Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Криві байдужості


Вихідним інструментом аналізу споживчих переваг у цій теорії є криві байдужості.
Крива байдужості (idifference curve) показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача.
Криві байдужості дають інформацію про перевагах споживача продукту А або продукту В. Інакше кажучи, криві байдужості показують, що хоче придбати споживач на певний грошовий дохід. С
Перевагу споживача стосується всіх благ, проте в цілях спрощення ми розглянемо лише два блага (табл. 5.1).
Таблиця 5.1. Таблиця байдужості
Комбінації
Одиниця продукту А
Одиниця продукту В
j
12
2
k
6
4
i
4
6
т
3
8
При комбінації S продукту А (яблука) ми споживаємо в тиждень 12 штук, а продукту В (груші) тільки 2, в комбінації А "відповідно 6 і 4 і т.д. Якщо перенести ці дані на графік, то одержимо зображення кривої байдужості (/ (рис. 5.5).
Точка /?, на графіку відображає комбінацію. / переваг споживача, а точка R2 - комбінацію К і т.д. Крива байдужості представляє всі безліч комбінацій блага А і блага В, що мають однакову, з точки зору споживача, корисність.

споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження 127
12 червня Благо А
Рис 5.5. Крива байдужості U
Безліч кривих байдужості називаються картою кривих байдужості (рис. 5.6).
На графіку, чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації двох благ. Криві байдужості є безперервною функцією, а не набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не перетинаються один з одним. Тому через будь-яку точку можна провести лише одну криву байдужості.
Побудова та аналіз кривих байдужості стандартного виду грунтується на наступних припущеннях, або аксіомах:
- Аксіома раціональності споживача як економічного суб'єкта.
у
ш
о
| _
га
Благо А Рис. 5.6. Карта кривих байдужості
128
Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
- Аксіома безперервності.
Всі товари можна безперервно розбивати на все більш дрібні одиниці, так що розміри одиниць, в яких продається товар, не стримують споживачів.
- Аксіома можливості вибору.
Передбачає здатність людини однозначно відповісти на питання, який із запропонованих споживчих наборів, А або В, є для нього більш кращим.
При цьому обов'язковим буде вибір одного з трьох варіантів відповіді: або набір А переважніше набору В (А> В), або набір В переважніше набору Л (А <В), або набори А і В мають однакову корисність для споживача (А=В).
- Аксіома транзитивності.
Згідно цій аксіомі для будь-яких трьох споживчих кошиків (наборів) А, В і С, якщо споживач віддає перевагу набір А більшою мірою, ніж набір В, і набір В більшою мірою, ніж набір С, то він однозначно віддає перевагу споживчий набір А більшою мірою, ніж набір С, або якщо А> В> С , то А> С.
Аналогічним чином, якщо для споживача споживчий кошик Л настільки ж значуща, що і споживчий кошик В, а кошик В - що і кошик С, то кошика А та Стакже є однаковими за своїми корисностям для даного споживача, або якщо А=В - С, то А=С.
- Аксіома ненасиченості.
Для будь-якого набору А завжди існує набір Д більш кращий для споживача. Це означає, що у споживача немає порогу насичення і він завжди віддасть перевагу мати більшу кількість товарів меншого. При цьому, якщо кількість хоча б одного з товарів, що входять до споживчого кошика зросте, рівень його задоволення збільшиться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Криві байдужості"
 1. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  У зв'язку з тим що спроби виміру корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 2. Криві байдужості
  криві байдужості. Крива байдужості (idifference curve) показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Криві байдужості дають інформацію про перевагах споживача продукту А або продукту В. Інакше кажучи, криві байдужості показують, що хоче придбати споживач на певний грошовий дохід. Перевагу споживача
 3. Бюджетні обмеження
  байдужості дозволяють виявити споживчі переваги. Однак при цьому не враховуються два важливих обставини: ціни товарів і доход споживачів. Криві байдужості лише показують можливість заміни одного блага іншим. Однак вони не визначають, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. Цю інформацію дає нам бюджетне обмеження (лінія цін, пряма
 4. Висновки
  байдужості і бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості.
 5. Запитання для самоперевірки
  криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості ніколи не перетинаються; г) криві байдужості випуклі до початку координат. 7. Який з графіків показує попит, що формується під впливом ефекту Веблена? Р Р 'Q 8. Ефект доходу виникає у зв'язку з тим, що: а) зниження ціни товару збільшує (за інших равньгх умовах) реальний дохід споживача;
 6. Тема 12. споживчих переваг НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів, які мають рівний корисністю для споживача. Кожна точка на кривій байдужості - це особлива комбінація двох таких товарів (рис. 12.2). {foto21} Рис. 12.2. Крива байдужості a, b, c, d-різні набори товарів Aи B; U - крива байдужості. Якщо у споживача будуть змінюватися
 7. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  криві байдужості у споживанні, тому вони подібні: на графіку також мають негативний нахил, мають певної пропорцією заміщення факторів, не перетинаються між собою і чим далі розташовані від початку координат, тим більший результат виробництва відображають (рис. 16.1). {foto36} Рис. 16.1. Ізокванти продукту a, b, c, d - різні комбінації; у y1, у2 у3 - ізокванти продукту.
 8. Однак вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цією
  криві байдужості не мають прямолінійних відрізків, в кожній їх точці гранична норма заміщення має Глава 21. Теорія споживчого вибору 453 Кількість Pepsi (в пінтах) Про Кількість піци строго певне значення. Пропорція, в якій споживач готовий замінити один товар іншим , залежить від кількості придбаних ним раніше товарів. Тобто співвідношення, в
 9. Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але,
  криві байдужості мають вид низхідних. Нахил кривої байдужості визначає пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. У більшості випадків йому подобаються обидва товари. Тому, якщо кількість одного з них скорочується, кількість іншого має зрости так, щоб ступінь задоволеності споживача не змінилася. З цієї причини більшість кривих байдужості
 10. Отже, в точках Л і С ступінь задоволення споживача однакова, хоча в точці С він отримує
  криві безраз-личия ніколи не перетинаються. Властивість 4 : криві байдужості увігнуті. Нахил кривої байдужості перед-ставлять собою граничну норму заміщення, тобто пропорцію, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. Гранична норма заміщення зазвичай залежить від кількості кожного товару, що знаходиться в розпорядженні споживача. Зокрема, в силу того , що люди охочіше
© 2014-2022  epi.cc.ua