Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

5.1. Особливості і характер економічної діяльності ООН та структура її організацій

Організація Об 'єднаних Націй - це найбільша, універсальна і найавторитетніша міжнародна організація сучасності, яка покликана займатися вирішенням головних політичних проблем.
ООНстворенав 1945році. Об'єднуючи 185 незалежнихдержав, вона безпосередньо здійснює свою діяльність у сферах економічного, соціального і політичного розвитку країн, сприяє формуванню стабільного і сприятливого середовища для міждержавного співробітництва.
Пріоритетне значення в ООН має формування продуктивного міжнародного економічного середовища, яке сприяє досягненню прогресу в розвитку країн світу, ефективній інтеграції країн, що розвиваються, в систему міжнародної торгівлі.
ООН сприяє забезпеченню права вибору кожною країною своєї економічної системи розвитку, володіння, використання й експлуатації всіх своїх природних багатств і ресурсів, а також розширенню науково-технічної діяльності промислово розвинутих і розвиваючих країн для мобілізації національних ресурсів на досягнення економічного розвитку.
Удосконалюючи принципи й основні ідеї, спрямовані на розвиток МЕВ, ООН реалізує важливі функціональні аспекти, серед яких особливу актуальність становлять дослідження проблем взаємозв'язку між глобалізацією і розвитком економіки в світі, вивчення ролі і впливу глобалізації економіки на регулювання світових фінансових процесів.
Важливою функціональною сферою діяльності ООН є розробка перспективних форм і методів партнерства між промислово розвинутими і країнами, що розвиваються, із врахуванням ступеня їх економічного розвитку.
Особливого значення на даний час набувають такі функціональні аспекти:
- забезпечення подальшої інтеграції країн у сферах розвитку аналітичної та нормативної економічної і соціальної політики в світі;
- визначення перспективних форм і методів партнерства між країнами, де особливого значення набувають розробка положень і процедур міжнародних угод із надання фінансово-економічних преференційкраїнам, що розвиваються, лібералізації зовнішньоекономічнихзв'язків і їх розширення;
- сприяння забезпеченню права вибору кожною країною системисвого економічного розвитку, володіння, використання й експлуатаціївсіх її природних ресурсів і багатств. Для реалізації завдань цього напрямку ООН розробляє аналітичні і нормативні основи законодавчихгарантій формування та застосування ресурсного потенціалу країн,повної мобілізації і раціонального використання всіх наявних ресурсів.На основі інформаційних програм і рекомендацій ООН здійснюютьсяугоди і консультації між державами для досягнення оптимального використання природних ресурсів, що належать кільком країнам, а також регулюється і контролюється діяльність ТНК;
- сприяння розширення науково-технічної діяльності промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються. В ООН формуєтьсясистемна основа для досягнення результатів розвитку науки і технікикожною державою, спрямована на здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері створення і поширення прогресивних технологій з врахуванням усіх міждержавних інтересів, включаючи права й обов'язки засновників, постачальників і користувачівпріоритетних технологій. Це відкриває доступ країнам, що розвиваються, до досягнень сучасної науки і техніки, сприяє створенню, зміцненню і розвитку науково-технічної і технологічної інфраструктури, а також активізації діяльності цих країн у передових науково-дослідницьких і техніко-технологічних галузях.

- забезпечення подальшої інтеграції країн у сферах посиленняаналітичної і нормативної діяльності для розробки перспективної економічної та соціальної політики в світі.
Найважливішою функцією ООН є координація проблем, пов'язаних з формуванням і реалізацією світових інвестицій, створенням необхідних умов для їх розвитку в сферах міжнародного підприємництва. ООН сприяє створенню реальної основи для лібералізації діяльності в галузі прямих іноземних інвестицій, підтримки тенденцій до реалізації відкритої інвестиційної політики в багатьох країнах світу, розвитку в них ринкових відносин.
У Преамбулі Статуту ООН відмічено, що її мета - сприяти економічному і соціальному прогресу всіх народів. Домінуючими структур-
ними елементами системи органів економічного співробітництва в рамках ООН є три із шести головних органів, вказаних у Статуті, а саме Генеральна Асамблея, Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР), Секретаріат.
Генеральна Асамблея служить найвищим форумом у рамках Організації для обговорення найважливіших проблем економічного характеру. Свої функції Асамблея здійснює, в основному, через Другий Комітет із економічних і фінансових питань - один із головних комітетів Асамблеї.
