Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

42. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ

Інструментом аналізу поведінки споживача служать криві байдужості. Якщо споживачеві все одно, яку комбінацію віддати перевагу, то він знаходиться в положенні байдужості. У кожній точці кривої байдужості має місце набір, що дає однакове задоволення споживачу.
Крива байдужості представляє сукупність точок, на яких розташовані альтернативні комбінації двох товарів, що приносять однакове задоволення.

Крива байдужості


На малюнку представлена типова крива байдужості з негативним нахилом. Кількість товару X вимірюється на горизонтальній осі, товару Y - на вертикальній. Представлені на кривій байдужості всілякі комбінації товарів X і Y забезпечують споживачеві однаковий рівень корисності.
Крива байдужості має негативний нахил, який відображає той факт, що покупець отримує задоволення від обох товарів при дотриманні наступного умови; якщо він збільшує споживання товару X, то повинен відмовитися від відомого кількості товару Y, щоб зберегти загальний рівень корисності.

Крива байдужості має опуклу форму. Така форма кривої означає, що споживання X росте щодо споживання Y, при цьому покупець постійно поступається зменшується кількість Y за постійний приріст кількості X. Так, в точці А споживач має 10 од. X і 50 од. Y. Щоб довести споживання X з 10 до 20 од., Він зменшує покупки Y на 15 од., Довівши їх до рівня 35 од. Y. При цьому в проміжку між точками А і В він знову ж таки зберігає однаковий рівень задоволення (корисності). Розглянемо положення споживача в точках С і D. У точці С він має 40 од. X і 20 од. Y. Рухаючись уздовж кривої до точки Р, він додатково отримає 10 од. X, але жертвує на сей раз всього 5 од. Y, що набагато менше порівняно з кількістю відмови від Y в точці В.
Аналіз переміщення споживача уздовж кривої з точки А до точки D проявляє важливі закономірності його переваги, з яких безпосередньо виводяться категорії граничної норми заміщення (MRS) і зменшується граничної норми заміщення.
Гранична норма заміщення товару X на товар Y вимірює бажання (схильність) споживача обмінювати один продукт на інший. Вона являє собою максимальну кількість товару Y, від якого готовий відмовитися споживач, щоб отримати одну додаткову одиницю товару X, при цьому залишаючи постійним загальний рівень задоволення.
Гранична норма заміщення (MRSxy) товару X на товар Y дорівнює:
MRSхy=-? Y /? X,
де? Y - зміна споживання товару Y;
? X - зміна споживання товару X.
Негативний знак вводиться, щоб MRSхy в конкретному цифровому вираженні була позитивним числом. Гранична норма заміщення в будь-якій точці дорівнює абсолютному значенню тангенса кута нахилу кривої байдужості в цій точці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ "
 1. Криві байдужості
  криві байдужості. Крива байдужості (idifference curve) показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Криві байдужості дають інформацію про перевагах споживача продукту А або продукту В. Інакше кажучи, криві байдужості показують, що хоче придбати споживач на певний грошовий дохід. Перевагу споживача
 2. Криві байдужості
  криві U1 і U2 - це дві з безлічі крівихбезразлічія Марж. | Про Криві байдужості показують множест-во споживчих пар, вибір серед которихбезразлічен для споживача. Іншими слова-ми, всі споживчі пари на кривій без-відмінності забезпечують споживачеві однаковий-вий рівень корисності. Уздовж LT1 ми розташовуємо різними комбінація-ми їжі та розваг. Наприклад, точка С
 3. 11.4. СПОЖИВЧИЙ ВИБІР І БЮДЖЕТНА стримування. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ
  криві як криві байдужості. Вони подібно бюджетним лініях визначають, ЩО перевагу споживач (див. рис. 11.1). Рис. 11.1. Графічне зображення карти кривих байдужості {foto34} Аналіз кривих байдужості дозволяє висловити графічно уподобання споживача. З малюнка видно, що споживач віддає перевагу ту чи іншу комбінацію продуктів, якщо вона задовольняє його потребу.
 4. Криві байдужості
  криві байдужості. Крива байдужості (idifference curve) показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Криві байдужості дають інформацію про перевагах споживача продукту А або продукту В. Інакше кажучи, криві байдужості показують, що хоче придбати споживач на певний грошовий дохід.
