Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Криві байдужості


Споживчі переваги можуть бути представлені графічним способом, ісключающімпредположеніе, що корисність може бути всегдачісленно виміряна. Зображені на рис. 6П-4крівие U1 і U2 - це дві з безлічі крівихбезразлічія Марж.
| Про Криві байдужості показують множест-во споживчих пар, вибір серед которихбезразлічен для споживача. Іншими слова-ми, всі споживчі пари на кривій без-відмінності забезпечують споживачеві однаковий-вий рівень корисності.
Уздовж LT1 ми розташовуємо різними комбінація-ми їжі та розваг. Наприклад, точка С відпо-ствует парі з великою кількістю розваг імал кількістю їжі. Точка А, навпаки, перед-ставлять більш збалансований набір, а точка В

РІС 6П-4. Криві байдужості. Крива U1 є крівойбезразлічія. Вона показує всі комбінації їжі та розваг, такі, як В і С, вибір серед яких байдужий для Марж, тому що вони забезпечують той же самий рівень корисності, що і комбінація в точці А Інша крива байдужості - U2.
Вона должка відповідати більш високому рівню корисності, так як Марж воліє більшу кількість обох благменьшему, і споживає більше їжі і більше розваг Вточку D, ніж у точці А. Будь точка на кривій U2 відповідно-но є краще будь-якої точки на кривій U1
116 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
відображає пару з великою кількістю їжі і ма-лим кількістю розваг.
Криві байдужості забезпечують графіческоеізображеніе функції корисності, введеної в п.2данной глави. Відповідно до представленнойздесь моделлю Марж приписує всевозможнымпотребительским парам значення корисності (в «утиль»). Крива, що з'єднує всі пари, коториеобеспечівают споживачеві деякі конкретниезначенія корисності (як, наприклад, 124 «утілі» внеделю), є кривою байдужості. Таким обра-зом, LT1 показує один набір пар рівний корисно-сті.
Точка D лежить на іншій кривій байдужості Ii2.
Так як «більше» краще, ніж «менше», то поліз-ність на U2 вище, ніж на Ii1. Всі точки на Ii2 установ підтримують однаковий рівень корисності; цей уро-вень вище, ніж той, що забезпечується всеміточкамі на LT1.
Ми не стали більше креслити криві байдужості, але насправді існує ціле семействотакіх кривих. Деякі лежать нижче LT1, так каксоответствуют більше низьких рівнів корисності, ніж споживчі пари, розташовані вдолькрівой Ii1. Інші розташовуються між LT1 і U2, а.все інші - вище U2. Дійсно, посколькукаждая точка на малюнку являє собою споживчий пару і відповідно їй може битьпріпісано значення корисності, остільки каждаяточка лежить на якійсь кривій байдужості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Криві байдужості "
 1. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  У зв'язку з тим що спроби виміру корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 2. Криві байдужості
  криві байдужості. Крива байдужості (idifference curve) показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Криві байдужості дають інформацію про перевагах споживача продукту А або продукту В. Інакше кажучи, криві байдужості показують, що хоче придбати споживач на певний грошовий дохід. Перевагу споживача
 3. Бюджетні обмеження
  байдужості дозволяють виявити споживчі переваги. Однак при цьому не враховуються дві важливі обставини: ціни товарів і доход споживачів. Криві байдужості лише показують можливість заміни одного блага іншим. Однак вони не визначають, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. Цю інформацію дає нам бюджетне обмеження (лінія цін, пряма
 4. Висновки
  байдужості і бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості.
 5. Запитання для самоперевірки
  криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості ніколи не перетинаються; г) криві байдужості випуклі до початку координат. 7. Який з графіків показує попит, що формується під впливом ефекту Веблена? Р Р 'Q 8. Ефект доходу виникає у зв'язку з тим, що: а) зниження ціни товару збільшує (за інших равньгх умовах) реальний дохід споживача;
 6. Тема 12. Споживчі переваги НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів, які мають рівний корисністю для споживача. Кожна точка на кривій байдужості - це особлива комбінація двох таких товарів (рис. 12.2). {Foto21} Рис. 12.2. Крива байдужості a, b, c, d-різні набори товарів Aи B; U-крива байдужості. Якщо у споживача будуть змінюватися
 7. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  криві байдужості у споживанні, тому вони подібні: на графіку також мають негативний нахил, мають певної пропорцією заміщення факторів, не перетинаються між собою і чим далі розташовані від початку координат, тим більший результат виробництва відображають (рис. 16.1). {Foto36} Рис. 16.1. Ізокванти продукту a, b, c, d-різні комбінації; у y1, у2 у3 - ізокванти продукту.
 8. Однак вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цією
  криві байдужості не мають прямолінійних відрізків, в кожній їх точці гранична норма заміщення має Глава 21. Теорія споживчого вибору 453 Кількість Pepsi (в пінтах) Про Кількість піци строго певне значення. Пропорція, в якій споживач готовий замінити один товар іншим, залежить від кількості придбаних ним раніше товарів. Тобто співвідношення, в
 9. Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але,
  криві байдужості мають вигляд низхідних. Нахил кривої байдужості визначає пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. У більшості випадків йому подобаються обидва товари. Тому, якщо кількість одного з них скорочується, кількість іншого має зрости так, щоб ступінь задоволеності споживача не змінилася. З цієї причини більшість кривих байдужості
 10. Отже, в точках Л і С ступінь задоволення споживача однакова, хоча в точці С він отримує
  криві безраз-личия ніколи не перетинаються. Властивість 4: криві байдужості увігнуті. Нахил кривої байдужості перед-ставлять собою граничну норму заміщення, тобто пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. Гранична норма заміщення зазвичай залежить від кількості кожного товару, що знаходиться в розпорядженні споживача. Зокрема, в силу того, що люди охочіше
© 2014-2022  epi.cc.ua