Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

5.3. Спеціальні установи при ООН

Статутом ООН передбачається створення спеціалізованих закладів, до яких відносяться: Організація з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний союз електрозв'язку, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО).
ЮНЕСКО - ця організація діє з 1946 року. Штаб-квартира знаходиться у Парижі. її членами є більше 160 держав. Мета - розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки і культури.
У рамках ЮНЕСКО діє багато наукових програм співробітництва, наприклад, з 1975 року - Міжнародна гідрологічна програма.
МОЛ заснована в 1949 році Лігою Націй. Секретаріат МОП -Міжнародне бюро праці - розміщений у Женеві. Головний напрямок діяльності МОП - розробка міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань праці і прав профспілок.
ВООЗ створена в 1948 році. Це найбільший за масштабами своїх операцій спеціалізований заклад ООН. Програми ВООЗ і її органів включають усі найважливіші галузі охорони здоров"я, у тому числі і підготовку медичних кадрів, координацію медичних і біологічних досліджень, обмін медичними знаннями, співробітництво в галузі фармакології.
У системі ООН діє ще багато спеціалізованих закладів, до яких входить більшість країн світу. Це - Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Всесвітня організація інтелектуальної власності, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Спеціалізованими закладами ООН є також МВФ, група Світового банку.
Конференція з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) створена Генеральною Асамблеєю в 1964 році і є постійним міжурядовим органом та координаційним центром Генеральної Асамблеї ООН у галузі торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій і розвитку. В діяльності ЮНКТАД беруть участь практично всі держави-члени ООН і ряд міжнародних організацій.
Основними завданнями ЮНКТАД є:
- сприяння розвитку міжнародної торгівлі, забезпечення стабільного миру і рівноправного співробітництва між державами;
- розробка рекомендацій, принципів, організаційно-правовихумов і механізмів функціонування сучасних МЕВ;
- участь у координації діяльності інших установ системи ООН угалузі економічного розвитку, налагодження господарських зв'язків.
ЮНКТАД розглядає низку питань і проблем міжнародної торгівлі сировиною, готовими виробами і напівфабрикатами, транспорту, страхування, кредитування зовнішньої торгівлі, передачі технологій тощо. Рішення ЮНКТАД приймаються у формі резолюцій, заяв, погоджених висновків і не носять юридично обов'язкового характеру.
Мета діяльності організації -сприяння країнам, що розвиваються, у вирішенні завдань, пов'язаних з глобалізацією МЕВ і інтеграцією у світову економіку на справедливій основі.
Учасниками організації на даний час є 188 країн. Конференція - вищий керівний орган ЮНКТАД - скликається раз у чотири роки на
рівні міністрів для вироблення стратегічних напрямків діяльності і визначення пріоритетів у роботі. Наданий час проведено 10 конференцій ЮНКТАД.
У період між конференціями щорічно скликається Рада з торгівлі і розвитку, яка також є керівним органом ЮНКТАД. До складу Ради, відкритої для всіх членів Конференції, нині входить 144 країни. Рада має декілька допоміжних органів - функціональних комісій. Вона також відповідає за забезпечення роботи Комісії з питань науки і техніки з метою розвитку, яка є допоміжним органом ЕКОСОР ООН.
На чолі ЮНКТАД стоїть Генеральний секретар Конференції в ранзі заступника Генерального секретаря ООН.
Секретаріат, розміщений у Женеві (Швейцарія). Він нараховує близько 400 співробітників і входить до складу Секретаріату ООН.
Річний бюджет організації з оперативної діяльності становить близько 50 млн дол. і виділяється з бюджету ООН.
У рамках ООН ЮНКТАД співпрацює з багатьма іншими організаціями, у тому числі з Департаментом ООН з економічних і соціальних питань, ПРООН, а також з групою Світового банку, МВФ та іншими.
ЮНКТАД здійснює оперативну діяльність на таких основних програмних напрямках:
1. Глобалізація і стратегія в галузі розвитку.
2. Міжнародна торгівля товарами, послугами і сировиною.
3. Інвестиції, технології і розвиток підприємств.
4. Інфраструктура послуг для розвитку та ефективність торгівлі.
5. Найменш розвинуті країни, які не мають виходу до морів, іострівні держави.
Крім програмних напрямків, ЮНКТАД також діє у сфері технічного співробітництва, яке спрямоване на:
- зміцнення людського й інституційного потенціалу країн, що розвиваються для покращення умов їх розвитку;
- розширення можливостей участі цих країн у світовій економіці,зокрема, у міжнародній торгівлі, фінансовій та інвестиційній діяльності;
- надання допомоги країнам, що розвиваються, у вирішенні їхміжнародних проблем;
- збільшення можливостей цих країн брати участь у переговорах зпитань міжнародної торгівлі, фінансів і інвестицій.
