Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Міжнародна система економічних індикаторів

Інтернаціоналізація виробництва зажадала обліку зовнішньоекономічних факторів при розробці прогнозів і спеціальних досліджень по створенню міжнародної системи економічних індикаторів, які розгорнулися на початку 70-х рр. минулого століття. На той час національні системи економічних індикаторів були створені крім США в Канаді, Японії, Великобританії та ряді інших країн.

Нижче наведені основні напрямки використання міжнародної системи економічних індикаторів:

Базою для розробки світової системи економічних індикаторів стала американська система.

Прогнозування світової торгівлі є одним з найбільш важливих напрямків міжнародної системи економічних індикаторів. Воно засноване на наступному основному припущенні: експорт з країни А в країну Б визначається станом поточної економічної кон'юнктури в країні Б. Отже, лідируючі економічні індикатори економічного розвитку країни Б можуть використовуватися в якості показників, котрі пророкують тенденції експорту з А в Б. Виконані в Національному бюро економічних досліджень США роботи показали досить високу здатність середнього зведеного лідируючого індексу шести основних економічних партнерів США (Канади, предприятий Аніі, ФРН, Франції, Італії, Японії) відображати динаміку американського експорту в ці країни. Однак слід врахувати обмеженість даного підходу, так як динаміка експорту тут ставиться в залежність лише від стану економічної кон'юнктури в країнах-імпортерах, в го час як необхідно враховувати вплив і інших факторів руху: валютних курсів, внутрішніх цін та ін.

Використовуваний при розробці міжнародної системи економічних індикаторів аналіз «циклів зростання» набув поширення і в прогнозуванні динаміки цін. Аналіз індексів цін показав їх тісний взаємозв'язок з «циклами зростання». Зазвичай прискорення зростання цін мало місце в періоди з зростаючими темпами зростання і, навпаки, уповільнення темпів зростання означали ослаблення зростання цін. Цей взаємозв'язок і була покладена в основу використання індикаторів «циклу зростання» в якості інструментів прогнозування цін.

 1. Модель прогнозування зайнятості
  В якості вихідної для аналізу і прогнозування галузевої зайнятості населення може бути обрана виробнича функція Кобба - Дугласа виду У = aK a L Р, а > О, р > О, де У - валовий випуск; К - витрати капіталу; L - витрати праці. Галузеві функції зайнятості можуть будуватися як зворотні щодо
 2. Модель «принципал - агент»
  Агент (менеджмент) управляє фірмою, якою володіє принципал (акціонери). Виручка (Q) трактується як виробнича функція, у якій єдиним арг ументом служить величина зусиль агента (Е): де р > 0 - еластичність виручки але величиною зусиль. корисність агента (І) дорівнює різниці його зарплати
 3. Модель пересічних поколінь Самуельсона - Даймонда
  Нехай населення складається з молодих і літніх, воно росте темпом п. Індивід максимізує корисність, а суспільство - дохід. Сумарна зарплата працівників: де w - ціна простого праці; L - фізичні затрати праці; Е - ефективність праці, вона зростає темпом g. Пенсії немає. капітал (К) не накопичується
 4. Модель ОЕР Вальраса
  Для спрощення візьмемо економіку без виробництва (мінове господарство; стадія виробництва завершена і вироблені обсяги благ обмінюються па ринках). Господарство складається з гріх індивідів, які споживають три види благ Л, В і Я. В початковому стані перший споживач має (2 Л0, другий - Q B0
 5. Модель Манделла - Флемінґа
  Модель Манделла - Флемінга - це макроекономічна модель відкритої економіки маленької країни з незмінних рівнем цін. Згадаймо, що постійний рівень цін під час переходу від одного рівноважного стану до іншого може зберігатися при наявності кон'юнктурного безробіття, що забезпечує досконалу
 6. Модель Кейган з раціональними очікуваннями
  Виконується припущення Кейган: реальний попит на гроші зменшується по експоненті з ростом очікуваного темпу інфляції. Ринок грошей може перебувати в нерівноважному стані. Раціональні інфляційні очікування - очікуваний і фактичний темпи інфляції збігаються. З припущення Кейган і припущення
 7. Моделі світової економіки, модель конкурентних переваг
  Нехай країна виробляє два продукти (X, Y). Виробнича можливість - набір випусків продуктів (Х, у), який країна може зробити при заданих технологіях і доступних обсягах ресурсів (х - випуск продукту Х } у - випуск продукту У). Кордон виробничих можливостей - підмножина виробничих можливостей
 8. Моделі пересічних поколінь, пропозиція заощаджень
  Міжчасового функція корисності (U) - залежність корисності від обсягу споживання в поточному році (C t ) І наступного року (З 2 ). Крива байдужості - безліч наборів (C t, З 2 ) З рівною корисністю, вона є низхідній. Гранична норма тимчасового переваги (MRS) - величина, на яку слід збільшити
© 2014-2022  epi.cc.ua