Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Критерій довгострокової рівноваги підприємства

Таке рівноважний стан в довгостроковому періоді представлено на рис. 20.11. На ньому збігаються короткострокові (.) І довгострокові () середні загальні витрати, і вони рівні ринковою ціною, що свідчить про відсутність економічного прибутку. При цьому не треба забувати, що крива довгострокових середніх витрат огинає всі можливі криві короткострокових середніх загальних витрат.


Рис. 20.11. Рівноважний стан підприємства в довгостроковому періодіТаким чином, можна написати наступне рівняння:


Як відомо, кожне підприємство на ринку досконалої конкуренції сприймає ціну як задану і відповідно до неї коригує обсяги випуску продукції.
Якщо не виконується хоча б одна з вищезгаданих умов, то у підприємств з'являються причини для зміни своїх планів господарської діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критерій довгострокової рівноваги підприємства "
 1. Критерії поведінки монополіста
  довгостроковому періоді мінімізація збитків стає неприйнятною; - монополію далеко не завжди влаштовує рівноважний стан в точці мінімуму на кривій довгострокових загальних витрат. Рівновага може бути досягнуто при обсязі випуску продукції, який відповідає або меншому, або більшому значенню мінімуму кривої довгострокових середніх витрат; - монополіст завжди обере такий масштаб
 2. Довгострокове рівновагу
  довгострокове рівновагу наринке послуг капіталу для окремої галузі. На-приклад, це міг би бути попит на послуги грузовихавтомобілей в харчовій промисловості. Ринокуслуг капіталу знаходиться в точці довгострокового рівноваги E. Крива попиту DK задає попит на услугікапітала для різних значень рентної оцінки, а обсяги довгострокового пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги
 3. Частина 5.
  Довгостроковому періодах Так як фірми входять на ринок і залишають його в довгостроковому періоді, але не в короткостроковому, на різних часових інтервалах зміна попиту має різний ефект. Щоб переконатися в цьому, простежимо за наслідками зраді-ня попиту. Аналіз покаже динаміку реакції ринку, а також те, як вільний вхід і вихід фірм приводить ринок у стан рівноваги в довгостроковій
 4. 7. Лозаннський ШКОЛА. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РІВНОВАГИ
  рівноваги. Умови рівноваги. Взаємозв'язок ринків. Ринок факторів виробництва (продуктивних послуг) і ринок споживчих продуктів. Критерій ефективності виробництва за В. Парето (оптимум Парето). Розподіл населення за величиною одержуваного
 5. Типи підприємств
  критерієм приналежності підприємства до тієї чи іншої групи у світовій практиці є чисельність працюючих на підприємстві. В умовах науково-технічного прогресу наростає витіснення живої праці уречевлена, коли на одного працівника припадає все більший і більший обсяг виробничого апарату, а автоматизація та роботизація виробничих процесів веде до кардинальної зміни
 6. Крива попиту підприємства і галузі
  довгостроковому періоді економічний прибуток всіх підприємств галузі стає рівною нулю. Рис. 22.1. Прибуток і збитки в короткостроковому періоді і рівновагу в довгостроковому інтервалі {foto108} На рис. 22.1 наочно представлено положення підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах. Як ми вже знаємо, підприємство буде максимізувати прибуток або мінімізувати збитки в
 7. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  критерії фірми для визначен-ня оптимального обсягу випуску в краткосроч-ном і довгостроковому періодах. Критерії необик-новенно схожі. Дійсно, так як в довгостро-РОЧНО періоді всі витрати є змін-ними, то можна говорити про те, що в обох випад-ях критерії є тими ж самими: вибратьвипуск таким чином, щоб встановлена ценаравнялась відповідним граничним издерж-кам,
 8. 9.3.1. ВХІД ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗЬ І ВИХІД ІЗ НЕЇ
  рівноважна ціна знизиться до P2, що дорівнює мінімуму SATC типового підприємства, тоді як рівноважний обсяг ринку збільшиться до Q2, хоча оптимальний випуск кожного типового підприємства впаде з q1 до q2 (рис. 9.11, а). {foto160} Таким чином, кожне з n + k типових підприємств опиниться в положенні A (P2, q2) на рис. 9.11, а, а галузь в цілому в положенні В (P2, Q2=(n + k) q1) на рис.
 9. Витрати в довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді підприємство змінює всі використовувані фактори виробництва. Отже, всі витрати набувають змінний характер і повністю збігаються з загальними витратами. Графічно середні загальні витрати в довгостроковому періоді мають вигляд дотичній до безлічі кривих середніх загальних витрат у короткостроковому періоді. Рис. 20.10. Оптимізація обсягу виробництва підприємства в
 10. Ефективність в довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді в результаті міграції капіталів і інших факторів виробництва в рамках внутрішньої і міжгалузевої конкуренції формується тенденція беззбиткового функціонування підприємств, коли вони отримують нормальний прибуток, але економічна прибуток стає рівною нулю. На рис. 22.1 така ситуація характеризується становищем кривої середніх загальних витрат, коли підприємство не
 11. Критерій мінімізації збитків
  критерієм допустимої межі продовження виробництва виступають постійні витрати. Якщо збитки стануть рівними повним постійним витратам, то виробництво слід призупинити, оскільки в цьому випадку підприємство буде нести збитки, рівні тільки величиною повних постійних витрат. Якщо збитки перевищать величину постійних витрат, а підприємство продовжить виробництво, то воно буде нести ще й
 12. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності »Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 13. 2.3. Макроекономічна рівновага
  довгострокової кривої сукупної пропозиції (точка Е) . Оскільки в тривалому періоді ціни гнучкі, короткострокова крива сукупної пропозиції теж перетинає цю точку (див. рис. 2.3, б). {foto22} Рис.2.3. Макроекономічна рівновага: а - короткострокове; б - довгострокове Довгострокове рівновага не може існувати при неповній зайнятості ресурсів. {foto23} Рис.2.4.
 14. 9.3.3. РІВНОВАГУ ГАЛУЗІ В ТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ
  довгострокової рівноваги, оскільки її типове підприємство отримує позитивну економічну прибуток. Цей надлишок прибутку понад нормального розміру приверне в галузь нові підприємства, випуск продукції галуззю збільшиться (див. розділ 9.3.1) і ціна Р НЕ БУДЕ рівноважною ціною тривалого періоду. Тим більше що типові фірми мають ідентичні криві витрат і, значить, всі вони виберуть
 15. Рівноважна ціна і фактор часу
  довгостроковий. Залежно від тривалості періоду або не будуть робитися ніякі зусилля, або будуть задіяні тимчасові фактори виробництва, або будуть здійснюватися великомасштабні заходи по перетворенню виробництва з метою розширення пропозиції. Для миттєвого рівноваги характерно фіксоване, Незмінних кількість пропонованого товару, так як виробництво не
 16. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді. В тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними . У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові середні і
 17. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  довгостроковому періоді є змінними . Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього і великого
© 2014-2022  epi.cc.ua