Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ПОБУДОВА КРИВИХ БАЙДУЖОСТІ

. Четирепрінціпа формування споживчих смакових переваг знаходять відображення в тому, какімспособом ми будуємо криві байдужості.
По-перше, криві байдужості не можуть Перес-каться, оскільки кожна крива байдужості відповідних конкретному рівню корисності. Якщо бионі перетиналися, то це означало б, що споживчі пара в точці перетину в дійсно-сти мала б не один рівень корисності, а два іліодін рівень, відповідний кожній з двухкрівих байдужості. Так як це безглуздо, токрівие байдужості не можуть перетинатися.
По-друге, розташовані вище криві безраз-личия відповідають більш високим рівням за корисності, або задоволеності, оскільки по-споживач може отримувати більше обох благ на бо-леї високою кривої байдужості, ніж на більш низ-ких кривих байдужості. У обговорювалася в п. 2моделі ми припускали, що корисність можетбить виміряна, так що кожній кривій безразлічіяможет бути приписано кінцеве число.
Але такогорода числа не є необхідними для описи-ня споживчої поведінки, тому що потре-
Бітел просто намагається досягти найвищої з віз-мужніх кривих байдужості. Щоб зробити це, йому не треба приписувати числа будь-який з кривих.
По-третє, криві байдужості мають негативні-вальний нахил. Рухаючись уздовж кривої безразл-чия, Марж готова відмовитися від деякого кількістю-ства розваг, якщо вона отримує в обмін на етобольше їжі. Якщо вона споживає менше одногоблага, тоді, щоб залишатися байдужою до вибо-ру, вона повинна споживати більше іншого.
По-четверте, у міру руху ліворуч направокрівая байдужості стає більш пологою (ви-прямляется). Крива байдужості спочатку оченькрутая, а потім стає більш пологою. У точці С, наприклад, Марж їсть небагато і готова отказатьсяот великої кількості розваг, з тим чтобиполучіть ще фунт їжі.
У точці В, в якій онапотребляет багато їжі, навпаки, вона готова пожер-твовать тільки дуже малою кількістю розважити-ний на користь ще одного фунта їжі.
Це випрямлення кривих байдужості отражаетубивающую граничну норму заміщення розважити-ний їжею. Спадна гранична норма заміщення-ня означає, що готовність Марж відмовитися отразвлеченій в обмін на додаткові едініциеди зменшується в міру того, як вона потребляетвсе більше і більше їжі і все менше розважити-ний, тобто коли вона рухається з С до В. В аналізі по-споживчих поведінки на основі кривих безраз-личия припущення про спадної предельнойнорме заміщення замінює собою предположеніеоб спадної граничної корисності, використаний-ве в п. 2 даної глави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОБУДОВА КРИВИХ БАЙДУЖОСТІ "
 1. Висновки
  кривих байдужості і бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності,
 2. Криві байдужості
  кривих байдужості називаються картою кривих байдужості (рис. 5.6). На графіку, чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації двох благ. Криві байдужості є безперервною функцією, а не набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не перетинаються один з одним.
 3. Критерії оцінки добробуту
  побудова карти кривих байдужості (рис, 11.6), яка відображала б функцію суспільного добробуту. На рис. 11.6 положення Е повинно вважатися кращим, ніж становище А Зміна, провідне від А до Е, є поліпшенням, тому що? лежить на вищій кривій байдужості цієї функції суспільного добробуту. Критерій Бергсона, заснований на ціннісних судженнях (що є
 4. Додаткова тема для відмінників Рис.
  Кривих байдужості. Наприклад, на рис. 21.11 аналізується попит на Pepsi. З графіка (а) видно, що коли ціна пінти Pepsi знижується з $ 2 до $ 1, лінія обмеження бюджету Глава 21. Теорія споживчого вибору 463 зсувається вправо. В силу впливу ефектів доходу та замещеніяпотребленіе Pepsi збільшилася з 50 до 150
 5. Графік (б) являє криву попиту, побудовану на підставі рішень споживача.
  побудовану на підставі рішень споживача. Таким чином, теорія споживчого вибору забезпечує нам теоретичне обгрунтування поведінки кривої попиту (гл. 4). Нам було корисно дізнатися про те, що крива попиту визначається теорією споживчий вибору, однак цей результат сам по собі не виправдовує зусиль, за-Гаяне на її розвиток. Для висновку про те, що поведінка
 6. На графіках (б) виплата допомоги продуктами обмежує споживання одержувача, в результаті чого його
  побудови ліній обмеження 'я бюджету і кривих байдужості, вирішуєте, які товари ви придбаєте сьогодні магазині. Але є Чи ваше вміння приймати подібні рішення аргумен-:. ч, який доводить марність нашої теорії? Зрозуміло немає. Теорія споживчого вибору аж ніяк не призначена для дрібного опису процесів прийняття рішень споживачами. Вона всього лише:> дель, що відображає
 7. Криві байдужості
  побудови кривих попиту на ту чи іншу продукцію є використання кривих байдужості і бюджетних ліній. Що таке криві байдужості і як їх будувати? Згадаймо, як у застійні роки купувалися продовольчі замовлення до свята. Зазвичай нам пропонували на вибір кілька варіантів цих замовлень. Причому складалися вони таким чином, щоб були рівноцінними, незважаючи на різний
 8. Бюджетні лінії
  кривих байдужості. Точки А. 6, В, Г, Д і Е відображають вибір споживача при різних цінах на масло (від 20 до 45 руб. за 1
 9. Запитання для самоперевірки
  побудови кривих попиту? 9 . Яку залежність відображають криві
 10. 6. Новий погляд на проблему втручання
  побудованої на їх основі теорії функцій опису, прогнозування та забезпечення бази політичних рішень. | Ега обмеженість зв'язується з рядом обставин, але перш (всього з сумнівами в тому, що ідея корисливого інтересу і максими-| е; щіі індивідуального добробуту адекватна поведінки чоло-| століття в суспільстві інших людей, з визнанням інших мотивів поведінки, крім корисливого інтересу, і
© 2014-2022  epi.cc.ua