Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 6.4. Світовий податковий кодекс


Організація Об'єднаних Націй (ООН) в рамках тих чи інших міжнародних програм здійснює розробку та впровадження певних проектів з надання допомоги та сприяння країнам, які проводять ринкові реформи і перетворює свою економіку. Один з напрямків такого сприяння - допомога у формуванні, становленні та розвитку національної податкової системи, яка б концентрувала в собі всі досягнення фінансової та правової думки, а також відповідала вимогам сучасної міжнародної економіки, що дозволить оптимізувати взаємовідносини з іншими країнами світового співтовариства.
Саме при реалізації одного з таких заходів у рамках Міжнародної податкової програми виникла ідея підготувати типовий Світовий податковий кодекс. Його основна мета - дати можливість країнам, що знаходяться на шляху реформ, регулювати податкові відносини на науковій основі, створити єдину термінологію і однакове тлумачення '.
Документ у формі «Основ Світового податкового кодексу» був підготовлений і опублікований в 1993 році. Його автори - фахівці Гарвардського університету (США) Уорд М. Хассі і Дональд С. Любик. Основи займають близько 300 сторінок і складаються з тексту Податкового кодексу, що включає 591 статтю, і коментаря до нього. У вступі розробники пишуть, що в Кодексі вони прагнули представити сучасне розуміння податкової системи, перевірене на досвіді багатьох країн.
Незважаючи на те що Кодекс є типовим, в ньому вказуються конкретні ставки податкових платежів, мінімумів і пільг. На думку розробників, наведені показники при всій їх умовності, тим не менш, близькі до реальних. При цьому автори виходять з того, що ні сам текст, ні ставки не є обязательньмі для країни, котра побажала скористатися Кодексом, а носять суто рекомендаційний характер. Конкретні економічні та правові умови держав повинні бути враховані фахівцями цих країн при підготовці свого національного податкового законодавства.
При підготовці Кодексу автори виходили з деяких загальних принципів і положень, які в тій чи іншій мірі знайшли відображення в документі.
Так, кажучи про правові аспекти формування податкової системи держави, автори стверджують, що при розробці системи податкового законодавства доцільно, щоб всі законодавчі акти, що регулюють відносини у сфері оподаткування, були тим чи іншим способом уніфіковані.
Дана обставина дозволить державі оцінювати потреби в доходах із загальної точки зору. Ця мета може бути досягнута, якщо діє один постійний податковий закон, до якого вносяться зміни та доповнення, а не приймається новий незалежний закон всякий раз, коли уряду буде потрібно відкоригувати бюджетні доходи.
Крім того, якщо держава має намір інтегруватися у світову систему господарювання, не в його інтересах встановлювати і вводити протекціоністські податки, де віддається перевагу внутрішнім виробникам або інвестиціям, або створювати найкращі умови окремим секторам вітчизняної економіки шляхом тимчасового звільнення від податків. Як показує практика, в довгостроковій перспективі це призведе до диспропорцій у розподілі фінансових і трудових ресурсів і затримає розвиток стабільної економіки.
Принциповим моментом Кодексу виступає положення, згідно з яким надання економічних субсидій через податкову систему менш ефективно, ніж виплата прямих субсидій. Наявність великої кількості пільг і послаблень неминуче ускладнює податкову систему і підриває її ефективність, позбавляє її необхідної гнучкості, оскільки податкові пільги важко піддаються контролю. Виходячи з цього в Кодексі не передбачаються пільги, тимчасові або
постійні звільнення від податків.
Враховуючи специфіку економіки країн, що розвиваються, автори Кодексу виходять з того, що основна частина доходів у них буде формуватися за рахунок митних зборів, податку на додану вартість, акцизів і податку на прибуток підприємств і організацій. Така податкова система, на думку розробників, має ту перевагу, що адміністративні витрати на одиницю зібраних податків будуть нижче, ніж при справлянні прибуткового податку з фізичних осіб.
У систему податків, рекомендовану Кодексом, включений і індивідуальний прибутковий податок з фізичних осіб, який зачіпає тільки ту частину населення (як правило, невелику), яка має високі доходи. Це обумовлено тим, що держави з народжуваної ринковою економікою - в основному розвиваються і колишні соціалістичні країни - не мають достатніх адміністративних і юридичних ме-
ханизмов для застосування індивідуального прибуткового податку широкого охоплення, який існує в розвинених країнах .
Ні податковий апарат, ні населення не володіють необхідною податкової грамотністю та обчислювальною технікою, щоб можна було ефективно включити цей податок у практику. Для широких верств населення, у яких навряд чи є можливості робити заощадження, на думку авторів, не має великого значення, чи будуть вони платити податки за допомогою прямого або непрямого оподаткування. Індивідуальний прибутковий податок потрібен не стільки заради податкових надходжень, скільки для задоволення почуття рівності. У Кодексі індивідуальний прибутковий податок розглядається в одному розділі з податком на прибуток від підприємницької діяльності. Це зроблено з тих міркувань, що багато понять у них є ідентичними, що при роздільному викладі призвело б до зайвих повторень. При бажанні мати окремі закони про прибутковий податок з фізичних осіб та податок на підприємницьку прибуток законодавець може легко виділити з тексту Кодексу положення, що стосуються того й іншого податків.