Центральним форумом, на якому обговорюються міжнародні економічні та соціальні проблеми глобального міжгалузевого характеру та розробляються рекомендації з цих проблем для держав-членів і системи ООН у цілому, є Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР), створена в 1946 році. В обов'язки Ради входить організація досліджень і підготовка різного роду доповідей та рекомендацій із величезного переліку міжнародних економічних, соціальних, культурних питань. Рада готує проекти конвенцій для подання Генеральній Асамблеї ООН, може скликати міжнародні конференції з цих питань.
Нині членами ЕКОСОР є 54 країни, що обираються на трирічний термін, при цьому щорічно оновлюється третина складу.
Головні питання, які вирішує ЕКОСОР:
- світове економічне і соціальне становище, підготовка фундаментальних оглядів та інших аналітичних публікацій;
- проблеми охорони навколишнього середовища;
- економічна і науково-технічна допомога країнам, що розвиваються;
- різні аспекти продовольчої проблеми;
- проблеми соціально-економічної статистики;
- проблеми народонаселення;
- проблеми природних ресурсів;
- проблеми населених пунктів;
- проблеми планування і мобілізації фінансових ресурсів;
- роль державного і кооперативного секторів в економіці країн, щорозвиваються;
- регіональне співробітництво;
- складання програмних соціально-економічних документів -¦міжнародних стратегій розвитку ООН, а також спостереження за їхреалізацією.
Важлива роль ЕКОСОР у системі органів ООН ілюструється тим, що саме він прийняв рішення на початку 70-х років про дослідження діяльності міжнародних монополій, або транснаціональних корпорацій (ТНК) та розробку Кодексу поведінки ТНК. Ця діяльність ООН у кінцевому підсумку призвела до того, що в її структурі з'явилась спеціальна Комісія ООН із транснаціональних корпорацій, а також спеціальний підрозділ у Секретаріаті ООН з цього питання - Центр ООН із ТНК.
З початку 90-х років ЕКОСОР стала більше уваги приділяти країнам Східної Європи, в т.ч. СНД, Балтії, і т.д.
У рамках ЕКОСОР діють різноманітні міжурядові постійні і функціональні комісії та комітети: статистична комісія, комісія з народонаселення, комісія з питань ТНК, комітет з природних ресурсів, комісія соціального розвитку, комісія з прав людини, комітет з неурядових організацій і т.
д. Вони об'єднані під загальною назвою - допоміжні органи ЕКОСОР. Рада координує також діяльність таких міжурядових органів як комітет з науки і техніки, комісія з населених пунктів, Всесвітня продовольча рада, Комітет з нових і відновних джерел енергії.
У системі органів ЕКОСОР діє п'ять регіональних економічних комісій: Європейська економічна комісія, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Економічна комісія для Африки, Економічна комісія для Латинської Америки, Економічна комісія для Західної Азії.
Європейська економічна комісія (ЄЕК) заснована в 1947 році, її діяльністю керує Секретаріат на чолі з виконавчим секретарем. Вона розміщена в Женеві (Швейцарія). До сфери діяльності комісії входять питання економічних, виробничих, транспортних, сільсько-господарських та інших проблем.
Економічна і соціальна комісія ООН для Азії і Тихого океану (ЕСКА-ТО). Ця комісія створена рішенням ЕКОСОР в 1947 році під назвою Економічна комісія для Азії і Далекого Сходу, а з 1974 року отримала теперішню назву. Секретаріат ЕСКАТО знаходиться у м. Бангкок (Таїланд). Комісія має 9 галузевих органів: з питань промисловості та будівництва, сільського господарства, торгівлі, природних ресурсів, соціального розвитку, статистики, народонаселення, транспорту, - а також допоміжні органи. Ці органи й організації здійснюють аналіз ситуації з конкретних галузевих проблем у цьому регіоні, організовують і проводять симпозіуми з метою затвердження проектів і програм для вирішення завдань на національній та міждержавній основі, розробляють ідеї і рекомендації.
Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА) створена в 1958 році. Штаб-квартира знаходиться в Адіс-Абебі (Ефіопія). До її складу входить 50 африканських країн. ЕКА скликає свої сесії один раз у два роки. Комісія здійснює дослідження економічних і технологічних проблем в африканських територіях, сприяє збору, аналізу та розповсюдженню економічних, технологічних та статистичних відомостей.
