника.
Принцип економічної відповідальності - передусім поширюється на власників капіталу, які всім своїм станом відповідають за результати господарської діяльності, не виключає розорення неефективно господарюючих власників капіталу.
Разом з тим стосовно найманих керуючим виступає не тільки в економічній, а й організаційній формі. До найманих працівників застосовуються економічні санкції за неефективний працю.
У свою чергу, держава за допомогою податкової політики здійснює контроль за результатами діяльності господарюючих структур.
Підприємницька діяльність, як правило, пов'язана з виробництвом вартості, дослідження якої представлено в параграфах 6.2 та 6.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Комерційний розрахунок і його принципи "
 1. Другий рівень банківської системи
  комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи. Вони займаються акумуляцією вільних грошових ресурсів у формі депозитів (вкладів), веденням поточних рахунків і всіх видів розрахунків між відповідними господарськими суб'єктами, які є їх клієнтами. Зупинимося на найважливіших принципах і функціях комерційних банків. Першим і основним принципом діяльності комерційного
 2. ЛІТЕРАТУРА
  комерційним операціям. Частина 2. Інкасо. Переклад. M., 1994, с.6. 4. Міжнародні розрахунки по комерційних операціях. Частина 1. Аккредідів. Вид. 2-е, переробці. M., 1994, с.
 3. Комерційні банки
  комерційних банків - це, перш за все, акумулювання депозитів та ведення поточних рахунків; оплата виписаних на ці банки чеків; надання кредитів підприємцям. Комерційні банки часто називаються фінансовими універмагами або супермаркетами кредиту. Адже вони здійснюють розрахунки і організують платіжний оборот в масштабах усього національного господарства. На базі їх операцій виникають
 4. Комерційний розрахунок і комерційний принцип
  комерційний розрахунок, що базується на зіставленні отриманих економічних результатів з витратами, пов'язаними з досягненням цих результатів. Тому в мікроекономічному аналізі під підприємством слід розуміти первинне господарське ланка у системі та структурі відносин між господарськими суб'єктами, для якого першочергове значення має проблема раціонального використання
 5. 49. Умови платежу
  комерційного кредиту імпортер виписує боргові зобов'язання на погашення одержаного кредиту у формі простого векселя або дає письмову згоду на платіж (акцепт) на перевідних векселях - траттах, виписаних експортером. Розрахунки за товари у формі комерційного кредиту можуть поєднуватися з готівкою платежами, коли певний відсоток вартості оплачується проти подання
 6. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  комерційними організаціями або обмеження конкуренції федеральним антимонопольним органом здійснюється державний контроль за: створенням, злиттям і приєднанням об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 7. 40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  комерційні або спеціалізовані банки, що обслуговують зовнішню торгівлю, як правило, безготівковим шляхом. Банки використовують свої закордонні філії або кореспондентські відносини з іноземними банками. Банківські розрахунки супроводжуються відкриттям кореспондентських рахунків ЛОРО (іноземних банків в даному банку) і НОСТРО (даного банку в іноземних). Ці відносини включають порядок розрахунків,
 8. 1. Структура банківської системи
  комерційних банків. Другий рівень банківської системи - це комерційні банки та інші фінансово-кредитні
 9. Центральний банк
  комерційних банків, виступає як міжбанківського розрахункового центру, фінансового агента уряду. Він може виступати як продавець і покупець на міжнародних грошових ринках, координувати зарубіжну діяльність приватних банків. У всіх країнах центральні банки формують і здійснюють кредитно-грошову політику, контролюють і координують діяльність комерційних банків.
 10. За допомогою яких способів зменшується ризик?
  Комерційний розрахунок засновані на певному ризику, який пов'язаний з непередбачуваними змінами ринкових відносин. Проти такого ризику застосовуються два спеціальних кошти. Перше з них - дотримання комерційної таємниці. Держава передбачає в законодавчому порядку правовий захист всіх видів підприємницької таємниці: виробничої, комерційної (з ким і на яких умовах
© 2014-2022  epi.cc.ua