Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

матеріаломісткі

витрата матеріалів у розрахунку на натуральну одиницю або на рубль вартості що випускається.
Вимірюється у фізичних одиницях, у грошовому виразі або у відсотках, які складають вартість матеріалів у загальних витратах виробництва продукції, у собівартості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " матеріаломісткі "
 1. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  матеріаломісткість, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів: Мо=V / М, (4) де V - обсяг реалізованої продукції.
 2. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна матеріаломісткості за окремими елементами витрат. 3. Визначається вплив зміни факторів «норм» (кількості витрачених матеріалів на одиницю продукції) і цін на матеріаломісткість продукції. 4.
 3. 9.2 Показники рівня використання оборотних фондів
  матеріаломісткість продукції; зворотний показник матеріаломісткості продукції - матеріаловіддача. Матеріаломісткість (Ме) і матеріаловіддача продукції (Мо) визначаються за форму-лам {foto43} До приватним показниками матеріаломісткості продукції відносяться металоємність, електро-ємність і енергоємність. Показник металоємності продукції (Ммет) визначається за формулою {foto44} електроємності
 4. 15.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
  матеріаломісткості продукції. Визначення їх впливу на матеріаломісткість і випуск продукції. Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників. До узагальнюючих показників відносяться прибуток на гривню матеріальних витрат, матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношень темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних
 5. Аналіз оборотного капіталу
  матеріалоємністю розуміють відношення витрат сировини, палива , енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 6. 9.7 Значення і шляхи зниження матеріаломісткості продукції
  матеріаломісткості продукції необхідно розглядати на макро-і мікрорівнях. Народно-господарське значення зниження матеріаломісткості продукції насамперед полягає в тому, що без вирішення цієї проблеми навряд чи можливі перетворення Росії в сильне індустріально розвинену державу і забезпечення гідного життя для її грома-дан. На сучасному етапі вирішення цієї проблеми ускладнюється двома
 7. Ефективність виробництва, фактори, показники
  матеріаломісткість. Показник фондовіддачі характеризує ступінь використання основних виробничих фондів. Визначається відношенням обсягу виробленої продукції до одиниці (на рубль) виробничих фондів. Чим ефективніше використовується техніка, тим вище фондовіддача, стрімкіше перенесення вартості засобів виробництва на вироблюваний продукт. Показник матеріаломісткості характеризує
 8. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 9. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 10. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 11. Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
  матеріаломісткості і
 12. Продуктивність праці
  матеріаломісткість і енергоємність). Серед факторів, що визначають рівень і динаміку продуктивності праці, - темпи і характер накопичення капіталу і динаміка капіталовооруженності праці; темпи впровадження у виробництво і спрямованість науково-технічних досягнень; розвиток методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і
 13. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, у тому числі минулих первинну переробку - сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів, на вартість виробленої продукції), капіталомісткість (ділячи вартість використаного капіталу на вартість виробленої продукції) або капіталовіддача (зворотний показник, одержуваний діленням вартості виробленої продукції
 14. Висновки
  матеріаломісткості, енергоємності, металоємності , оборотності, ліквідності та ін 6. Оцінка підприємства - важливий елемент економічного життя. Використовують три основних підходи: дохідний, ринковий і витратний, що дозволяють з різних сторін розрахувати і скласти думку про ринкову вартість оцінюваного
© 2014-2022  epi.cc.ua