Економічна комісія для Латинської Америки (ЕКЛА) створена в 1948 році і включає 40 країн, у тому числі США, Англію, Францію, Канаду, Нідерланди, Іспанію, Португалію. Штаб-квартира комісії розміщена в Сантьяго (Чилі). Комісія співпрацює з Андським пактом (Картахенсь-ка угода).
В останні роки ЕКЛА приділяє увагу аналізу стану зовнішньої заборгованості регіону та визначення шляхів зменшення боргового тягаря.
Економічна комісія ООН для Західної Азії (ЕКЗА) створена у 1973 році. Штаб-квартира знаходиться у Багдаді. Членами цієї комісії є 12 арабських країн. ЕКЗА скликає свої сесії щорічно, має допоміжні органи галузевого і функціонального порядку, які здійснюють дослідження, підготовку, проведення симпозиумів, розробку рекомендацій з метою розвитку і міжнародного співробітництва на регіональній основі. Але успішна діяльність ЕКЗА багато в чому блокується невпорядкованістю політичної ситуації на Близькому і Середньому Сході.
Секретаріат ООН- адміністративно-виконавчий орган, який забезпечує нормальне функціонування інших інститутів ООН. Більшість співробітників центрального апарату секретаріату працює на економічну службу. Найбільшим з підрозділів економічного апарату ООН є Департамент з економічних і соціальних питань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5.1. Особливості і характер економічної діяльності ООН та структура її організацій"
 1. 11.2.2. Податок на прибуток підприємстві організацій
  діяльності, що не пов'язана з регулюванням грошового обігу ; - підприємства, організації та установи, які являються юридичними особами та мають ліцензію на здійснення страхової діяльності. Об'єкт оподаткування - валовий прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів та іншого майна; доходи від позареалізаційних операцій, зменшені на суму витрат по цих операціях. Прибуток
 2. 5.3. Спеціальні установи при ООН
  характеру. Мета діяльності організації -сприяння країнам, що розвиваються, у вирішенні завдань, пов'язаних з глобалізацією МЕВ і інтеграцією у світову економіку на справедливій основі. Учасниками організації на даний час є 188 країн. Конференція - вищий керівний орган ЮНКТАД - скликається раз у чотири роки на рівні міністрів для вироблення стратегічних напрямків діяльності і визначення
 3. 3.2. Розвиток міжнародної економічної інтеграції
  економічної
 4. 4.5. Фінансово-економічний стан держави
  економічної інфраструктури. Доля державного сектора у виробництві ВВП складає 13%, у тому числі федерального уряду - 4%. В державному секторі зайняті 20 млн. чоловік, із них у збройних силах - 1,4 млн. В 2000 р. із ініціативи президента Джорджа Буша розпочата масштабна податкова реформа. Її оголошена мета - поетапне протягом 10 років зменшення податків на загальну суму 1 трлн. 270 млрд. дол.
 5. 5.4. Фінансово-економічний стан держави
  економічної політики, орієнтованої на підвищення ефективності виробництва за рахунок трьох факторів: проведення крупномасштабної приватизації (виручка від реалізації активів державних підприємств і власності склала близько 80 млрд. фунт. ст.); дерегулювання та децентралізації управління економікою, зокрема шляхом розширення автономних прав Шотландії та Уельсу з відповідною передачею на
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  особливості адміністративно-організаційної технології справляння такого податку. 4. Прибутковий податок в Італії був запроваджений за британською (шедулярною) системою справляння, деякі елементи якої збереглися при оподаткуванні доходів донині. Поясніть особливості шедулярної системи. 5. Представнику італійської школи фінансової науки Антоніо Де Віті Де Марко (1858-1943) належить робота
 7. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005

 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  особливості відкупної системи в порівнянні з акцизною. Які соціальні, відчутні дотепер, наслідки мала відкупна система? 3. У 1894 р. у Росії була запроваджена фіскальна монополія на горілку ("казенная продажа питей"). Поясніть її суть та мотиви, якими міг керуватися ініціатор монополії міністр фінансів С.Ю. Вітте. 4. У чому полягає сенс заміни прогресивної шкали оподаткування прибутковим
 9. Список литературы
  діяльності // Уч. пос. за ред. Перерви П.Г., Погорєлова М.І., Гаврись О.М. - Харків: НТУ "ХПІ", 2004. 45. Економіка труда. // Под ред. А.И. Роффе. - М.: «МИК», 2000. 46. Економіка труда. // Уч. пособие под ред. Погорелова Н.И. - К.: ИСМО МО Украины, 1997. 47. Яковлев Р.А. Оплата труда на предприятии. - Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. 48. Бажин И.И.