 5. Гранична норма заміщення в зтой точці дорівнює шести пінтам Pepsi за одну піцу.
  Криві безразл-чия, наведені на графіку (а) мал. 21.5. Так як гранична норма заміщення не змінюється, криві байдужості перетворюються на прямі лінії. У цьому край-ньому випадку говорять, що два товари є повністю взаємозамінними. Полнаявзаімоза-меняемость товари (скоєні субститути) - властивість двох това-рів, що виражається в тому, що їх криві байдужості перед-
 6. ПОБУДОВА КРИВИХ БАЙДУЖОСТІ
  криві байдужості. По-перше, криві байдужості не можуть Перес-каться, оскільки кожна крива байдужості відповідних конкретному рівню корисності. Якщо бионі перетиналися, то це означало б, що споживчі пара в точці перетину в дійсно-сти мала б не один рівень корисності, а два іліодін рівень, відповідний кожній з двухкрівих байдужості. Так як це
 7. 456 Частина 7.
  Криві байдужості перетворюються на прямі лінії (графік (а)). У разі, якщо два товари доповнюють один одного, їх криві байдужості утворюють прямий кут (графік (б)). Повна взаємодоповнюваність. Тепер уявіть іншу ситуацію, коли вам пропонують декілька наборів черевик, частина з яких на ліву ногу, а частина на праву. Як би ви оцінили ці набори? Очевидно, що вас буде
 8. Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але,
  криві байдужості мають вигляд низхідних. Нахил кривої байдужості визначає пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. У більшості випадків йому подобаються обидва товари. Тому, якщо кількість одного з них скорочується, кількість іншого має зрости так, щоб ступінь задоволеності споживача не змінилася. З цієї причини більшість кривих байдужості
 9. Тому криві байдужості в основному мають увігнуту форму.
  Криві байдужості в основному мають увігнуту форму. Оптимізація: що вибирає споживач У цьому розділі ми поставили собі мету проаналізувати процес споживчого вибору і познайомилися з двома його складовими: бюджетними обмеження-ми споживача і споживчими перевагами. Розглянемо їх взаємодію і дізнаємося, як споживач приймає рішення про покупку. Повна
 10. Отже, в точках Л і С ступінь задоволення споживача однакова, хоча в точці С він отримує
  криві безраз-личия ніколи не перетинаються. Властивість 4: криві байдужості увігнуті. Нахил кривої байдужості перед-ставлять собою граничну норму заміщення, тобто пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. Гранична норма заміщення зазвичай залежить від кількості кожного товару, що знаходиться в розпорядженні споживача. Зокрема, в силу того, що люди охочіше
 11. Запитання для самоперевірки
  криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості ніколи не перетинаються; г) криві байдужості випуклі до початку координат. 7. Який з графіків показує попит, що формується під впливом ефекту Веблена? Р Р 'Q 8. Ефект доходу виникає у зв'язку з тим, що: а) зниження ціни товару збільшує (за інших равньгх умовах) реальний дохід споживача;
 12. Запитання для самоперевірки
  криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості ніколи не перетинаються; г) криві байдужості випуклі до початку координат. 7. Який з графіків показує попит, що формується під впливом ефекту Веблена? Р Р 'Q 8. Ефект доходу виникає у зв'язку з тим, що: а) зниження ціни товару збільшує (за інших равньгх умовах) реальний дохід споживача;
 13. Терміни і поняття
  байдужості Карта кривих байдужості Аксіоми: раціональності, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості. Гранична норма заміщення Правило зменшуваною граничної норми заміщення Зона заміщення Бюджетні обмеження Бюджетна лінія споживача Рівновага споживача Ефект доходу Ефект заміщення (субституції) Товар
 14. Щоб дізнатися смак пудингу, треба його спробувати.
  Криві байдужості, розташовані вище початкової. Ефект заме-щення відображається в переміщенні споживача по кривій байдужості в точку, що має дру-гой нахил. Теорія споживчого вибору застосовна до вирішення різних завдань. Вона може пояс-нить, чому криві попиту зазвичай мають вос-ходящійхарактер, чому зростання заробітної пла-ти може або збільшити, або зменшити пропозицію
 15. Проблемні питання
  криві? як криві байдужості? 11. Поясніть поняття «економічна цінність часу». У яких країнах не вистачає часу? Чи можна до них віднести
© 2014-2022  epi.cc.ua