Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ


При розрахунку ефективності виробництва благ порівнюються витрати одного або всіх факторів з отриманої вигодою (благом). Вже звідси ясно, що показників ефективності виробництв може бути багато. Так, вимірюють продуктивність праці (ділячи вартість всієї виробленої продукції на чисельність працівників або на вартість витрат праці), матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, у тому числі минулих первинну переробку - сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів, на вартість виробленої продукції), капіталомісткість (ділячи вартість використаного капіталу на вартість виробленої продукції) або капіталовіддача (зворотний показник, одержуваний діленням вартості виробленої продукції на вартість використаного капіталу).
Якщо порівнюють вартість виробленої продукції з вартістю всіх використаних факторів, то говорять про рентабельність.
Споживач при розрахунку ефективності придбання та споживання благ зазвичай виходить з їх альтернативної вартості, тобто з вартості тих благ, від яких йому доводиться відмовитися при отриманні бажаного блага. Зрозуміло, що для різних споживачів ця альтернативна вартість різна, так як смаки їх неоднакові.
Однак по більшості благ у суспільстві є загальновизнана, що встановилася альтернативна вартість.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ"
 1. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  вимірюванню і не можуть бути визначені в такому вигляді, щоб дати іншим людям точне уявлення про їх інтенсивності. Одна людина може сказати іншому, що а йому більше підходить, ніж b; але він не може передати йому, інакше як в неясних і невизначених термінах, наскільки задоволення, одержуване від а, перевищує задоволення, одержуване від b. У ринковій економіці все, що продається і
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  вимірі часу, витраченого в минулому на виробництво благ, що існують сьогодні. Вони не скористалися б цією інформацією, навіть якщо б і мали її. Перед чинним людиною стоїть проблема витягу максимальних вигод від наявного запасу благ. Його вибір спрямований на таке використання кожної частини цього запасу, щоб задовольнити самі настійні з ще незадоволених
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  вимірювання неможливі. Оскільки гроші не є мірилом цінності і задоволеності, то їх не можна використовувати з метою порівняння рівня життя людей в різні періоди часу. Проте всі історики, оцінки яких не замутнені романтичними упередженнями, згодні з тим, що при капіталізмі масштаб збільшення капітального обладнання перевищив збільшення чисельності населення за те ж саме
 4. Коментарі
  виміру жереба див.: Бернуллі Д. Досвід нової теорії вимірювання жереба / / Теорія споживчої поведінки та попиту. СПб.: Економічна школа, 1993. С. 11-27. Бетховен Людвіг ван (Beethoven Ludwig van) (1770 - 1827) - німецький композитор, піаніст і диригент. Бісмарк Отто (Bismarck Otto) (1815-1898) - німецький державний діяч. З 1862 р. - міністр-президент і міністр закордонних справ
 5. Процентна ставка
  вимірювання поточної і майбутньої вартості грошей називається дисконтуванням. Дисконтування - це процес, зворотний нарахуванню складних відсотків. Ми знаходимо поточну вартість шляхом ділення майбутньої вартості на (1 + ставка відсотка) стільки разів, на скільки років ми робимо розрахунок: де PV-поточна вартість; FV-майбутня вартість; R - ставка відсотка; Л '- число років. Дисконтування базується на
 6. Тіньова економіка
  виміру. Ряд економістів використовує деякі непрямі методи, що дозволяють дати її відносну оцінку. У другій половині 90-х років у розвинених країнах тіньова економіка була еквівалентною в середньому 12% ВВП, у країнах з перехідною економікою - 23%, а в що розвиваються - 39% ВВП. За даними МВФ, офіційний загальносвітовий ВВП в 1999 р. склав 39 трлн дол Можна стверджувати, що з урахуванням тіньового
 7. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  вимірювання мотивів людської діяльності. Він пише, що "... самим стійким стимулом господарської діяльності служить бажання отримати за неї плату. Вона потім може бути витрачена на егоїстичні або альтруїстичні, шляхетні або ниці цілі, і тут знаходить прояв багатосторонність людської натури. Однак спонукальним мотивом виступає певна кількість грошей і
 8. Ефективність на мікро-і макрорівні
  вимірювання ефективності на мікро-і макроекономічному рівні різняться. Фірма вважає тільки ті витрати, які вона понесла при виробництві блага, а покупець зазвичай співвідносить купується ним благо з ринковою вартістю тих благ, від яких йому доводиться відмовлятися, щоб отримати бажане благо. Однак при цьому обидва не враховують ті витрати, які несе все суспільство, але що не
 9. Глосарій
  виміру середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній. При цьому курс національної грошової одиниці може бути встановлений у формі
 10. § 12.Товар і його властивості
  виміру корисності матеріальних благ вони використовують закони Госсена, згідно з якими у міру задоволення потреб людини ступінь їх насичення зростає, а величина конкретної корисності знижується, ті є кожне наступне благо має нижчу корисність, ніж попереднє. Якщо кількість блага обмежена, його граничний примірник задовольняє граничну потребу. Проте спроби
© 2014-2022  epi.cc.ua