Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але,

Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але, так як він хотів би мати швидше високий, а не низький рівень споживання, його запитам відповідає більш високе розта-ються кривої байдужості. Звертаючись до рис. 21.2, ми навряд чи помилимося, якщо скажемо, що для нашого споживача кожна точка кривої I2 переважніше будь-якої точки кривої 7,. Набір кривих байдужості дає нам повне уявлення про гіпотетичні перевагах споживача, тобто ми отримуємо можливість з їх допомогою ВВПЗ-ставити два будь варіанту набору товарів. Наприклад, точка D переважний-неї точки Л, так як вона належить кривій байдужості, розташованій вище (висновок досить очевидний, оскільки в точці D споживач має більшу кількість того й іншого товару, ніж у точці А). Зіставлення кривих безраз-личия дозволяє також стверджувати, що точка D для споживача переважний-неї точки С, тому що кріваяI2 лежить вище крівойIx. Хоча в точці С потреби-тель має більше Pepsi, зате в точці D піци настільки більше, що це робить її більш кращою.
Таким чином, по висоті розташування однієї кривої байдужості щодо інших ми оцінюємо перевагу того чи іно-го набору Pepsi і піци для споживача. Рис. 21.2 переваг споживачів Уподобання потре-ча відображаються за допомогою кривих байдужості, перед-ставлять комбина-ції Pepsi і піци, однаковою мірою задовольняють його запити. Оскільки споживач хотів би мати більше това-рів, варіанти, відповідні точкам на кривій I2, більш кращі, ніж ті, які знаходяться на розташованій нижче кривої /,. Гранична норма заміщення (MRS) являє собою пропорцію, в якій споживач готовий замінювати Pepsi на піцу. Чотири властивості кривих байдужості Криві байдужості відображають переваги споживачів і володіють визначений-иями властивостями. Для більшості кривих байдужості характерні наступні глічітельние особливості. 454 Частина 7. Додаткова тема для відмінників Властивість 1: чим вище розташована крива байдужості, тим віддай перевагу-тельнее вона для споживача. Покупець прагне мати більшу кількістю-ство товарів.
З рис. 21.2 випливає, що чим вище розташована крива безраз-личия, тим більша кількість товарів має споживач, який завжди прагне до досягнення найвищої з доступних йому кривих байдужості. Властивість 2: криві байдужості мають вигляд низхідних. Нахил кривої байдужості визначає пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. У більшості випадків йому подобаються обидва товари. Тому, якщо кількість одного з них скорочується, кількість іншого має зрости так, щоб ступінь задоволеності споживача не змінилася. З цієї причини більшість кривих байдужості мають вигляд низхідних. Властивість 3: криві байдужості не перетинаються. Щоб переконатися в справедливості твердження, припустимо зворотне, тобто що криві безразл-чия можуть перетнутися (рис. 21.3). Оскільки точка А належить тій же кривій байдужості, що і точка В, обидві вони зобов'язані задовольняти споживачам-ля в одній і тій же мірі. Крім того, враховуючи, що точка В належить тойже кривої байдужості, що і точка С, вони обидві повинні однаковою мірою задовольняти споживача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але, "
 1. 7. Аналіз споживчого поведінки
  цікавлять його товари та інші фактори. Економічна теорія, зокрема її розділ «мікроекономіка», у своєму аналізі поведінки споживача виходить з припущення про раціональність цієї поведінки. Кожен споживач змушений вирішити для себе три питання: 1) що купити? 2) скільки коштує? 3) чи вистачить грошей на покупку? Щоб відповісти на перше питання, потрібно з'ясувати корисність блага для
 2. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  цікавить зв'язок нових підходів, які проголосила маржіналісткая революція з концепцією ціноутворення. Найбільш повно це питання розроблений представниками "австрійської школи", до аналізу поглядів яких ми і звернемося. Як ми знаємо, з часів Аристотеля економісти виділяли в товарі дві сторони: споживчу вартість (або корисність) і мінову вартість (здатність товару в
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  інтереси, то, безсумнівно, виникли б теорії, які доводять протилежне. Оскільки економічне вчення марксизму зачіпає непо-безпосередніх інтереси буржуазії, неминучим стає по-явище абсурдних теорій. Характерним прикладом захисту інтересів буржуазії яв-ляется висновок, який економісти австрійської школи роблять з трактування предмета політичної економії. Так, Візер пі-сал,
 4. Тема 12. споживчих переваг НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  споживача і закон спадної граничної корисності. В основі споживчого вибору завжди лежить бажання покупця задовольнити ту чи іншу потребу. Роблячи вибір, споживачі визначають цінність речей для себе за допомогою визначення їх корисності. Корисність - це здатність речі задовольняти людську потребу. Вона має властивість насичуватися, задовольнятися в міру споживання,
 5. Однак вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цією
  споживача. Гранична норма заміщення - пропорція, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. Подання споживчих переваг за допомогою кривих байдужості Уподобання споживача дозволяють йому вибирати між різними наборами Pepsi і піци. Якщо ви запропонуєте йому два варіанти наборів, покупець вибе-РЕТ той, який найкращим чином відповідає його
 6. Глосарій
  цікавлять проблеми ціноутворення, взаємодії, попиту та пропозиції Неолібералізм - напрям в економічній науці і практиці управління господарською діяльністю, прихильники якого відстоюють принцип саморегулювання, вільного від зайвої регламентації Недосконалості ринку - відхилення від умов , що забезпечують досконалу конкуренцію НДДКР (науково-дослідні та
 7. 6. Монопольні ціни
  інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку, заданого оцінками споживачів, станом пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом технологічного знання. Будь
 8. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  споживчі потреби, накопичується. Заощадження як економічний процес пов'язане з інвестуванням. Для розуміння того, як заощадження та інвестиції визначають рівні національного виробництва та зайнятості, Дж. Кейнс вводить поняття функції споживання (відношення споживання і доходу і їх рух) і функції заощадження (відношення заощаджень і доходу та їх рух). Згідно теорії Кейнса,
 9. § 12.Товар і його властивості
  интересован у виробництві продукції, а тому не задовольнялися б суспільні потреби в продуктах сільського господарства. Їх дефіцит призвів би до підвищення ринкової вартості, отже, до визнання цих витрат як суспільно необхідних. Такі особливості взаємодії суспільно необхідної та індивідуального робочого часу при виробництві товарів. Для невідтворюваних товарів
 10. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  інтересів виробників і споживачів відповідно з попитом і пропозицією і визначення умов їх оптимального поєднання (рис.7). Лінії попиту та пропозиції на малюнку перетинаються в точці, яка відповідає значенню кількості товару K1 і ціни Р1. При такій кількості цього товару і ціну на нього виробники і споживачі можуть одночасно досягти поставленої мети. Споживач
© 2014-2022  epi.cc.ua