Фінансування технічного співробітництва здійснюється за рахунок коштів ПРООН, Європейської комісії, групи Світового банку, Міжамериканського банку розвитку, фондів із фінансування розвитку, окремих країн-донорів, країн-бенефіціарів, тобто самих країн, що розвиваються.
Потрібно відмітити, що найбільша частка ресурсів по лінії технічного співробітництва припадає на проекти африканського регіону (33 %), а також на міжрегіональні проекти (32 %). Витрати в європейському регіоні складають лише 12 % загального обсягу цих ресурсів.
Організація здійснює щорічні авторитетні публікації з різних аспектів своєї діяльності, які вміщують аналітичні довідкові матеріали, експертні оцінки, рекомендації і т.д.
Контрольні запитання і завдання:
1. Яка роль ООН у міжнародному економічному співробітництві?
2. Назвіть основні функції ООН.
3. Покажіть схематично структуру ООН з врахуванням усіх основних її програм і установ.
4. Які регіональні економічні комісії діють у системі органів ЕКО-СОР?
5. Назвіть основні питання, які вирішує ЕКОСОР.
6. Охарактеризуйте спеціальні програми в структурі ООН.
7. Дайте характеристику спеціальним установам при ООН.
8. У чому полягає мета діяльності і завдання ЮНКТАД?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5.3. Спеціальні установи при ООН"
 1. 11.2.2. Податок на прибуток підприємстві організацій
  Податок на прибуток підприємств і організацій запроваджений у 1991 р. Платники податку: - підприємства та організації, в тому числі бюджетні, які є юридичними особами, включаючи створені на території РФ підприємства з іноземними інвестиціями, а також міжнародні об'єднання та організації, що займаються підприємницькою діяльністю; - філії та інші подібні підрозділи підприємств та організацій,
 2. Вопрос 75 Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения
  Ответ Экономическая система находится в равновесии в точке пересечения кривых AD и AS. Пересечение краткосрочной кривой AS с кривой AD показывает, что экономика находится в состоянии краткосрочного равновесия. Экономическая система находится в состоянии долгосрочного равновесия только в точке пересечения кривой AD и долгосрочной кривой AS. Условием долгосрочного и краткосрочного равновесия
 3. 5.3. Адміністрування податків
  Парламент як вищий орган законодавчої влади вперше був скликаний у 1265 р. у формі представників дворянства, духовенства і міщан. Сучасний парламент Великої Британії юридично складається з монарха, палати лордів і палати громад; має право видавати, змінювати і скасовувати закони, приймати державний бюджет. Монарх - голова Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і
 4. Экономисты, занимаю- щиеся изучением результатов деятельности профсоюзов, установили, что их
  Экономисты, занимаю- щиеся изучением результатов деятельности профсоюзов, установили, что их чле- ны имеют зарплату в среднем на 10-20 % выше, чем не входящие в них рабочие аналогичной квалификации. Когда профсоюзы добиваются заработной платы, превышающей равновесный уровень, спрос на рабочую силу снижается, а ее предложение и безработица увеличиваются. Положение рабочих, имеющих работу,
 5. 11.1. Адміністрування податків
  Податкова служба Російської Федерації (Росії, РФ) була створена в 1991 р. Структурно вона складається з 82 податкових управлінь по суб'єктах Російської Федерації та 1600 інспекцій. На утримання податкової служби витрачається 18 млрд. рублів (близько 500 млн. у доларовому еквіваленті). В 1992 р. у складі податкової служби було сформоване Управління податкових розслідувань, призначене для боротьби
 6. 30% КОМПЕНСАЦИИ ПОСЛЕ ПРОСЕДАНИЯ СЧЕТА
  Этот метод не включает скользящую среднюю капитала, но действует точно так же. Для определения точки остановки вместо скользящего среднего просто установите определенный долларовый порог убытка, который не должен быть преодолен. После того, как убыток превысит пороговый уровень и сделки прекратятся, при повторном подъеме доведите прирост капитала до того, чтобы он покрыл 30% от суммы потерь, и
 7. Следует заметить, что в начительной части нашего анализа конкурентных фирм мы не будет использовать л: пущение о
  Следует заметить, что в начительной части нашего анализа конкурентных фирм мы не будет использовать л: пущение о свободном входе и выходе, так как это условие не является необхо- лимым для того, чтобы все фирмы на рынке принимали установившуюся цену. Тем -:е менее, вводя это условие, мы имеем возможность расширить наш анализ и лрийти к важным дополнительным выводам. Конкурентный рынок -
 8. 2.5.4. Прием детализации
