Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Крива попиту підприємства і галузі

Зробимо деякі висновки. Крива попиту окремого підприємства має падаючий характер. Його еластичність вище, ніж еластичність попиту галузі, так як на ринку продаються товари-замінники, вироблені іншими підприємствами. Падаючий характер кривої попиту вказує на можливість отримання підприємством монопольного прибутку в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді економічний прибуток всіх підприємств галузі стає рівною нулю.

Рис. 22.1. Прибуток і збитки в короткостроковому періоді і рівновагу в довгостроковому інтерваліНа рис.
22.1 наочно представлено положення підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах. Як ми вже знаємо, підприємство буде максимізувати прибуток або мінімізувати збитки в короткостроковому періоді, орієнтуючись на такий обсяг випуску продукції, який відповідав би збігу (рівності) граничних витрат і граничного доходу (Дпред.=Іпред). На рис. 22.1 це - точка К. Їй відповідає обсяг виробництва QК.
При цьому якщо крива середніх загальних витрат займає положення, то підприємство одержує максимальний обсяг прибутку, відповідний площі заштрихованого прямокутника Ц0БАЦ1.
Якщо крива середніх загальних витрат виявиться вище кривої попиту підприємства (С) і займе положення, що характеризується, то підприємство буде нести збитки, відповідні площі прямокутника Ц0БВЦ2. У першому випадку економічна прибуток викличе приплив капіталів, і в результаті загострення конкуренції вона буде зведена нанівець. У другому випадку відбудеться відтік капіталів з галузі (втеча капіталу), і в підсумку будуть створені умови для отримання нормального прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива попиту підприємства і галузі "
 1. Криві попиту галузі та підприємства
  крива загального (галузевого) попиту має еластичність за ціною. Крива ринкового галузевого попиту є спадною кривою, що вказує на залежність обсягів виробництва від ціни, яка встановлюється в результаті конкуренції всіх підприємств, пов'язаних з ринком даного виду продукції. Рис. 20.1. Криві галузевого попиту і попиту окремого підприємства підприємства. {Foto85} На рис.
 2. 9.3.1. ВХІД ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗЬ І ВИХІД ІЗ НЕЇ
  крива пропозиції SMC1? на рис. 9.11, б - крива пропозиції галузі, що складається з п типових підприємств, то SMC2? - Крива пропозиції тій же галузі при збільшенні кількості підприємств до n + k. При такому числі виробників рівноважна ціна знизиться до P2, що дорівнює мінімуму SATC типового підприємства, тоді як рівноважний обсяг ринку збільшиться до Q2, хоча оптимальний випуск кожного
 3. 9.2.5.2. ПРОПОЗИЦІЯ ГАЛУЗІ В РАЗІ ЗАЛЕЖНО ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
  крива пропозиції галузі займе положення SMC2 і, значить, обсяг пропозиції продукції буде Q2, а не Q. Отже, парою точок кривої пропозиції галузі в разі зростання випуску всіма пред, приятиями галузі будуть точки А і В (при цінах продукції відповідно Р1 та Р2). Переривчаста крива S представляє всі безліч таких точок при різному рівні цін на продукцію. Зауважимо, що крива S
 4. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 5. Глава 10. Монополія і монопольна влада
  крива попиту на продукцію абсолютно конкурентного підприємства нескінченно еластична і має вигляд прямої, паралельної осі випуску. Навпаки, крива попиту на продукцію монополіста, як і крива ринкового попиту на продукцію абсолютно конкурентній галузі, має негативний нахил. Тому всяке збільшення (зменшення) обсягу продукції, що продається монополістом, пов'язане зі зниженням
 6. 5. Рівновага на ринку послуг капіталу
  крива попиту каждойотдельной фірми. Таким чином, галузева кри-вая попиту на капітал є спадною і сме-щается вгору в результаті збільшення інших факто-рів, що використовуються фірмами даної галузі. І на-кінець, як вже зазначалося в гл. 15, крива спросана послуги капіталу в галузі буде тим еластичнішою, ніж легше працю заміщається капіталом, і навпаки, чим еластичніший попит на продукцію, що випускається
 7. Ключові терміни
  крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 8. Проблемні питання
  крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям доходу? 5. Чому в ринковій економіці необхідно вивчати
 9. Завдання
  крива попиту на кінцевий товар, вироблений зовсім конкурентною галуззю, абсолютно нееластична, (а) Використовуйте діаграму, щоб показати вплив скорочення рівня зарплатина обсяг виробництва і ціну кінцевої продукції. (Згадайте, що зміна рівня зарплати тягне за собою зсув кривої пропозиції галузі.) (Ь) Еслівелічіна капіталу галузі в короткостроковому періодезадана, як
 10. Терміни і поняття
  попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 11. Ключові терміни
  крива попиту на фактор
© 2014-2022  epi.cc.ua