Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Види праці та їх характеристика

Існують різні види праці, всі їх різноманіття класифікують за такими критеріями: за змістом праці, за характером праці, за результатами праці, за методами залучення людей до праці.
Залежно від змісту праці розрізняють такі його види:
1) розумову і фізичну працю;
2) простий і складний працю . Простий праця - це праця працівника, що не має професійної підготовки та кваліфікації. Складна праця - це праця кваліфікованого працівника, що володіє певною професією;
3) функціональний і професійну працю. Функціональний праця характеризується певним набором трудових функцій, характерних для конкретного виду трудової діяльності. Професійний праця є конкретизацією функціонального праці, який утворює широку професійну структуру;
4) репродуктивний і творчий труд. Репродуктивний працю відрізняється стандартностью відтворюваних трудових функцій, його результат заздалегідь відомий і не несе в собі нічого нового. Творча праця властивий не кожному працівнику, він обумовлений як рівнем освіти і кваліфікації працівника, так і здатністю до новацій.
Залежно від характеру праці розрізняють:
1) конкретний і абстрактний працю.
Конкретна праця - це праця конкретного працівника перетворюючого предмет природи з метою надання йому певної корисності і створює споживчу вартість. Абстрактна праця - це сумірний конкретна праця, він абстрагується від якісної різнорідності різних функціональних видів праці, і створює вартість товару;
2) індивідуальний і колективний труд. Індивідуальний праця - це праця окремо взятого працівника або самостійного виробника. Колективна праця - це праця колективу, підрозділу підприємства, він характеризує форму кооперації праці працівників;
3) приватний і громадський працю. Приватний праця завжди є частиною суспільної праці, оскільки носить суспільний характер і його результати прирівнюються один до одного за вартістю;
4) найману працю і самонаем. Наймана праця має місце тоді, коли людина наймається за трудовим договором до власника засобів виробництва виконувати певний набір трудових функцій в обмін на заробітну плату. Самонаем передбачає ситуацію, коли сам власник засобів виробництва створює для себе робоче місце.
Залежно від результатів праці виділяють наступні його види:
1) живий і минулий працю. Жива праця - це праця працівника, який витрачається їм у даний момент часу.
Минулий працю втілюється в таких елементах процесу праці як предмети праці і засоби праці;
2) продуктивну і непродуктивну працю. Результатом продуктивної праці є натурально-речові блага, а результатом непродуктивного праці - соціальні та духовні блага, які мають не меншу цінність і корисність для суспільства.
За умовами праці з різним ступенем регламентації виділяють:
1) стаціонарний і пересувний працю;
2) легкий, середньої тяжкості і важка праця;
3) вільний і регламентований працю.
За методами залучення людей до праці розрізняють:
1) праця по позаекономічному примусу, коли людина включається в трудовий процес за прямим примусу (рабство);
2) праця з економічного примусу, а саме, щоб заробити необхідні кошти для існування;
3) добровільний, вільний праця є потребою людини в реалізації власного трудового потенціалу на благо суспільства, поза Залежно від винагороди.
Засоби праці також зумовлюють поділ праці на різні види: ручний, механізований, автоматизований, машинна праця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Види праці та їх характеристика "
 1. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Швеції, розглянути
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види підприємств виділяють з юридичної точки зору? 3. Чим обумовлений швидке зростання малих підприємств? У чому їх сильні і слабкі сторони? 4. У чому полягає сутність підприємництва? 5. Якими рисами повинен володіти сучасний підприємець? 6. Чому акціонерна власність є найбільш адекватною формою існування великих, середніх і навіть частини дрібних підприємств? 7.
 3. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Японії. Тут же необхідно розглянути структуру і повноваження податкових органів Японії, принципи організації, форми і види податкового контролю. У другому питанні необхідно охарактеризувати за елементами та визначити роль основних
 4. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Китаю. Тут же необхідно розглянути структуру і повноваження податкових органів Китаю, принципи організації, форми і види податкового контролю в Китаї. У другому питанні необхідно розглянути юридичний склад податків, що зараховуються у стовідсотковому
 5. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Франції. У другому питанні необхідно розглянути систему державних органів Франції, наділених певними повноваженнями у податковій сфері, докладно варто розглянути структуру і повноваження податкових органів Франції, принципи
 6. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції. 3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику організації податкового
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний
 8. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи США. У цьому ж питанні необхідно розглянути систему державних органів США, наділених певними повноваженнями у податковій сфері. У другому питанні необхідно навести перелік податків і зборів, що стягуються в США на федеральному рівні і на
 9. Контрольні питання
  види освіти доходів бюджету. 3. До якого виду освіти доходів відносяться доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори? 4. Які види надходжень враховуються в доходах бюджетів? 5. В які терміни повинні бути затверджені федеральні закони, що стосуються
 10. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Канади. У цьому ж питанні необхідно розглянути систему державних органів Канади, наділених певними повноваженнями у податковій сфері, докладно варто розглянути структуру і повноваження податкових органів Канади. У другому питанні
 11. Запитання для самоперевірки
  види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність
 12. Запитання для самоперевірки
  види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність
 13. 51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
  види ринків у структурі загальнонаціонального: 1) ринок товару; 2) фінансовий ринок; 3) ринок послуг; 4) ринок праці. До основних параметрів функціонування ринку відносять: 1) товарність (набір товарів, представлених на ринку), 2) територіальні межі функціонування ринку. Основними кількісними характеристиками ринку є: 1) кількість виробників на ринку; 2) кількість
 14. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»
  види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки Великобританії: особистий прибутковий податок, корпоративний податок і податок на додану вартість. Дайте коротку характеристику місцевих податків Великобританії за елементами. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій
 15. Саме величина доходу пояснює, чому хтось живе в особняку, [меет лімузин і відпочиває на Французькій Рив'єрі, в той
  види робіт не вимагають особливих витрат фізичної або розумової енергії, приємна, і безпечні; інші - складні, навіюють нудьгу або пов'язані з постійним ріскоу для життя. Чим вище ці негрошові характеристики робочого місця, тим більше охочих зайняти його при кожній можливій заробітній платі. Іншими словами пропозиція праці для легкої, приємної та безпечної роботи вище, ніж запропонованого-ються
 16. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Види; - форми організації господарської діяльності (натуральне і товарно-ринкове господарство); - управління економікою (стихійно-ринкове і державно-планове регулювання). Структура організаційних відносин зображена на рис. 2.3. {Foto16} Види організаційно-економічних відносин. Зазначені на рис. 2.3 види організаційно-економічних відносин мають, як ми побачимо в
 17. Тема 17. Характеристика податкової системи Великобританії
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Великобританії. У другому питанні необхідно розглянути систему державних органів Великобританії, наділених певними повноваженнями у податковій сфері, визначити правовий статус, структуру, права та обов'язки податкових органів
 18. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива
 19. Тематика контрольних робіт
  1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у
© 2014-2022  epi.cc.ua