  Детализация представляет собой один из наиболее распространенных приемов анализа во многих областях науки, в том числе и в анализе финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. При сочетании с другими приемами детализация позволяет всесторонне оценить исследуемые явления и вскрыть причины создавшегося положения. В зависимости от сложности явления описывающие его показатели
 9. Контролирующая функция
  Наконец, необходимо выделить контролирующую функцию налогов, которая позволяет установить соотношение между налоговыми поступлениями и потребностями государства в финансовых ресурсах, определить направления эффективного использования последних, установить надзор за движением финансовых ресурсов в стране, вносить изменения в действующую налоговую систему. Выполнение контрольной функции, ее полнота
 10. Два орудия - лучше, чем одно
  . Например, вы купили 1000 акций, а тренд начал замедляться и гро- зит развернуться вниз. Сейчас - самое время продавать. При торго- вле электронным способом на рынке Nasdaq вам надо использовать данную тактику для облегчения продажи акции. Если вы хотите продать акции на активном рынке, вам понадобится установить два экрана для одной и той же акции. Поскольку вы не знаете, будут ли
 11. 2. Сравнительный анализ воспроизводства капитала фирмы
  2.1. Укажите, почему для обеспечения кругооборота капитала необходим непрерывный кругооборот всех функциональных форм капитала. 2.2. Установите, как связаны между собой оборот капитала фирмы и его расширенное воспроизводство. Какую роль играет фонд амортизации в простом и расширенном воспроизводстве на предприятии? 2.3. Определите, как совершенствовались все факторы производства под
 12. Прибыль потребителя
  При изучении цен спроса важное значение имеет выгода потребителя. Прибыль, или излишек, потребителя представляет собой разность между максимальной суммой, которую готов заплатить потребитель за то количество данного блага, на которое он предъявляет спрос, и фактически заплаченной суммой. Рассмотрим формирование излишка потребителя на условном примере (рис. 10.4). {foto13} Рис. 10.4.Прибыль,
 13. 4.3. Система штатних і місцевих податків
  В американській традиції організації державних фінансів відсутнє поняття зведеного або консолідованого бюджету як предмету законодавчих актів, фінансово-економічного аналізу чи показника офіційної статистики. Всі ланки бюджетної системи США автономні, формально незалежні одна від одної. Ця традиція походить із двох джерел: американської історії та національної ментальності. Справа в тому, що
 14. Требования к компьютеру
  В школе www.tradingschool.com мы установили клиентские компью- теры для обучающихся у нас трейдеров. Эти системы предоставля- ются по их себестоимости в качестве дополнительной услуги для на- ших студентов. Вот перечень минимальных требований: Самый быстрый процессор, доступный на текущий момент 128 MB RAM (оперативная память) или 14-гигабайтный жесткий диск 228 40xCD-ROM
 15. 11.2.9. Інші федеральні податки
  Податкові платежі даної групи мають цільовий характер і служать джерелом фінансування будівництва та утримання автомобільних шляхів державного і місцевого значення. Відповідно податкові надходження зараховуються до спеціалізованих цільових позабюджетних фондів - федерального дорожнього фонду, а також територіальних дорожніх фондів. Сьогодні діючим законодавством можуть справлятися наступні
 16. 4 Производство и издержкив долгосрочном периоде
  Долгосрочный период отличается от краткосрочногоспособностью фирмы свободно варьировать все фак-торы, производства в долгосрочном периоде. В товремя как здания и оборудование фирмы не могутбыть заменены в краткосрочном периоде, в долгос-рочном периоде фирма может построить или арен-довать дополнительные производственные помеще-ния и установить именно те машины, которые ей не-обходимы. В
 17. Равновесная цена
  Равновесная (рыночная) цена устанавливается под воздействием спроса и предложения. На рис. 6.5 представлен график равновесия. При данной равновесной цене желание и готовность покупателей приобрести товар, а также желание и готовность продавцов его продать совпадают. {foto9} Рис. 6.5. Равновесие на рынке:P - равновесная цена; Q - равновесный объем продаж Равновесие означает, что все
 18. Размер стороны бид
  Во-вторых, что более важно, - изменился размер стороны бид. До того, как продавец ввел ордер, покупатель был готов приобрести 10,000 акций по 36. Как уже говорилось ранее, невозможно установить, был ли это один покупатель или же несколько покупателей, готовых купить различное количество акций по 36, что в общей сумме составляло 10,000 акций. Как бы то ни было, 100 акций были только что куплены, и
© 2014-2022  epi.cc.ua