Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словарь экономических терминов. Буквы М-О, 2013 - перейти к содержанию учебника

МЕТА

(от ит. meta - половина)
условие сделки, согласно которому ее участчики делят пополам прибыли и убытки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "МЕТА"
 1. 5.3. Спеціальні установи при ООН
  мета діяльності і завдання
 2. 4.5. Фінансово-економічний стан держави
  мета - поетапне протягом 10 років зменшення податків на загальну суму 1 трлн. 270 млрд. дол. Зокрема, з 2003 р. передбачено скасування оподаткування доходів від біржової спекуляції, (її ведуть приблизно 35 млн. американців), а також податку з дивідендів власників акцій, що скоротить податкові зобов'язання на суму 364 млрд. дол. Ці заходи розраховані на заохочення інвестиційної активності,
 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
  Район расположен на западе Русской равнины и по характеру рельефа, отражающего последствия ледникового периода, здесь четко выделяется равнинная западная и возвышенная восточная части. Климат умеренно континентальный, с относительно теплой зимой и прохладным летом, отличается повышенной влажностью: средняя температура января -9°С, июля +16°С, годовое количество осадков колеблется от 500 - 600 мм
 4. 6. Сущность организации труда
  мета и организацию обслуживания рабочих мест. Организация рабочего места предполагает его оснащение всеми необходимыми средствами производства и рациональную планировку всех предметов оснащения на рабочем месте, исходя из принципа удобства работы. Организация обслуживания рабочих мест включает в себя систему взаимодействия основных и вспомогательных рабочих, при котором основной функцией
 5. 66. Теории мотивации
  мета-потребности). Базисные потребности располагаются в восходящем порядке от «низших» материальных до «высших» духовных: 1) физиологические (в пище, в дыхании, в одежде, в жилище, в отдыхе); 2) экзистенциальные (в безопасности своего существования, в гарантии занятости и т. д.); 3) социальные (в привязанности, принадлежности к коллективу и др.); 4) потребности в самоуважении и престиже (в
 6. ПЕРЕДМОВА
  Зміст даного навчального посібника виходить із передумови, що існують спільні для всіх правових демократичних країн із ринковою економікою теоретичні засади і наукові принципи оподаткування, інститути та організаційні структури функціонування податкових систем, моделі фіскальної політики. Актуальність даного курсу обумовлена тими міркуваннями, що як теоретична розробка питань оподаткування, так і
 7. 5.2. Спеціальні програми в структурі ООН
  мета Університету - здійснення досліджень навчальних програм і центрів, вяких ведеться підготовка і перепідготовка кадрів. Навчальний і науково-дослідний інститут ООН(ЮНІТАР) заснований у 1963 році у відповідності до рішення Генеральної Асамблеї як автономний заклад. Основна функція - підготовка адміністративних і дипломатичних кадрів для країн, що розвиваються. Інститут здійснює наукові
 8. 3.2.3. Економічна інтеграція в Латинській Америці
  Особливість латиноамериканської інтеграції полягає в прагненні країн вийти із стану периферійності в системі світового господарства, об'єднати, інтегрувати дві національні економіки в єдиний народногосподарський комплекс, посилити рівень взаємопереплетення і взаємопроникнення капіталів двох найбільших країн регіону: США і Канади. Інтеграція цього регіону в глобальну економіку здійснюється
 9. 6. «Экономический подход» как исследовательская программа
  метафоры: именно они 14 Например, родители не могут заключить с ребенком контракт, по которому одна сторона брала бы па себя обязательство предоставить хорошее образование, а другая в обмен на это обеспечить надежную поддержку в старости. 14 Becker G.S. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago, 1976. P. 8. " Беккер ГС. Указ. соч. С. 26. 736 I придают
 10. 3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему
  мета - сприяння розвитку політичних, торговельних, економічних та культурних відносин. Цією ж Угодою передбачена допомога Співтовариства у справі поступового зближення валютної політики України з політикою Європейської валютної системи. Інтеграція у світові валютні системи має стати для України стратегічно важливим напрямом, оскільки для економічних та соціальних зрушень потрібні доступ до
 11. 5.1. Особливості і характер економічної діяльності ООН та структура її організацій
  мета - сприяти економічному і соціальному прогресу всіх народів. Домінуючими структур- ними елементами системи органів економічного співробітництва в рамках ООН є три із шести головних органів, вказаних у Статуті, а саме Генеральна Асамблея, Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР), Секретаріат. Генеральна Асамблея служить найвищим форумом у рамках Організації для обговорення найважливіших проблем
 12. 11.5. Реформування податкової системи Росії
  мета податкової реформи: зниження рівня податкових ставок, скорочення кількості податків, скасування більшості пільг, запровадження ринкових засад визначення бази оподаткування. У разі повної реалізації задуманого в найближчі роки в Росії сформується по суті нова національна податкова
 13. 7.3. Метатехнологии: прозрачность странного мира
  метатехнологии, знаменовавшие начало принципиально нового этапа не только технологической эволюции человечества, но и развития самих рыночных отношений. Специфика метатехнологий и их ключевая отличительная черта состоит в том, что сам факт их применения автоматически, сам по себе делает для любой применяющей их стороны принципиально невозможной всякую реальную конкуренцию с разработчиком этих
© 2014-2022  epi.cc.ua