Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

16. Сутність заробітної плати і її формування

Заробітна плата - це винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру.
У соціально-економічного життя суспільства заробітна плата виконує важливу роль: в якості особистого доходу служить основним матеріальним джерелом життєзабезпечення працівників та їх сімей і в якості сукупного платіжного попиту - одним з чинників підтримки і розвитку виробництва. В умовах ринкової економіки на величину заробітної плати впливає ряд ринкових і неринкових факторів. В результаті чого складається певний рівень оплати праці. Визначальними факторами, що впливають на величину заробітної плати, є взаємодія попиту на працю і його пропозиція, а також рівень техніки, технології та організації виробництва, ефективність державної політики в цій галузі, ступінь впливу профспілок та ін
Заробітна плата є елемент доходу найманого працівника, форма економічної реалізації права власності на приналежний йому ресурс праці. Разом з тим для роботодавця, який купує ресурс праці для використання його в якості одного з факторів виробництва, оплата праці найманих працівників є одним з елементів витрат виробництва.

Основний елемент заробітної плати - ставка заробітної плати. Однак він не враховує індивідуальних відмінностей у здібностях працівників, їх фізичній силі і витривалості, швидкості реакції, ретельності й т. п. Тому в структурі заробітної плати виділяють ще й змінну частину, яка відображатиме відмінності в індивідуальних результатах трудової діяльності (премії, надбавки, відрядний приробіток). Крім того, існують різні види доходів, які працівник може отримувати в силу того, що він працює в даній організації (матеріальна допомога, оплата харчування, оплата путівок і лікування, коштовні подарунки, додаткове медичне і пенсійне страхування). У сукупності заробітну плату і ці види доходів можна розглядати як трудовий дохід працівника даної організації.
До основних ринкових факторів, що впливає на ставку заробітної плати, відносять:
1) зміни попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, при виробництві яких використовується дана праця. Зниження попиту на ринку товарів і послуг веде до скорочення обсягів випуску, а отже до падіння попиту на використовуваний ресурс і навпаки;
2) корисність ресурсу для підприємця (співвідношення величини граничного доходу від використання чинника праці і граничних витрат на цей фактор).
Характеризує співвідношення величини граничного доходу від використання чинника праці і граничних витрат на цей чинник;
3) еластичність попиту на працю. Підвищення ціни ресурсу, збільшення витрат підприємця ведуть до зниження попиту на працю, а отже умов найму. Водночас еластичність попиту на працю за ціною не завжди однакова і залежить від характеру динаміки граничного доходу, частки витрат на ресурс у витратах, від еластичності попиту на товари;
4) взаємозамінність ресурсів. Можливості роботодавця знизити витрати на працю при незмінній технічній базі обмежені. Основні можливості зниження витрат на працю пов'язані з скороченням змінної частини заробітку, проте в якості стримуючого фактора виступають умови колективних трудових договорів;
5) зміна цін на споживчі товари і послуги. Зростання цін на товари та послуги, викликає підвищення вартості життя, тобто збільшення відтворювального мінімуму в структурі ставки заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Сутність заробітної плати і її формування "
 1. § 1. Сутність і величина заробітної плати
  заробітної
 2. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  сутність товару робоча сила і її вартість, розглянути таку форму прояву даного товару, як заробітна плата, з'ясувати її величину і
 3. 14.2.2 . ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  заробітної плати становить wc лист знаходиться в рівновазі в точці А (рис. 14.10). Якщо ставка заробітної плати знизиться до w "c, то оптимум монополіста за інших незмінних умов зміститься уздовж MRPL1 в точку А '. Однак" інші умови "змінюються. Зниження ставки заробітної плати викликає ефекти заміни, доходу і максимізації прибутку, як і у випадку досконалої конкуренції. Чистим результатом
 4. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і
 5. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 6. Запитання для самоперевірки
  сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним
 7. Запитання для самоперевірки
  сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним
 8. Податки та доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше. Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 9. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  заробітної плати здійснюється за такими основними напрямками: 1) оцінка стану і використання трудових ресурсів; 2) вивчення балансу робочого часу; 3) оцінка використання фонду заробітної плати; 4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і
 10. Таблиця 18.
  заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання
 11. Чим різняться номінальні і реальні доходи?
  заробітної плати. Так, при інфляції величина винагороди за працю отримує подвійне вимір: 1) номінальна (від лат. nominalis - іменний) заробітна плата, яка відповідає названій на контракті сумі грошей, належної працівнику за його працю; 2) реальна (від лат. realis - речовий) оплата праці, яка виражається в кількості і якості засобів існування та послуг, які
 12. Чи можливо оцінити роль здібностей, старанності і випадку у визначенні розміру заробітної плати? Важко сказати, так
  заробітної плати? Важко сказати, так як кількісна їх оцінка зесьма проблематична. Однак непрямі дані свідчать про їх біль-Частина 6. Теорія ринку праці шом значенні. Коли фахівці з економіки праці аналізують рівень до-ходів працівників, вони досліджують залежність заробітної плати від змінних, які легко виміряти, - кількість років навчання, досвід роботи з
© 2014-2022  epi.cc.ua