Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Витрати в довгостроковому періоді

Як нам вже відомо, в довгостроковому періоді підприємство змінює всі використовувані фактори виробництва. Отже, всі витрати набувають змінний характер і повністю збігаються з загальними витратами. Графічно середні загальні витрати в довгостроковому періоді мають вигляд дотичній до безлічі кривих середніх загальних витрат у короткостроковому періоді.

Рис. 20.10. Оптимізація обсягу виробництва підприємства в довготривалому періодіНа рис. 20.10 представлений графік визначення обсягу виробництва з метою максимізації прибутку на довгостроковому відрізку. Короткострокові криві середніх загальних витрат () і граничних витрат (Ік.пред.) Забезпечують підприємству одержання економічного прибутку при ціні 350 руб.
За одиницю продукції. Величина прибутку графічно окреслена прямокутником ABDL. Що ж до довгострокової кривої середніх витрат (), то при незмінній ціні 350 руб. вона відображає можливість отримання позитивних ефектів при обсягах
виробництва аж до QEF і негативних ефектів при масштабах виробництва, що перевищують цю величину.
Якщо підприємство досить точно спрогнозує незмінність ринкової ціни на його продукцію і вчасно доб'ється розширення виробництва з 10 до 18 од. (QCD і QEF), то воно тим самим доб'ється збільшення прибутку з кожної одиниці продукції з величини LD до EF, а вся маса прибутку буде вимірюватися площею прямокутника AEFK. Однак не можна забувати про конкурентів. Інші підприємства, знаючи про наявність позитивної економічної прибутку, спробують розширити виробництво, а отже, і пропозиція.
Крім того, в дану галузь в пошуках економічного прибутку можуть проникнути сторонні підприємства. Це може викликати зниження ціни до величини 200 руб. (С?). У точці M середні витрати підприємства є мінімальними. Однак якщо крива попиту переміститься з положення С в положення С, то точка M стане точкою перетину кривої ціни і граничних витрат, що означатиме Ц=Ід.пред. . А це буде свідчити про те, що підприємство в цьому випадку не буде отримувати економічного прибутку, тому що ціна збігається з середніми загальними витратами підприємства. При обсязі виробництва QМ можна сказати, що підприємство виявляється в стані довгострокової рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Витрати в довгостроковому періоді "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові середні і
 2. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 3. Ключові терміни
  витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або
 4. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, є постійними. Але автомобільна фірма має можливість протягом декількох років побудувати нові заводи або, навпаки, закрити старі. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але
 5. Постійні, змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, що не залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 6. Довгострокові граничні витрати
  витратами існує принципова від-відмінність: у короткостроковому періоді крива MC відображаючи- ет тільки додаткові змінні іздержкіпроізводства наступної одиниці випуску. Так какв короткостроковому періоді розмір підприємства яв-ляется постійним, короткострокові граничні з-тримки в кінцевому підсумку зростають внаслідок за-кону спадної віддачі. Уздовж кривої LMC, напр-тив, граничні витрати
 7. 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді
  витрати - це витрати на одиницю об'єму випуску, допускається можливість зміни всіх факторів виробництва оптимальним чином. Закономірністю зміни довгострокових середніх витрат є їх початкове зниження з розширенням виробничих потужностей і зростанням обсягу виробництва. Проте у результаті введення все більших і більших потужностей призведе до збільшення довгострокових середніх
 8. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8).
 9. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 10. Довгостроковий період
  витратами виробництва, заздалегідь сказати важко. З одного боку, виснаження природних ресурсів змусить в пошуках риби здійснювати більш далекі плавання, тобто позначиться дія закону спадної віддачі. З іншого боку, галузь кораблебудування, досягнувши великих масштабів виробництва, володітиме «кращою організацією і більшою економічністю», тобто буде досягнута економія на масштабах або
 11. 6. Витрати в довгостроковому періоді
  витрати в довгостроковому періоді, слід нагадати, що в цьому випадку всі витрати стають змінними у зв'язку з періодично відбуваються змінами в умовах виробництва в результаті інвестиційної діяльності. Тому в довгостроковому плані втрачає сенс роздільний аналіз постійних і змінних витрат. Однак аналіз загальних середніх витрат зберігає своє значення. Особливістю кривої
 12. Позитивний і негативний ефект масштабу
  витрати будуть виступати в якості змінних. Аналіз зміни довгострокових витрат важливий для вибору стратегії фірми в області масштабів своєї діяльності. Наприклад, варто створювати для випуску заданого обсягу товарів одне велике підприємство або кілька дрібних? Який варіант дозволить мінімізувати витрати? Якщо розміри фірми подвоїлися (побудували нову будівлю, закупили нове
 13. У цьому випадку ціна ринку отражаг-середні сукупні витрати граничної фірми - фірми,
  витрати граничної фірми - фірми, яка покинув * б ринок при падінні ціни нижче цього рівня. Така фірма отримує ну леву Е прибуток, у той час як прибуток фірм з більш низькими витратами положіте.хг на. Входження нових фірм не ліквідує цього прибутку, так як побічний ефект вступають вище витрат фірм , вже існуючих на ринку. Фірми з боле високими витратами увійдуть на ринок тільки при
 14. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  витрати з-змінюються відповідно з динамікою обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити
© 2014-2022  epi.cc.ua