У всіх податках Кодекс передбачає механізм урахування інфляції. Як вважають розробники, інфляція неминуча для складних ринкових систем, тому, якщо в законодавстві не передбачити проти цього заходів, вона здатна зруйнувати найкращі закони про податки.
Розробники Світового податкового кодексу вважають, що підготовка і прийняття законів - це лише перший крок у податковій реформі. Головне ж полягає у створенні ефективного податкового апарату. Наявність чесної і висококомпетентних податкової служби - необхідна умова успіху податкової реформи.
Кодекс включає п'ять розділів по числу основних податків, які рекомендуються для введення в країнах з народжуваної ринковою економікою: розділ I - прибутковий податок, II - податок на додану вартість, III - акцизні податки, IV - податок на нерухомість, V - податкова адміністрація.
1. Більш докладно, см.: Бутаков Д. Основи Світового податкового кодексу / / Фінанси, 1996. № 8-9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6.4. Світовий податковий кодекс "
 1. Рекомендована література
  податкових законів для держав Центральної та Східної Європи / Пер. з нім. - Бонн: Федеральне міністерство фінансів, 1993. - 464 с. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 362 с. Пушкарьова В.М. Історія фінансової думки і політики податків: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 192 с. Самуельсон П.Е., Нордхаус В.Д.
 2. Рекомендована література
  податкових законів для держав Центральної та Східної Європи / Пер. з нім. - Бонн: Федеральне міністерство фінансів, 1993. - 464 с. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 362 с. Пушкарьова В.М. Історія фінансової думки і політики податків: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 192 с. Сміт А. Добробут націй. Дослідження
 3. Використана І рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА
  податкових законів для держав Центральної та Східної Європи / Пер. з нім. - Бонн: Федеральне міністерство фінансів, 1993. - 464 с. 18. Лассаль Ф. Непрямі податки та становище робітничого класу / Пер. з нім. - СПб., 1906. - 116 с. 19. Ласпейреса Е. До питання про перекладення податків / Пер. з нім. / / Народне господарство. - СПб., 1902. - № 7. - С. 49-67. 20. Мельник П.В. Розвиток податкової
 4. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  світової економіки. Уніфікація податкових систем проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики. Єдиний підхід до визначення різних елементів оподаткування дозволяє боротися з недобросовісною податкової конкуренцією, виступає як ефективний засіб забезпечення вільного руху капіталів і науково-технічного співробітництва. Проблеми
 5. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  мирование ринкових відносин в Росії зажадало корінного і швидкого зміни форм мобілізації доходів бюджетів різних рівнів. Податкові доходи бюджету. У 90-ті роки була розроблена нова податкова система, в якій використано вітчизняний та зарубіжний досвід. Основні риси податкових доходів бюджетів проявляються в наступному: 1. Податкові доходи базуються виключно на правовій
 6. 14.2. Платежі за користування надрами
  світового рівня їх вартості в доларах США з урахуванням ринкового курсу рубля, встановлюваного ЦБ РФ; - по інших корисних копалин - виходячи зі сформованих вільних цін їх реалізації. При реалізації не власних корисних копалин, а продуктів більш високого ступеня їх переділу (концентратів, окатишів і пр.) розмір платежів коригується знижувальним коефіцієнтом, який визначається як
 7. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  мування оподатковуваного мінімуму доходів - у розмірі певної кратності мінімальної заробітної плати (одноразової, триразовою або п'ятикратної). Ці умови створюють передумови для подальшого реформування прибуткового податку виходячи з динамічних економічних умов. Платниками прибуткового податку є фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства,
 8. 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
  податкова служба, яка, як відомо, складається з Державної податкової служби РФ та державних податкових інспекцій республік у складі Росії і суб'єктів РФ. Світовий досвід показує, що впровадження досягнень інформаційних технологій - найбільш перспективний і економічно ефективний напрямок у роботі податкових органів. Способи організації обробки податкової інформації надають
 9. Відповіді на запитання з залу
  мирование приватної власності в цих формах - є магістральна тенденція світового розвитку. До цього йде весь світ, і ми неминуче будемо рухатися в цьому напрямку - повторюю - автомобіль, дача, квартира, можливість отримання освіти, комфортабельний відпочинок, раціональне лікування. Тенденція до того, щоб такий власністю володіла велика частина населення, щоб стабільний середній клас
 10. 4. Роль держави в економіці Росії.
  Мирование фінансового (в тому числі фондового) ринку, ринку праці та ринкової інфраструктури. Розвиток ринку - об'єктивний процес. Йому можна сприяти, створюючи сприятливі правові передумови. В останні роки проведена велика робота з формування правової бази нової системи господарювання: це Конституція РФ, кодекси законів - Цивільний, Податковий, Земельний, Трудовий та ін Крім
© 2014-2022  epi.cc.ua