 10. 11.1. Адміністрування податків
  характер взаємин між двома податковими відомствами можна сказати так: хто швидше добіжить до платника податків. Ситуація усугублялася тим, що кожне з цих відомств мало спеціальні фонди, куди за результатами перевірок відраховували певні суми від додатково зібраних податків. Зрозуміло, - відомчий інтерес полягав у максимізації фондів. Історія з російською податковою поліцією повчальна в тому
 11. В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004
  структуру й організацію національних податкових систем країн "Великої вісімки". Залучення численного наукового апарату, в тому числі англомовних джерел, виводить функціональне призначення посібника за межі власне курсу лекцій для студентів фінансово-економічних спеціальностей, робить його корисним для широкого кола читачів, яких інтересують історія, теорія і практика оподаткування. Написав
 12. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  особливості французької системи професійного податку. З якою метою, крім фіскальної, запроваджений даний податок? 7. У Франції деякий час існував так званий податок солідарності з цільовим призначенням для фінансування програм підтримки малозабезпечених сімей за рахунок платників податків, доходи яких перевищують 3,6 млн. фр. у рік. Як можна оцінити податок такого типу? Чи доцільно і можливо
 13. 11.2.9. Інші федеральні податки
  характер і служать джерелом фінансування будівництва та утримання автомобільних шляхів державного і місцевого значення. Відповідно податкові надходження зараховуються до спеціалізованих цільових позабюджетних фондів - федерального дорожнього фонду, а також територіальних дорожніх фондів. Сьогодні діючим законодавством можуть справлятися наступні податки: - податок з реалізації
 14. 7.2. Організація адміністрування податків
  характеру за податкові правопорушення. Окремої уваги заслуговує оригінальний виправно-виховний захід: суд після розгляду справи про ухилення від сплати податків шляхом обману дає дозвіл на повторювану протягом трьох місяців публікацію вироку в засобах масової інформації, а також повідомляє про винесений вирок по місцю роботи або проживання засудженого. В процесі збору й обробки податкової
 15. Тема 10. Податкова система Японії
  особливості останньої: очищення податкової системи від архаїчних елементів, створення комфортних умов для діяльності добросовісних платників, заохочення добровільної сплати податків. З цією метою було внесено оригінальне нововведення - запроваджено так звані блакитні декларації для компаній, які вели належний бухгалтерський облік і звітність, повністю виконували податкові зобов'язання. Подавачі
 16. 2.3.1. Суть міжнародної валютної системи
  особливості визначаються ступенем розвитку, станом економіки і зовнішньоекономічних зв'язків країни. Національна валютна є система нерозривно зв'язана із світовою валютною системою, тобто формою організації світових валютних відносин, закріплених міждержавними угодами. Світова валютна система склалася до середини XIXст. Характер функціонування і стабільність світової валютної системи залежать
 17. 11.2.4. Прибутковий податок із фізичних осіб
  характеру, що демонструють такі дані: Таблиця 11.1 Зміни податкових вирахувань 2002 рік 2003 рік Вид витрат Сума вирахування (руб.) Максимальна сума повернення податку (руб.) Сума вирахування(руб.) Максимальна сума повернення податку (руб.) Суми, витрачені на лікування 25 500 3250 38000 4940 Суми, витрачені на освіту 25 000 3250 38000 4940 Суми, витрачені на купівлю житла 600 000 78
 18. 6.1. Особливості національної податкової системи ФРН
  характер або податки повністю закріплюються за певними бюджетами. Так, надходження від акцизів і мита в повних сумах закріплені за федеральним бюджетом. Прибутковий податок із громадян (забезпечує близько 40% бюджетних доходів) розподіляється наступним чином: 42,5% надходжень поступає в федеральний бюджет; 42,5% - у бюджет землі; 15% - у бюджети общин. Корпоративний податок і податок на дохід із
© 2014-2022  epi.cc.ua